Posts Tagged ‘Bioraad’


2 oktober 2012

Zomernieuwsbrief

Nieuwsbrief week 25, 26, en juli en aug

Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen via uw dragende organisatie, meldt u dan aan via secretaris@biohuis.org.

Week 25

Stichting Eko Keurmerk

In week 25 was de derde bijeenkomst over de Stichting Eko Keurmerk. Zie ook week 23. Deze bijeenkomst was in Best, in Brabant, bij bestuurslid Kees Scheepens, die Duke of Berkshire varkens houdt, zie www.walnootenwilg.nl, dit terzijde.

Deze bijeenkomst liet ongeveer het zelfde geluid horen als de bijeenkomsten op 5 juni in Lunteren (Gelderland) en Tiendeveen (Drenthe): de koppeling tussen duurzaamheid en het Eko Keurmerk is geen uitgemaakte zaak. Het Eko Keurmerk is van de sector plus de handel en verwerking, dus zeggenschap daarover terugveroveren is belangrijk. De Stichting Eko Keurmerk kent geen democratische structuur, en dit werd niet gezien als logisch.

Ook werd geconcludeerd dat duurzaamheid zelf de sector in het bloed zit, evenals innovatie, dus dat is verder niet het probleem. Duurzaam innoveren willen we graag. De bekende thema’s kwamen langs: klimaatneutraal, afbreekbare verpakkingen, fair, antibioticavrij, ect. We hebben geen prioriteit aangebracht in de thema’s. Interesses waren zeer divers.

Varkens project klimaatneutraal

Bij Joost van Alphen van de VBV (Vereniging Biologische Varkens) was een bijeenkomst van Boerenklimaat, (www.boerenklimaat.nl)  in samenwerking met gangbare bedrijven. Bestuurslid Irene van de Voort was uitgenodigd en ging erheen.

Het is heel moeilijk om in dierlijke sectoren klimaatneutraal te werken, en dit bleek uit het onderzoek. Zelfs met een houtkachel, met houtsnippers uit de omgeving, was de berekening nog niet klimaat neutraal rond te rekenen. Ook was er veel discussie over wat duurzaam is en wat niet.

Al met al een interessant project, waar bedrijven verder werken aan klimaatneutraal produceren. Zie ook http://www.boerenklimaat.nl/NL/Deelnemers/JoostvanAlphen/interview/ 

Gesprek met LTO over voorwaarden

Op vrijdag hadden Douwe en Irene een gesprek met een beleidsmedewerker van LTO, Goos Cardool, om de laatste puntjes op de i te zetten over collectief lidmaatschap van LTO bij het Biohuis. Daarbij kwam Dhr. Cardool met nieuwe voorwaarden, zodat we weer verder moeten onderhandelen.

Ook andere organisaties stellen zich voorwaardelijk op, vanuit zorgen, zodat er nog geen betalingen binnen zijn.

Het Biohuis houdt daarbij vast aan haar onafhankelijkheid. Het Biohuis heeft een onafhankelijk bestuur, en de ledenvergadering heeft het laatste woord, dat blijft zo.

Gesprekken worden na de vakantie voortgezet. 

 

Juli

Bestuursvergadering en vakantie

De vakantie brak aan. Er was nog één knallende bestuursvergadering, waarbij de website (zie www.biohuis.org ), een eigen beleidsmedewerker, Bionext (Douwe is beschikbaar voor de Raad van Toezicht), de ketengroepen, het Eko Keurmerk, de Ekoland, Europa, onderzoek, jongerencafé en biovak aan de orde kwamen.

Een goeie vakantie was voor sommigen van de het bestuur weggelegd, anderen wachten daarmee tot het winter is… Hier kwamen de verschillen tussen plantaardig en dierlijk ineens zeer scherp naar voren, tot nu toe waren die nog niet opgevallen!

 

Augustus

Bestuursvergadering

Op 22 augustus was er weer een bestuursvergadering, waar we ons voornamelijk druk begonnen te maken over betalingen van de organisaties. Iedereen wacht op iedereen, en dat gaat ons nekken. Irene doet het werk van de beleidsmedewerker, en dat moet Arend Zeelenberg gaan doen. We bereidden de Bioraad van 25 september voor en zullen dit heikele punt daarin moeten tackelen.

In het heetst van de strijd van deze discussie meldde zich in augustus een individueel lid aan. Alhoewel het collectief lidmaatschap de insteek blijft, vielen wij dit individuele én betalende lid wel snikkend in de armen, bij wijze van spreken.

Stichting Eko Keurmerk

Op 30 augustus ging Irene als vertegenwoordiger vanuit het Biohuis, naar de vergadering van de Stichting Eko Keurmerk, om de sector te vertegenwoordigen. Er is hard gewerkt door de stichting, veel opgezet.

Er is bijna tegelijk met de oprichting van het Biohuis een winkelvereniging opgericht. Zie www.bioverkooppunten.nl .Zodoende heeft de Stichting EKO-keumerk 4 winkels gecertificeerd. Zie www.eko-keurmerk.nl  .

De oude “eigenaren” van het keurmerk, de biologische boeren, zijn hier niet onverdeeld enthousiast over, omdat er in een winkel een betonnen vloer heeft. Er groeit nou eenmaal geen graan, er wordt geen geit gehouden en geen bodem gekoesterd. We zullen dit bespreken in de Bioraad van 25 september, maar al dit werk terugdraaien kan niet meer. Hier zien we dat we lang niet mee gepraat hebben, lang afwezig waren, omdat we ons eigen Biohuis aan het oprichten waren. Daarnaast zijn er ook biologische boeren die een winkelkeurmerk wel toejuichen, en vinden dat dit een wens uit het verleden is, die eindelijk in vervulling is gegaan. Wordt vervolgd.

Wat nog wel op de valreep teruggedraaid kon worden, is dat de sector, de boeren, zelf beslissen over de koppeling tussen duurzaamheid en het EKO-keurmerk. Dit moet in de ledenvergadering van het Biohuis aan de orde komen, en tot een besluit komen. Anders is er geen draagvlak te vinden.

Formeel heeft de sector 1 stem in het vijfkoppige bestuur van de Stichting EKO-keurmerk, en worden besluiten met 2/3 meerderheid genomen. Dus wie rekent komt er op uit dat 2 leden samen een besluit kunnen tegenhouden. Niemand heeft een veto. Dit is de feitelijke statutaire situatie nu. Als we die willen veranderen, moeten we daarvoor knokken.

  

Agenda

Bioraad

Op 25 augustus is er een Bioraad. In de Bioraad zitten alle biologische sectororganisaties en regio-organisaties. Zie de website www.biohuis.org Laat via uw organisatie uw stem horen. Op de website staat (zeer binnenkort) de lijst met contactpersonen. 

Jongerencafés.

Verder komen er jongerencafés. Dit organiseert het Biohuis en betaalt de ZLTO, met behulp van het programma JOOST3, zie

 http://prezi.com/x5dmatxsipju/uitnodiging-jongerencafes-biohuis/

Data zijn 15 oktober: financieel en fiscaal in Raalte, 19 november: bedrijfsovername, waardering en communicatie in Weesp, 3 december: markt en afzet in Hilvarenbeek.

28 juni 2012

Brussel, glastuinbouw en de eerste Bioraad

Week 17, 18, 19, 20 en 21

Wordt lid, dan krijgt u de uitgebreide versie van de nieuwsbrief toegezonden op de mail!! Hierbij de samenvatting:

Week 17, Copa Cogeca

In week 17 was het relatief rustig. Irene kon mee naar Brussel met een lobbytraining. Onze biologische lobby in Brussel loopt via twee lijnen: de ene is IFOAM (zie week 16), de andere is de Copa Cogeca (spreek uit: “kosjeeca”). De Copa Cogeca is de boerenlobby organisatie van alle Europese boeren in Brussel. Zij bestaat weer uit twee delen: de Copa en de Cogeca. De Copa zijn de boeren, de Cogeca zijn de boerencoöperaties (zie www.copa-cogeca.eu). De Copa en de Cogeca zijn beide federaties, dus boerenorganisaties kunnen lid worden van de Copa, u kunt zelf geen lid worden.  Dus LTO is lid van de Copa, en Friesland Campina is lid van de Cogeca.

Voorzitter van de Copa is een Deen: Sonnleitner. Er zijn 6 vice-voorzitters, waaronder Albert Jan Maat (voorzitter LTO Nederland), en verder een fin, een pool, een ier, een fransman en een spanjaard.

We kunnen het biologische geluid binnen de Copa alleen laten klinken via LTO. De Copa Cogeca heeft net als LTO een “vakgroep” biologische landbouw. De vakgroep biologische landbouw van LTO neemt dus deel als Hollandse delegatie aan de vakgroep biologisch van de Copa Cogeca. Via de vakgroep biologische landbouw van LTO hebben wij dus een lijntje lopen naar Brussel. Irene ging dus mee met LTO voor een training over lobby, in een chique bus met leren stoelen rond een tafel, toilet en koffiezetapparaat onder handbereik, overdagige gangbare broodjes en taart, en allemaal gangbare collega’s naar het grote Brussel. Altijd weer een uitdaging om te ervaren dat de landbouw nog lang niet helemaal biologisch is!

We hadden een boekje met als titel: “Hoe werkt Brussel” vooraf toegezonden gekregen, maar bij aankomst was het toch nog enigszins indrukwekkend en onoverzichtelijk tegelijk. Het kantoor van de Copa Cogeca met in alle vergaderzalen glazen hokjes voor de vertalers in 6 talen (daar moet je extra voor betalen…) en het kantoor van een zeker ministerie van EL&I uit een heel klein landje, bezochten we. We spraken met de Nederlanders Frits Thissen, die werkt voor de landbouwraad. En Martin van Driel, die werkt via de Europese Commissie voor het Europese Parlement. Voor de fijnproevers: dat zijn dus de twee lijnen in Europa: de Raad (federatie van landen) en het Parlement. We kregen uitleg over wie in grote lijnen waar over gaat, wat bevoegdheden zijn, hoe het parlement en de landen verdeeld zijn over landbouwonderwerpen, hoe de stemverhoudingen liggen, afijn, Brussel is vooral werk, heel veel werk, als je daar iets voor elkaar wilt krijgen.

We sloten af op de landbouwborrel van Esther de Lange. Zij is één van de vijf Nederlandse Europarlementariërs van het CDA. Je hoeft geen Christendemocraat te zijn om te bedenken dat het wel handig is om haar bij te praten over bio, maar helaas had ze weinig tijd, zodat onze LTO delegatie achter bleef bij Gerard Doornbos. Die bestuurt tegewoordig waterschappen. Gelukkig volgt Esther de Lange al Biohuisbestuurder Irene op Twitter, dus het komt vast wel een keer goed met de biolgische lobby richting Europa. En Kees van Zelderen heeft goeie contacten met de Nederlander Bas Eickhout van de Groene fractie in Europa. We houden Europa warm. 

Overig nieuws week 17

Verder zijn in week 17 de nieuwsbrieven, website en ideeën over de ledenadministratie, vallend onder de noemer “verenigingsvorming” met enige hoofdbrekens toch weer iets verder gekomen!

 

Week 18 Bestuursvergadering!!

In de bestuursvergadering zelf zit nú al ontwikkeling. Dit was onze vierde bestuursvergadering. We werkten voor het eerst met onze standaard agenda. De agendapunten werden met strakke regelmaat afgehamerd door de splinternieuwe pokhamer van de voorzitter, van pokhout (die hamer), wat staat voor eigenwijs en smerend. De vergadering begon om 8.00, om files te vermijden. Maria was voor de gelegenheid om 4.30 opgestaan, en we begonnen met koffie. Zelfs de melkveehouders onder de bestuursleden vonden het vroeg, en iedereen was eigenlijk meteen genezen van dit vroege vergadertijdstip. De vijfde bestuursvergadering zal gewoon in de middag gehouden worden.

Voorlopige werkconclusie is dat we als bestuur van deze vereniging alle partners om ons heen (Bionext, Skal, Eko-keumerk, IFOAM) van een boeren en tuindersgeluid,  moeten voorzien. Een geluid regelrecht vanuit de achterban. Daarbij treden we actief op, en trekken we zaken naar ons toe.

Verenigingszaken

Belangrijk dat u collega’s die nog geen lid zijn ook lid maakt! Dat kan via de website, of mail de secretaris op secretaris@biohuis.org. Maar beter dat u lid wordt VIA  een van de 16 biologische sector- of regio-organisaties die lid zijn van het Biohuis.

Leden van De Natuurweide, De Groene Geit, Prisma, VBP, NVPM zijn al automatisch lid van het Biohuis. BD Eko leden zijn lid als zij aangegeven hebben dat zij dit willen. Prisma zit daarbij met een heel aantal hele kleine leden, daarover praten we verder in de toekomst. Ook LTO leden zijn lid, daarover volgt een gesprek met het LTO hoofdbestuur op 12 juni (Dit is rond gekomen!). Maak u geen zorgen over dubbele contributie. Wordt gerust dubbel-dubbel lid: van een regio-organisatie én van een sectororganisatie. Uw stem komt dan dubbel door in de Bioraad, en u kunt daarnaast natuurlijk ook nog zelf stemmen in de Algemene Ledenvergadering van het Biohuis! U betaalt slechts één keer! 

Week 19, Glastuinbouw

In week 19 speelde de glastuinbouw op. Glastuinbouw krijgt eigen regelgeving! Dat is heel mooi, want tot nu toe vielen glastuinbouw onder de regels voor tuinbouw in de volle grond. Wie wel eens in een kas is geweest, krabt zich bij dit feit achter de oren. Een kas, dat is echt iets heel anders dan de volle grond.

Ten eerste is het in een warme kas het jaar rond zo ongeveer 19 tot 21 graden. Niet meer en niet minder. Tuinders achter glas houden van een constante temperatuur. Dus regels op het gebied van energiegebruik zijn geen overbodige luxe. Als grootverbruiker heeft glastuinbouw deze primeur in de regelgeving te pakken, en dat is mooi.

Ten tweede zijn in sommige teelten de opbrengsten per vierkante meter boven de 40 kg. Dus dat heeft wel gevolgen voor de bemesting. Ook glastuinders mogen maar 170 kg dierlijke mest opbrengen, en dat blijft zo, de rest is plantaardige mest. Voorstel is nu om daar een plafond in te brengen van 1600 kg N/ha en daarvan moet 50% vooraf aan de teelt gegeven worden als basisbemesting. De rest mag bijbemest tijdens de teelt.

Ten derde bemesten glastuinders ook met CO2. Dat is makkelijk, de CO2 die van de verwarmingsketel komt, wordt de kas in geloosd, zodat de planten het weer opnemen. In een kas is het CO2 gehalte wel 4,5%, in plaats van de gebruikelijke 3% van de buitenlucht. Regel is nu dat je de verwarmingsketel niet aan mag zetten voor de CO2 alleen, om dan vervolgens de warmte weg te gooien. De ketel mag alleen aan voor de warmte, niet voor CO2 productie!! Heel goed. Laat consumenten dit ook ff weten.

Ten vierde is afgesproken dat je de grond alleen mag ontsmetten met stoom in geval van nood. Niet als routine, niet als onderdeel van het teeltsysteem.

En als laatste, het hete hangijzer, moeten er afspraken komen over telen ín de grond. Kasteelt wordt gangbaar op substraat gedaan. Tegenwoordig leggen gangbare glastuinders het liefst een betonnen vloertje, maar wij van de bio zijn daar tegen. De bodem, dat is onze grote liefde als boeren en tuinders, en als je er andere liefdes op na houdt, zoals beton, dan doe je niet mee met ons keurmerk. Zo staan de Nederlandse glastuinders er in, en zo staan alle overige biologische sectoren, van geit tot perenboom, in Nederland er ook in.

Maar zo simpel is het niet, want hier, op het randje van de regelgeving, worden belangen uitgevochten.

Bij ons in Nederland mag je alleen biologisch in potten telen als je de pot mee verkoopt met het product. Dus sierplanten en kruidenpotjes bijvoorbeeld. Tot zo ver prima. Maar in Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken mogen glastuinders wel in natuurlijk substraat telen, en zij doen dat ook al meer dan 15 jaar. De grond is op die noorderbreedte dan ook wel erg lang koud en bevroren.

Verder mag je in Amerika ook op substraat. Er zijn in Nederland tuinders die onder merknaam Pura Natura zich hier laten certificeren door USDA (de Amerikaanse certificeerder) en dan naar Amerika exporteren. Zij voeren een stevige lobby voor een Europees blaadje met sterretjes van Skal (het Europese logo) op hun tomaten. Met advocaten en Brusselse lobbyisten zijn zij actief, en ook staatssecretaris Bleker laten zij onderzoek uitvoeren om aan te tonen dat zij veel beter zijn voor het milieu… Gelukkig is Irene vrienden op facebook met Bleker, en heeft zij hierover zijn prikbord al volgekrabbeld.

Afijn, in Zweden is op 30 en 31 mei de laatste onderhandelpoging om de Europese biologische glastuinders op één lijn te krijgen. Voorstel daarbij is dat onze vrienden op de hoogste noorderbreedte ontheffing krijgen, maar dat de algemene regel is: ín de grond, en anders niet.

Als het niet lukt om hier overeenstemming over te krijgen, dan heeft de IFOAM geen standpunt, en dan hebben de Pura Natura jongens in Brussel vrij spel om te lobbyen voor teelt op natuurlijk substraat in Europa. Er is dan geen gezamenlijk biologisch standpunt van de sector, en Bleker hebben zij ook al in hun zak….

Spannend dus!! We houden u op de hoogte. 

Week 20De eerste Bioraad

Op 15 mei vond de eerste Bioraad plaats, onder de nieuwe statuten. De kantine van bestuurslid Douwe Monsma diende als gratis vergaderlocatie. Dit paste precies, het was een beetje passen en meten, ook omdat het voltallig nieuwe bestuur aanwezig was, maar een Bioraadslid merkte op dat de vergaderlocatie in de geest was van het Biohuis! De broodjes na afloop waren dan ook lekker biologisch, daar kon geen Van de Valk aan tippen.

Alle 16 bioraadsleden hadden 11 bijlagen doorgeworsteld, sommigen op het laatste moment nagezonden, en de agenda zat vol.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren het mestdossier, het Eko-keurmerk, de Biovak, de ketengroepen van Bionext en glastuinbouw.

Het mest-dossier gaat over de 100% biologische mest. Dit werd besproken op basis van de enquête over biologische mest die gehouden is door het Louis Bolk instituut.

Week 21: Ketengroep glastuinbouw

De ketengroep glastuinbouw hield haar laatste strategische beraad om op 30 en 31 mei in Zweden tot een standpunt over regelgeving voor glastuinbouw te komen. In de ketengroep is ook de keten aanwezig, dus de handel.

Notulen van de ketengroepen worden doorgestuurd aan het bestuur van het Biohuis.

Verder was week 21 een rustige week, en dat is fijn, want mei is een drukke maand voor iedereen met een landbouwbedrijf. 

23 april 2012

Bioraad, IFOAM en GLB

Week 14, website

De rollercoaster waar de nieuwe bestuursleden sinds week 11 in beland zijn, houdt in week 14 even in. Waar we in week 11 kennis maakten met elkaar, en in week 12 meteen doorrolden via Bionext naar de wereld van de ketengroepen, in week 13 de verenigingstaken overgedragen kregen van het oude werkbestuur, daar kwamen we er in week 14 achter dat een website draaien meer werk is dan je denkt. Het omzetten van de website in wordpress werd uitbesteed, terwijl er eigenlijk nog geen eurootje in kas is, maar ook daar wordt hard aan gewerkt!! 

Week 15, de oude vakgroep gaat over in Bioraad

Zo rolden we in week 15 door in de wereld van de vakgroep biologische landbouw van LTO. Dit was “vroeger”, voor de komst van het Biohuis, hét overlegorgaan van de biologische sector. Hier zaten alle afzonderlijke sectoren aan tafel, via hun organisaties als De Natuurweide (melkveehouderij), De Groene Geit (geiten), Prisma (fruit), VBV (varkens), BPV (kippen), Biobol en Biosfeer (sierteelt), NVPM (schapenmelkers) en een aantal losse groepen die minder formeel of meer regionaal georganiseerd zijn, zoals akkerbouwers en glastuinders. BD Eko is een regionaal georganiseerde vereniging van akkerbouwers in de Flevopolder, Zuidwest is een studiegroep van akkerbouwers in de hoek van Zeeland en Brabant, en de glastuinders zijn georganiseerd via Groeiservice.

 Deze week droeg de oude vakgroep biologische landbouw van LTO haar dossiers over aan de Bioraad.

Een laatste vakgroepsvergadering dus, met het voltallig bestuur van het Biohuis aanwezig.

Belangrijk dossier het is mestdossier, echt een leuke, waar we als bestuur meteen in het diepe werden gegooid. De discussie over 100% biologische mest zit nu op 60% in 2012. De sectoren die het betreft zullen indien nodig te zijner tijd met hun plan naar buiten komen.

Tijdens deze laatste vergadering van de vakgroep biologische landbouw van LTO zaten ook twee bestuursleden van Skal aan tafel.

Agendapunt was verder het Ekokeurmerk. Het Eko-keurmerk is nu nog slechts een logo, omdat het echte keurmerk het blaadje van de EU is geworden, met die sterretjes.

Dit zijn twee kluiven voor de toekomst…in ieder geval voor een volgende week.

De eerste echte Bioraad, waar ook de regio’s aan tafel zitten, met verenigingen als FBBF en NBLV en Biowad, én de regionale organisaties van LTO: (ZLTO, LLTB en LTO Noord), wordt gehouden op 15 mei, in week 20. 

Week 16, IFOAM en GLB

Dit was de grote week van IFOAM, de nieuwsbrief hierover van Maria Buitenkamp is reeds verzonden.

Als algemeen bestuurslid van het Biohuis is Maria Buitenkamp in de IFOAM en regelgeving in het algemeen gedoken. Ze vindt het leuk om juridische teksten uit te pluizen, Engels of Nederlands, maakt niet uit. Ze is alert op procedures en besluitvorming en blijkt een gewiekst lobbyist. Dus als vereniging kunnen we in onze handjes knijpen met Maria, Brussel en Kopenhagen zullen nooit meer hetzelfde zijn. Ook wordt Maria door Kees van Zelderen ingewerkt in het GLB dossier (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, Brussel dus). Kees heeft dit dossier altijd gedaan, ook toen hij nog hoofd was van de vakgroep biologische landbouw van LTO. Kees zit hier diep in, dat biologische bedrijven onder de vergroening vallen van de eerste pijler (je krijgt dus 100% toeslagrechten, die 30% met voorwaarden voor vergroening, daar voldoe je als biologisch bedrijf al aan.), is waarschijnlijk geen toeval! Kees kan hier heel enthousiast over vertellen, maar na drie zinnen kan niet iedereen de finesses meteen volgen. Het is de bedoeling dat Maria ingewerkt wordt in het GLB dossier, en dat meteen het gouden netwerk van Kees langzaam gedeeld wordt. Kees hoeft dan niet meer alles alleen te doen, en wij gaan steeds beter snappen waar het allemaal over gaat.

 

Tijdens een bijeenkomst bleek dat niet iedereen weet wat IFOAM is. In een volgende nieuwsbrief komt dit vast terug, en volgt uitleg. Zie ook www.ifoam.org. IFOAM is een wereldwijde organisatie, waar alleen organisaties die over biologische landbouw gaan lid van kunnen worden, geen personen. Biohuis is lid, en Bionext is lid. De IFOAM heeft de uitgangspunten voor biologische landbouw geformuleerd. Dit zijn gezondheid, ecologie, billijkheid en zorg.

Door de nieuwsbrieven wordt het biologische netwerk langzaam uitgelegd en voor u ontsloten. Zodat iedereen zich ermee kan bemoeien! Wordt gerust lid van een werkgroep of bestuurder bij een biologische organisatie. Samen maken we de sector bestuurlijk sterk! 

Eko-keurmerk

In week 16 was er ook een vergadering van de Stichting Eko-keumerk. Tijdens deze vergadering, waar Kees van Zelderen aanwezig was, hebben we geprobeerd de planning iets te temperen, en gaan we als Biohuis heel snel aan de slag met eigen bijeenkomsten!! We moeten weten wat u vind. Hoe gaan we verder met het Eko-keurmerk?? Voorlopig kan u het gewoon vrijwillig voeren, naast het verplichte Eu-logo met het blaadje van sterretjes, op uw producten, als u 100 euro betaald aan de Stichting Eko-keumerk.