Posts Tagged ‘Copa Cogeca’


18 augustus 2012

De eerste Biohuisbijeenkomsten over EKO-keumerk

Week 22, 23 en 24

 

Week 22: De vijfde bestuursvergadering

De website, de ledenafdrachten, de bioraad, het mestdossier, Bionext, Raad van Toezicht, bijeenkomsten voor het Ekokeurmerk, een binnengekomen IFOAM rapport, de Copa Cogeca in Brussel, het GLB, Ekoland, onderzoek: dit alles passeerde de revue op onze vijfde bestuursvergadering. Als klap op de vuurpijl had Kees Scheepens het mindmappen voorbereid, om onze missie helder te krijgen en daarvoor hadden we nog een half uurtje. Helemaal in het midden van onze mindmap stond HET BIOLIED. Wie kan zingen mag zich melden bij de secretaris: secretaris@biohuis.org. Dit mailadres moet nu werken!! Kijk ook even op de site. Dat is nog een rommeltje, maar zodra de eerste afdrachten binnen zijn, zetten we een webmaster aan het werk. Inhoudelijk staat er wel wat, en zoals een het een huishouden van een echt Biohuis betaamt: het gaat om de inhoud, niet om de verpakking!

Glas naar Zweden

In deze week was ook de bijeenkomst in Zweden met glastuinders uit heel Europa, om een standpunt te formuleren over regelgeving met betrekking tot ín de grond telen voor glastuinbouw(zie ook nieuwsbrief week 19). De hele Nederlandse biologische sector, van geit tot perenboom vind dat het glas in de grond moet blijven, en glas zelf is daar de grootste voorstander van. Helaas is er een compromis uitgerold dat glastuinders in Zweden en anderen op hoge breedtegraad, toch op substraat mogen, omdat de grond daar te lang koud blijft in het voorjaar.

Dus de regel is ín de grond, maar Zweden en consorten mogen op substraat vanwege de breedtegraad. Dit is beter dan helemaal geen standpunt hebben, want dan krijgt de lobby van de gangbare substraattelers in Europa veel meer kans, zij willen ook wel zo’n mooi bio logo op hun tomaten, met bijbehorende prijs. De belangen zijn groot, en we zijn dus blij dat er een standpunt is, ook al is er een klein beetje water bij de wijn gedaan. 

De precieze uitwerking van het voorstel is nog niet binnen, het moet nog allemaal op papier gezet worden door IFOAM Euorpa, in zes talen, dus verdere details volgen. 

Week 23: De eerste Biohuis bijeenkomsten!

Hoe ongelukkig de tijd in het seizoen ook, we moesten weten wat u vindt van het Eko-keurmerk. Met Marjan Blom van Bionext waren drie bijeenkomsten snel geregeld, dus u kreeg een uitnodiging.

Even opfrissen, zie ook week 16 van de nieuwsbrieven: Het Eko-keurmerk was van Skal, (daarvoor van SEC en/of NVEL, dus echt van de sector) maar Skal moet nu het groene blaadje van de EU als logo aanhouden. Het Eko-keurmerk kwam vrij. Omdat wij nog geen Biohuis hadden, en omdat Bionext ook nog niet stond, kon het Eko-keurmerk niet teruggegeven worden aan waar het hoort: aan de sector. Het is dus geparkeerd in een stichting: de stichting Eko-keurmerk. Iedereen voelt wel aan dat dit niet erg democratisch is, dus dit werd ook meteen geroepen door leden op alle ledenbijeenkomsten die het Biohuis hierover hield.

We moeten dus in de eerste plaats onze zeggenschap erover terug krijgen, en dat hebben wij als bestuur goed opgepikt, dus daar gaan wij ons hard voor maken.

Ook handel en verwerkers kunnen een Eko-keurmerk licentie hebben, dus ook de VBP (Vereniging van Biologische Producenten) is eigenaar van het Eko-keurmerk.

Verder wil Bionext graag duurzaamheid koppelen aan het Eko-keurmerk. Dit werd door leden in de bijeenkomsten teruggedraaid. Als je dit al gaat doen, dan moet het vrijwillig zijn, want het Eko-keurmerk moet voor iedereen toegankelijk blijven.

Dit was de teneur, maar de meningen waren ook verdeeld, dus aan het bestuur om hier een lijn uit te halen, dit goed naar de leden terug te communiceren, en dan verder standpunten te bepalen. We hebben niet voor niets een Algemene Ledenvergadering!

Deze standpunten moeten dan weer ingebracht worden in het bestuur van de Stichting Eko-Keurmerk, alwaar wij 2 zetels willen. Maria en Irene willen graag toetreden tot dit bestuur, om de sector te vertegenwoordigen, en achterban-standpunten in te brengen. U hoort van ons!!

 

Week 24: Copa Cogeca, LTO hoofdbestuur en VBP

Maandag: de Copa Cogeca.

Irene ging naar Brussel, om daar de vertegenwoordiging te doen in de “vakgroep” biologische landbouw van de Copa Cogeca, dit is de Europese koepel voor landbouworganisaties zoals LTO. Zie ook week 17 van de nieuwsbrieven. Het bleek dat onze belangenbehartiging daar al een aantal jaar stil ligt, en de Deense voorzitter was blij weer een actieve Hollandse bestuurder te zien. Het is wel de bedoeling dat biologische boeren hun geluid laten horen in deze verder gangbare organisatie. Irene belandde naast een goed ingewijde Belg van de boerenbond (www.boerenbond.be) die goed op de hoogte was van de Nederlandse situatie en veel dossiers kon toelichten. Het ging over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, glastuinbouw (zie ook week 19 van de vorige nieuwsbrief), leghennen en wastematerial, dus afval. Een onderdeel van dit laatste was biologisch digistaat. Er bleek ook een inlogcode te zijn voor alle stukken op de website van www.copacogeca.eu De volgende keer hoopt Irene alle dossiers in haar hoofd te hebben, maar deze keer ging het al aardig.

De Italianen waren de meest principiële delegatie, de Duitsers het meest pragmatisch, in het geval van de leghennen. Iedereen was stemde voor onderdeel 1tm3 en het ging om onderdeel 4. Het was een voorstel, met een vrij ingewikkelde berekening, waarbij je het aantal kippen dat in de zogenaamde Wintertuin (overdekte uitloop) en op verdiepingen loopt, terugrekent naar het oppervlakte van de vloer binnen in de stal. Normaal mag je 6 leghennen per vierkante meter houden, maar met Wintertuin en verdiepingen erbij, werd het voorstel 12 leghennen per “vloeroppervlak binnen”. Van onze kippenhouders had Irene instructie gekregen dat ze hier goed mee konden leven. Zo ongeveer 10 was een normaal aantal in Nederland, als er dus een wintertuin en verdieping in zit, die voor 0 kippen meetelt. Gemiddeld kom je dan weer op 6. De Duitsers wilden naar 15. De Italiaan en de Engelsen vonden het allemaal veel te wild. Daar hebben ze geen verdiepingen en wintertuinen. Zij stemden tegen. De Duitsers stemden ook tegen, dus niet aangenomen. De Duitsers deden dus een beetje dom. Maar de melkveehouder die er zat, had strikte instructies van de Duitse kippenhouders dat hij tegen moest zijn. Maar dat was heel onhandig, omdat als er geen standpunt is van de Copa Cogeca, dan is er niks. De Deense voorzitter was ook niet gek, hij bracht het hele stuk, onderdeel 1 tm 5 tegelijk in stemming, na de lunch. De Engelsen waren echter te laat! Italianen en Duitsers weer tegen, dus aangenomen.

Voor de regelgeving in Nederland maakt het niet veel uit, wij interpreteren al op 12. Maar de Duitsers, die moeten terug van 15 naar 12, als dit onderdeel wordt van het stuk van de Europese Commissie en aangenomen wordt door het Europees Parlement.

Voor de fijnproevers: dat komt omdat in Duitsland de hele wintertuin mee mag tellen als vloeroppervlak  en in Nederland maar 50%, áls de wintertuin groter is dan het vloeroppervlak binnen. Afijn, dit was best ingewikkeld, zeker waar alles via Frans, Pools en Italiaans in het Engels door kwam via de koptelefoon.

Deze vergadering wordt 2 of 3 keer per jaar gehouden, dus we houden u op de hoogte.

Dinsdag: gesprek met LTO’s

De LTO’s sluiten collectief aan! Het bestuur van het Biohuis had een gesprek met de twee hoofdbestuurders van ZLTO en LTO Noord, respectievelijk Jan Huijberts en Siem Jan Schenk.

Het was een goed gesprek, waarbij wederzijds vertrouwen werd uitgesproken, en we spraken af verder met de directeuren van beide organisaties tot verdere uitwerking van de samenwerking te komen.

Daarbij is het belangrijk dat de belangenbehartiging in Brussel via de Copa Cogeca een plekje krijgt, (zie bij maandag) en ook de provinciale belangenbehartiging, dus lobby op de 12 provinciehuizen in Nederland kan ook het effectiefst via de LTO’s.

Hier praten we verder over. Dat het Biohuis verder haar eigen vaktechnische belangenbehartiging doet, werd gerespecteerd.

Het Biohuis is heel blij dat de LTO’s zich aansluiten, welkom!

Woensdag: Vereniging Biologische Producenten

Nog een belangrijk gesprek deze week: de VBP (Vereniging van Biologische Producenten). In een doorgewinterd biologisch landgoed bij Bunnik troffen de beide besturen elkaar, en aan de biologische gebakjes werd het als snel gezellig. We maakten wederzijds kennis, waarbij ieders biologische historie uitgebreid aan de orde kwam. Hier zaten de echte biologisch die hards die nog aan de wieg gestaan hadden van van alles en nog wat, en mooie bedrijven hadden neergezet.

Natuurlijk ging het gesprek ook over het Eko Keurmerk, ons beider zorgenkindje. De producenten zagen wel in dat het verdwijnt als er niks gebeurd. Nieuwe verpakkingen worden zonder Eko-keurmerk gedrukt als het geen meerwaarde meer heeft. Daar werd ook enigszins laconiek over gedaan, dus als boeren echt willen dat het blijft, zullen we moeten nadenken hoe. 

Donderdag: Stichting Eko-Keurmerk

Op donderdag vergaderde de Stichting Eko-Keurmerk. Formeel was er nog geen bestuurder van het Biohuis uitgenodigd. Maar vragen staat vrij, dus Irene ging er voor de zekerheid toch maar heen. Voor een aantal agendapunten werd zij toegelaten. De stichting had al een heel plan over hoe je duurzaamheidseisen aan het Eko-Keurmerk kunt koppelen. Dit moet nog verder uitgewerkt, dus daar kunnen we dan vanuit het Biohuis over meepraten. Gezien de reacties van de leden op onze eigen bijeenkomsten over het Eko-Keurmerk, is enige tempering zeker op zijn plaats. In ieder geval is vanuit het Biohuis door Irene opgemerkt dat het democratisch moet.

Ook zijn er winkels en restaurants gecertificeerd. Zie ook www.eko-keurmerk.nl

Het agendapunt over de nieuwe bestuurssamenstelling was helaas niet nog toegankelijk voor Irene, maar hier komen we zeker uit. 

Reacties

Reacties op deze nieuwsbrief graag op secretaris@biohuis.org. Alle reacties worden besproken in het bestuur.

Nu na een stormachtig begin de nieuwsbrief is ingelopen op de week waar we zijn, is het de bedoeling dat hij twee-wekelijks op vrijdag wordt verzonden. 

Mocht u als lid geen nieuwsbrieven ontvangen op uw mail, meld dit dan op secretaris@biohuis.org. Meld ook bij welke dragende organisatie u lid bent. 

Individuele leden

Tot nu toe waren er 3 individuele leden lid van het Biohuis, gesignaleerd op aanmelding via de website. Dit zijn leden die verder niet zijn aangesloten bij een dragende organisatie. Maar twee daarvan bleken lid van LTO! En de derde is lid van studieclub Zuid West! 

 

28 juni 2012

Brussel, glastuinbouw en de eerste Bioraad

Week 17, 18, 19, 20 en 21

Wordt lid, dan krijgt u de uitgebreide versie van de nieuwsbrief toegezonden op de mail!! Hierbij de samenvatting:

Week 17, Copa Cogeca

In week 17 was het relatief rustig. Irene kon mee naar Brussel met een lobbytraining. Onze biologische lobby in Brussel loopt via twee lijnen: de ene is IFOAM (zie week 16), de andere is de Copa Cogeca (spreek uit: “kosjeeca”). De Copa Cogeca is de boerenlobby organisatie van alle Europese boeren in Brussel. Zij bestaat weer uit twee delen: de Copa en de Cogeca. De Copa zijn de boeren, de Cogeca zijn de boerencoöperaties (zie www.copa-cogeca.eu). De Copa en de Cogeca zijn beide federaties, dus boerenorganisaties kunnen lid worden van de Copa, u kunt zelf geen lid worden.  Dus LTO is lid van de Copa, en Friesland Campina is lid van de Cogeca.

Voorzitter van de Copa is een Deen: Sonnleitner. Er zijn 6 vice-voorzitters, waaronder Albert Jan Maat (voorzitter LTO Nederland), en verder een fin, een pool, een ier, een fransman en een spanjaard.

We kunnen het biologische geluid binnen de Copa alleen laten klinken via LTO. De Copa Cogeca heeft net als LTO een “vakgroep” biologische landbouw. De vakgroep biologische landbouw van LTO neemt dus deel als Hollandse delegatie aan de vakgroep biologisch van de Copa Cogeca. Via de vakgroep biologische landbouw van LTO hebben wij dus een lijntje lopen naar Brussel. Irene ging dus mee met LTO voor een training over lobby, in een chique bus met leren stoelen rond een tafel, toilet en koffiezetapparaat onder handbereik, overdagige gangbare broodjes en taart, en allemaal gangbare collega’s naar het grote Brussel. Altijd weer een uitdaging om te ervaren dat de landbouw nog lang niet helemaal biologisch is!

We hadden een boekje met als titel: “Hoe werkt Brussel” vooraf toegezonden gekregen, maar bij aankomst was het toch nog enigszins indrukwekkend en onoverzichtelijk tegelijk. Het kantoor van de Copa Cogeca met in alle vergaderzalen glazen hokjes voor de vertalers in 6 talen (daar moet je extra voor betalen…) en het kantoor van een zeker ministerie van EL&I uit een heel klein landje, bezochten we. We spraken met de Nederlanders Frits Thissen, die werkt voor de landbouwraad. En Martin van Driel, die werkt via de Europese Commissie voor het Europese Parlement. Voor de fijnproevers: dat zijn dus de twee lijnen in Europa: de Raad (federatie van landen) en het Parlement. We kregen uitleg over wie in grote lijnen waar over gaat, wat bevoegdheden zijn, hoe het parlement en de landen verdeeld zijn over landbouwonderwerpen, hoe de stemverhoudingen liggen, afijn, Brussel is vooral werk, heel veel werk, als je daar iets voor elkaar wilt krijgen.

We sloten af op de landbouwborrel van Esther de Lange. Zij is één van de vijf Nederlandse Europarlementariërs van het CDA. Je hoeft geen Christendemocraat te zijn om te bedenken dat het wel handig is om haar bij te praten over bio, maar helaas had ze weinig tijd, zodat onze LTO delegatie achter bleef bij Gerard Doornbos. Die bestuurt tegewoordig waterschappen. Gelukkig volgt Esther de Lange al Biohuisbestuurder Irene op Twitter, dus het komt vast wel een keer goed met de biolgische lobby richting Europa. En Kees van Zelderen heeft goeie contacten met de Nederlander Bas Eickhout van de Groene fractie in Europa. We houden Europa warm. 

Overig nieuws week 17

Verder zijn in week 17 de nieuwsbrieven, website en ideeën over de ledenadministratie, vallend onder de noemer “verenigingsvorming” met enige hoofdbrekens toch weer iets verder gekomen!

 

Week 18 Bestuursvergadering!!

In de bestuursvergadering zelf zit nú al ontwikkeling. Dit was onze vierde bestuursvergadering. We werkten voor het eerst met onze standaard agenda. De agendapunten werden met strakke regelmaat afgehamerd door de splinternieuwe pokhamer van de voorzitter, van pokhout (die hamer), wat staat voor eigenwijs en smerend. De vergadering begon om 8.00, om files te vermijden. Maria was voor de gelegenheid om 4.30 opgestaan, en we begonnen met koffie. Zelfs de melkveehouders onder de bestuursleden vonden het vroeg, en iedereen was eigenlijk meteen genezen van dit vroege vergadertijdstip. De vijfde bestuursvergadering zal gewoon in de middag gehouden worden.

Voorlopige werkconclusie is dat we als bestuur van deze vereniging alle partners om ons heen (Bionext, Skal, Eko-keumerk, IFOAM) van een boeren en tuindersgeluid,  moeten voorzien. Een geluid regelrecht vanuit de achterban. Daarbij treden we actief op, en trekken we zaken naar ons toe.

Verenigingszaken

Belangrijk dat u collega’s die nog geen lid zijn ook lid maakt! Dat kan via de website, of mail de secretaris op secretaris@biohuis.org. Maar beter dat u lid wordt VIA  een van de 16 biologische sector- of regio-organisaties die lid zijn van het Biohuis.

Leden van De Natuurweide, De Groene Geit, Prisma, VBP, NVPM zijn al automatisch lid van het Biohuis. BD Eko leden zijn lid als zij aangegeven hebben dat zij dit willen. Prisma zit daarbij met een heel aantal hele kleine leden, daarover praten we verder in de toekomst. Ook LTO leden zijn lid, daarover volgt een gesprek met het LTO hoofdbestuur op 12 juni (Dit is rond gekomen!). Maak u geen zorgen over dubbele contributie. Wordt gerust dubbel-dubbel lid: van een regio-organisatie én van een sectororganisatie. Uw stem komt dan dubbel door in de Bioraad, en u kunt daarnaast natuurlijk ook nog zelf stemmen in de Algemene Ledenvergadering van het Biohuis! U betaalt slechts één keer! 

Week 19, Glastuinbouw

In week 19 speelde de glastuinbouw op. Glastuinbouw krijgt eigen regelgeving! Dat is heel mooi, want tot nu toe vielen glastuinbouw onder de regels voor tuinbouw in de volle grond. Wie wel eens in een kas is geweest, krabt zich bij dit feit achter de oren. Een kas, dat is echt iets heel anders dan de volle grond.

Ten eerste is het in een warme kas het jaar rond zo ongeveer 19 tot 21 graden. Niet meer en niet minder. Tuinders achter glas houden van een constante temperatuur. Dus regels op het gebied van energiegebruik zijn geen overbodige luxe. Als grootverbruiker heeft glastuinbouw deze primeur in de regelgeving te pakken, en dat is mooi.

Ten tweede zijn in sommige teelten de opbrengsten per vierkante meter boven de 40 kg. Dus dat heeft wel gevolgen voor de bemesting. Ook glastuinders mogen maar 170 kg dierlijke mest opbrengen, en dat blijft zo, de rest is plantaardige mest. Voorstel is nu om daar een plafond in te brengen van 1600 kg N/ha en daarvan moet 50% vooraf aan de teelt gegeven worden als basisbemesting. De rest mag bijbemest tijdens de teelt.

Ten derde bemesten glastuinders ook met CO2. Dat is makkelijk, de CO2 die van de verwarmingsketel komt, wordt de kas in geloosd, zodat de planten het weer opnemen. In een kas is het CO2 gehalte wel 4,5%, in plaats van de gebruikelijke 3% van de buitenlucht. Regel is nu dat je de verwarmingsketel niet aan mag zetten voor de CO2 alleen, om dan vervolgens de warmte weg te gooien. De ketel mag alleen aan voor de warmte, niet voor CO2 productie!! Heel goed. Laat consumenten dit ook ff weten.

Ten vierde is afgesproken dat je de grond alleen mag ontsmetten met stoom in geval van nood. Niet als routine, niet als onderdeel van het teeltsysteem.

En als laatste, het hete hangijzer, moeten er afspraken komen over telen ín de grond. Kasteelt wordt gangbaar op substraat gedaan. Tegenwoordig leggen gangbare glastuinders het liefst een betonnen vloertje, maar wij van de bio zijn daar tegen. De bodem, dat is onze grote liefde als boeren en tuinders, en als je er andere liefdes op na houdt, zoals beton, dan doe je niet mee met ons keurmerk. Zo staan de Nederlandse glastuinders er in, en zo staan alle overige biologische sectoren, van geit tot perenboom, in Nederland er ook in.

Maar zo simpel is het niet, want hier, op het randje van de regelgeving, worden belangen uitgevochten.

Bij ons in Nederland mag je alleen biologisch in potten telen als je de pot mee verkoopt met het product. Dus sierplanten en kruidenpotjes bijvoorbeeld. Tot zo ver prima. Maar in Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken mogen glastuinders wel in natuurlijk substraat telen, en zij doen dat ook al meer dan 15 jaar. De grond is op die noorderbreedte dan ook wel erg lang koud en bevroren.

Verder mag je in Amerika ook op substraat. Er zijn in Nederland tuinders die onder merknaam Pura Natura zich hier laten certificeren door USDA (de Amerikaanse certificeerder) en dan naar Amerika exporteren. Zij voeren een stevige lobby voor een Europees blaadje met sterretjes van Skal (het Europese logo) op hun tomaten. Met advocaten en Brusselse lobbyisten zijn zij actief, en ook staatssecretaris Bleker laten zij onderzoek uitvoeren om aan te tonen dat zij veel beter zijn voor het milieu… Gelukkig is Irene vrienden op facebook met Bleker, en heeft zij hierover zijn prikbord al volgekrabbeld.

Afijn, in Zweden is op 30 en 31 mei de laatste onderhandelpoging om de Europese biologische glastuinders op één lijn te krijgen. Voorstel daarbij is dat onze vrienden op de hoogste noorderbreedte ontheffing krijgen, maar dat de algemene regel is: ín de grond, en anders niet.

Als het niet lukt om hier overeenstemming over te krijgen, dan heeft de IFOAM geen standpunt, en dan hebben de Pura Natura jongens in Brussel vrij spel om te lobbyen voor teelt op natuurlijk substraat in Europa. Er is dan geen gezamenlijk biologisch standpunt van de sector, en Bleker hebben zij ook al in hun zak….

Spannend dus!! We houden u op de hoogte. 

Week 20De eerste Bioraad

Op 15 mei vond de eerste Bioraad plaats, onder de nieuwe statuten. De kantine van bestuurslid Douwe Monsma diende als gratis vergaderlocatie. Dit paste precies, het was een beetje passen en meten, ook omdat het voltallig nieuwe bestuur aanwezig was, maar een Bioraadslid merkte op dat de vergaderlocatie in de geest was van het Biohuis! De broodjes na afloop waren dan ook lekker biologisch, daar kon geen Van de Valk aan tippen.

Alle 16 bioraadsleden hadden 11 bijlagen doorgeworsteld, sommigen op het laatste moment nagezonden, en de agenda zat vol.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren het mestdossier, het Eko-keurmerk, de Biovak, de ketengroepen van Bionext en glastuinbouw.

Het mest-dossier gaat over de 100% biologische mest. Dit werd besproken op basis van de enquête over biologische mest die gehouden is door het Louis Bolk instituut.

Week 21: Ketengroep glastuinbouw

De ketengroep glastuinbouw hield haar laatste strategische beraad om op 30 en 31 mei in Zweden tot een standpunt over regelgeving voor glastuinbouw te komen. In de ketengroep is ook de keten aanwezig, dus de handel.

Notulen van de ketengroepen worden doorgestuurd aan het bestuur van het Biohuis.

Verder was week 21 een rustige week, en dat is fijn, want mei is een drukke maand voor iedereen met een landbouwbedrijf.