Nieuws

2 oktober 2012

Zomernieuwsbrief

Nieuwsbrief week 25, 26, en juli en aug

Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen via uw dragende organisatie, meldt u dan aan via secretaris@biohuis.org.

Week 25

Stichting Eko Keurmerk

In week 25 was de derde bijeenkomst over de Stichting Eko Keurmerk. Zie ook week 23. Deze bijeenkomst was in Best, in Brabant, bij bestuurslid Kees Scheepens, die Duke of Berkshire varkens houdt, zie www.walnootenwilg.nl, dit terzijde.

Deze bijeenkomst liet ongeveer het zelfde geluid horen als de bijeenkomsten op 5 juni in Lunteren (Gelderland) en Tiendeveen (Drenthe): de koppeling tussen duurzaamheid en het Eko Keurmerk is geen uitgemaakte zaak. Het Eko Keurmerk is van de sector plus de handel en verwerking, dus zeggenschap daarover terugveroveren is belangrijk. De Stichting Eko Keurmerk kent geen democratische structuur, en dit werd niet gezien als logisch.

Ook werd geconcludeerd dat duurzaamheid zelf de sector in het bloed zit, evenals innovatie, dus dat is verder niet het probleem. Duurzaam innoveren willen we graag. De bekende thema’s kwamen langs: klimaatneutraal, afbreekbare verpakkingen, fair, antibioticavrij, ect. We hebben geen prioriteit aangebracht in de thema’s. Interesses waren zeer divers.

Varkens project klimaatneutraal

Bij Joost van Alphen van de VBV (Vereniging Biologische Varkens) was een bijeenkomst van Boerenklimaat, (www.boerenklimaat.nl)  in samenwerking met gangbare bedrijven. Bestuurslid Irene van de Voort was uitgenodigd en ging erheen.

Het is heel moeilijk om in dierlijke sectoren klimaatneutraal te werken, en dit bleek uit het onderzoek. Zelfs met een houtkachel, met houtsnippers uit de omgeving, was de berekening nog niet klimaat neutraal rond te rekenen. Ook was er veel discussie over wat duurzaam is en wat niet.

Al met al een interessant project, waar bedrijven verder werken aan klimaatneutraal produceren. Zie ook http://www.boerenklimaat.nl/NL/Deelnemers/JoostvanAlphen/interview/ 

Gesprek met LTO over voorwaarden

Op vrijdag hadden Douwe en Irene een gesprek met een beleidsmedewerker van LTO, Goos Cardool, om de laatste puntjes op de i te zetten over collectief lidmaatschap van LTO bij het Biohuis. Daarbij kwam Dhr. Cardool met nieuwe voorwaarden, zodat we weer verder moeten onderhandelen.

Ook andere organisaties stellen zich voorwaardelijk op, vanuit zorgen, zodat er nog geen betalingen binnen zijn.

Het Biohuis houdt daarbij vast aan haar onafhankelijkheid. Het Biohuis heeft een onafhankelijk bestuur, en de ledenvergadering heeft het laatste woord, dat blijft zo.

Gesprekken worden na de vakantie voortgezet. 

 

Juli

Bestuursvergadering en vakantie

De vakantie brak aan. Er was nog één knallende bestuursvergadering, waarbij de website (zie www.biohuis.org ), een eigen beleidsmedewerker, Bionext (Douwe is beschikbaar voor de Raad van Toezicht), de ketengroepen, het Eko Keurmerk, de Ekoland, Europa, onderzoek, jongerencafé en biovak aan de orde kwamen.

Een goeie vakantie was voor sommigen van de het bestuur weggelegd, anderen wachten daarmee tot het winter is… Hier kwamen de verschillen tussen plantaardig en dierlijk ineens zeer scherp naar voren, tot nu toe waren die nog niet opgevallen!

 

Augustus

Bestuursvergadering

Op 22 augustus was er weer een bestuursvergadering, waar we ons voornamelijk druk begonnen te maken over betalingen van de organisaties. Iedereen wacht op iedereen, en dat gaat ons nekken. Irene doet het werk van de beleidsmedewerker, en dat moet Arend Zeelenberg gaan doen. We bereidden de Bioraad van 25 september voor en zullen dit heikele punt daarin moeten tackelen.

In het heetst van de strijd van deze discussie meldde zich in augustus een individueel lid aan. Alhoewel het collectief lidmaatschap de insteek blijft, vielen wij dit individuele én betalende lid wel snikkend in de armen, bij wijze van spreken.

Stichting Eko Keurmerk

Op 30 augustus ging Irene als vertegenwoordiger vanuit het Biohuis, naar de vergadering van de Stichting Eko Keurmerk, om de sector te vertegenwoordigen. Er is hard gewerkt door de stichting, veel opgezet.

Er is bijna tegelijk met de oprichting van het Biohuis een winkelvereniging opgericht. Zie www.bioverkooppunten.nl .Zodoende heeft de Stichting EKO-keumerk 4 winkels gecertificeerd. Zie www.eko-keurmerk.nl  .

De oude “eigenaren” van het keurmerk, de biologische boeren, zijn hier niet onverdeeld enthousiast over, omdat er in een winkel een betonnen vloer heeft. Er groeit nou eenmaal geen graan, er wordt geen geit gehouden en geen bodem gekoesterd. We zullen dit bespreken in de Bioraad van 25 september, maar al dit werk terugdraaien kan niet meer. Hier zien we dat we lang niet mee gepraat hebben, lang afwezig waren, omdat we ons eigen Biohuis aan het oprichten waren. Daarnaast zijn er ook biologische boeren die een winkelkeurmerk wel toejuichen, en vinden dat dit een wens uit het verleden is, die eindelijk in vervulling is gegaan. Wordt vervolgd.

Wat nog wel op de valreep teruggedraaid kon worden, is dat de sector, de boeren, zelf beslissen over de koppeling tussen duurzaamheid en het EKO-keurmerk. Dit moet in de ledenvergadering van het Biohuis aan de orde komen, en tot een besluit komen. Anders is er geen draagvlak te vinden.

Formeel heeft de sector 1 stem in het vijfkoppige bestuur van de Stichting EKO-keurmerk, en worden besluiten met 2/3 meerderheid genomen. Dus wie rekent komt er op uit dat 2 leden samen een besluit kunnen tegenhouden. Niemand heeft een veto. Dit is de feitelijke statutaire situatie nu. Als we die willen veranderen, moeten we daarvoor knokken.

  

Agenda

Bioraad

Op 25 augustus is er een Bioraad. In de Bioraad zitten alle biologische sectororganisaties en regio-organisaties. Zie de website www.biohuis.org Laat via uw organisatie uw stem horen. Op de website staat (zeer binnenkort) de lijst met contactpersonen. 

Jongerencafés.

Verder komen er jongerencafés. Dit organiseert het Biohuis en betaalt de ZLTO, met behulp van het programma JOOST3, zie

 http://prezi.com/x5dmatxsipju/uitnodiging-jongerencafes-biohuis/

Data zijn 15 oktober: financieel en fiscaal in Raalte, 19 november: bedrijfsovername, waardering en communicatie in Weesp, 3 december: markt en afzet in Hilvarenbeek.