Posts Tagged ‘Ketengroepen’


28 juni 2012

Brussel, glastuinbouw en de eerste Bioraad

Week 17, 18, 19, 20 en 21

Wordt lid, dan krijgt u de uitgebreide versie van de nieuwsbrief toegezonden op de mail!! Hierbij de samenvatting:

Week 17, Copa Cogeca

In week 17 was het relatief rustig. Irene kon mee naar Brussel met een lobbytraining. Onze biologische lobby in Brussel loopt via twee lijnen: de ene is IFOAM (zie week 16), de andere is de Copa Cogeca (spreek uit: “kosjeeca”). De Copa Cogeca is de boerenlobby organisatie van alle Europese boeren in Brussel. Zij bestaat weer uit twee delen: de Copa en de Cogeca. De Copa zijn de boeren, de Cogeca zijn de boerencoöperaties (zie www.copa-cogeca.eu). De Copa en de Cogeca zijn beide federaties, dus boerenorganisaties kunnen lid worden van de Copa, u kunt zelf geen lid worden.  Dus LTO is lid van de Copa, en Friesland Campina is lid van de Cogeca.

Voorzitter van de Copa is een Deen: Sonnleitner. Er zijn 6 vice-voorzitters, waaronder Albert Jan Maat (voorzitter LTO Nederland), en verder een fin, een pool, een ier, een fransman en een spanjaard.

We kunnen het biologische geluid binnen de Copa alleen laten klinken via LTO. De Copa Cogeca heeft net als LTO een “vakgroep” biologische landbouw. De vakgroep biologische landbouw van LTO neemt dus deel als Hollandse delegatie aan de vakgroep biologisch van de Copa Cogeca. Via de vakgroep biologische landbouw van LTO hebben wij dus een lijntje lopen naar Brussel. Irene ging dus mee met LTO voor een training over lobby, in een chique bus met leren stoelen rond een tafel, toilet en koffiezetapparaat onder handbereik, overdagige gangbare broodjes en taart, en allemaal gangbare collega’s naar het grote Brussel. Altijd weer een uitdaging om te ervaren dat de landbouw nog lang niet helemaal biologisch is!

We hadden een boekje met als titel: “Hoe werkt Brussel” vooraf toegezonden gekregen, maar bij aankomst was het toch nog enigszins indrukwekkend en onoverzichtelijk tegelijk. Het kantoor van de Copa Cogeca met in alle vergaderzalen glazen hokjes voor de vertalers in 6 talen (daar moet je extra voor betalen…) en het kantoor van een zeker ministerie van EL&I uit een heel klein landje, bezochten we. We spraken met de Nederlanders Frits Thissen, die werkt voor de landbouwraad. En Martin van Driel, die werkt via de Europese Commissie voor het Europese Parlement. Voor de fijnproevers: dat zijn dus de twee lijnen in Europa: de Raad (federatie van landen) en het Parlement. We kregen uitleg over wie in grote lijnen waar over gaat, wat bevoegdheden zijn, hoe het parlement en de landen verdeeld zijn over landbouwonderwerpen, hoe de stemverhoudingen liggen, afijn, Brussel is vooral werk, heel veel werk, als je daar iets voor elkaar wilt krijgen.

We sloten af op de landbouwborrel van Esther de Lange. Zij is één van de vijf Nederlandse Europarlementariërs van het CDA. Je hoeft geen Christendemocraat te zijn om te bedenken dat het wel handig is om haar bij te praten over bio, maar helaas had ze weinig tijd, zodat onze LTO delegatie achter bleef bij Gerard Doornbos. Die bestuurt tegewoordig waterschappen. Gelukkig volgt Esther de Lange al Biohuisbestuurder Irene op Twitter, dus het komt vast wel een keer goed met de biolgische lobby richting Europa. En Kees van Zelderen heeft goeie contacten met de Nederlander Bas Eickhout van de Groene fractie in Europa. We houden Europa warm. 

Overig nieuws week 17

Verder zijn in week 17 de nieuwsbrieven, website en ideeën over de ledenadministratie, vallend onder de noemer “verenigingsvorming” met enige hoofdbrekens toch weer iets verder gekomen!

 

Week 18 Bestuursvergadering!!

In de bestuursvergadering zelf zit nú al ontwikkeling. Dit was onze vierde bestuursvergadering. We werkten voor het eerst met onze standaard agenda. De agendapunten werden met strakke regelmaat afgehamerd door de splinternieuwe pokhamer van de voorzitter, van pokhout (die hamer), wat staat voor eigenwijs en smerend. De vergadering begon om 8.00, om files te vermijden. Maria was voor de gelegenheid om 4.30 opgestaan, en we begonnen met koffie. Zelfs de melkveehouders onder de bestuursleden vonden het vroeg, en iedereen was eigenlijk meteen genezen van dit vroege vergadertijdstip. De vijfde bestuursvergadering zal gewoon in de middag gehouden worden.

Voorlopige werkconclusie is dat we als bestuur van deze vereniging alle partners om ons heen (Bionext, Skal, Eko-keumerk, IFOAM) van een boeren en tuindersgeluid,  moeten voorzien. Een geluid regelrecht vanuit de achterban. Daarbij treden we actief op, en trekken we zaken naar ons toe.

Verenigingszaken

Belangrijk dat u collega’s die nog geen lid zijn ook lid maakt! Dat kan via de website, of mail de secretaris op secretaris@biohuis.org. Maar beter dat u lid wordt VIA  een van de 16 biologische sector- of regio-organisaties die lid zijn van het Biohuis.

Leden van De Natuurweide, De Groene Geit, Prisma, VBP, NVPM zijn al automatisch lid van het Biohuis. BD Eko leden zijn lid als zij aangegeven hebben dat zij dit willen. Prisma zit daarbij met een heel aantal hele kleine leden, daarover praten we verder in de toekomst. Ook LTO leden zijn lid, daarover volgt een gesprek met het LTO hoofdbestuur op 12 juni (Dit is rond gekomen!). Maak u geen zorgen over dubbele contributie. Wordt gerust dubbel-dubbel lid: van een regio-organisatie én van een sectororganisatie. Uw stem komt dan dubbel door in de Bioraad, en u kunt daarnaast natuurlijk ook nog zelf stemmen in de Algemene Ledenvergadering van het Biohuis! U betaalt slechts één keer! 

Week 19, Glastuinbouw

In week 19 speelde de glastuinbouw op. Glastuinbouw krijgt eigen regelgeving! Dat is heel mooi, want tot nu toe vielen glastuinbouw onder de regels voor tuinbouw in de volle grond. Wie wel eens in een kas is geweest, krabt zich bij dit feit achter de oren. Een kas, dat is echt iets heel anders dan de volle grond.

Ten eerste is het in een warme kas het jaar rond zo ongeveer 19 tot 21 graden. Niet meer en niet minder. Tuinders achter glas houden van een constante temperatuur. Dus regels op het gebied van energiegebruik zijn geen overbodige luxe. Als grootverbruiker heeft glastuinbouw deze primeur in de regelgeving te pakken, en dat is mooi.

Ten tweede zijn in sommige teelten de opbrengsten per vierkante meter boven de 40 kg. Dus dat heeft wel gevolgen voor de bemesting. Ook glastuinders mogen maar 170 kg dierlijke mest opbrengen, en dat blijft zo, de rest is plantaardige mest. Voorstel is nu om daar een plafond in te brengen van 1600 kg N/ha en daarvan moet 50% vooraf aan de teelt gegeven worden als basisbemesting. De rest mag bijbemest tijdens de teelt.

Ten derde bemesten glastuinders ook met CO2. Dat is makkelijk, de CO2 die van de verwarmingsketel komt, wordt de kas in geloosd, zodat de planten het weer opnemen. In een kas is het CO2 gehalte wel 4,5%, in plaats van de gebruikelijke 3% van de buitenlucht. Regel is nu dat je de verwarmingsketel niet aan mag zetten voor de CO2 alleen, om dan vervolgens de warmte weg te gooien. De ketel mag alleen aan voor de warmte, niet voor CO2 productie!! Heel goed. Laat consumenten dit ook ff weten.

Ten vierde is afgesproken dat je de grond alleen mag ontsmetten met stoom in geval van nood. Niet als routine, niet als onderdeel van het teeltsysteem.

En als laatste, het hete hangijzer, moeten er afspraken komen over telen ín de grond. Kasteelt wordt gangbaar op substraat gedaan. Tegenwoordig leggen gangbare glastuinders het liefst een betonnen vloertje, maar wij van de bio zijn daar tegen. De bodem, dat is onze grote liefde als boeren en tuinders, en als je er andere liefdes op na houdt, zoals beton, dan doe je niet mee met ons keurmerk. Zo staan de Nederlandse glastuinders er in, en zo staan alle overige biologische sectoren, van geit tot perenboom, in Nederland er ook in.

Maar zo simpel is het niet, want hier, op het randje van de regelgeving, worden belangen uitgevochten.

Bij ons in Nederland mag je alleen biologisch in potten telen als je de pot mee verkoopt met het product. Dus sierplanten en kruidenpotjes bijvoorbeeld. Tot zo ver prima. Maar in Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken mogen glastuinders wel in natuurlijk substraat telen, en zij doen dat ook al meer dan 15 jaar. De grond is op die noorderbreedte dan ook wel erg lang koud en bevroren.

Verder mag je in Amerika ook op substraat. Er zijn in Nederland tuinders die onder merknaam Pura Natura zich hier laten certificeren door USDA (de Amerikaanse certificeerder) en dan naar Amerika exporteren. Zij voeren een stevige lobby voor een Europees blaadje met sterretjes van Skal (het Europese logo) op hun tomaten. Met advocaten en Brusselse lobbyisten zijn zij actief, en ook staatssecretaris Bleker laten zij onderzoek uitvoeren om aan te tonen dat zij veel beter zijn voor het milieu… Gelukkig is Irene vrienden op facebook met Bleker, en heeft zij hierover zijn prikbord al volgekrabbeld.

Afijn, in Zweden is op 30 en 31 mei de laatste onderhandelpoging om de Europese biologische glastuinders op één lijn te krijgen. Voorstel daarbij is dat onze vrienden op de hoogste noorderbreedte ontheffing krijgen, maar dat de algemene regel is: ín de grond, en anders niet.

Als het niet lukt om hier overeenstemming over te krijgen, dan heeft de IFOAM geen standpunt, en dan hebben de Pura Natura jongens in Brussel vrij spel om te lobbyen voor teelt op natuurlijk substraat in Europa. Er is dan geen gezamenlijk biologisch standpunt van de sector, en Bleker hebben zij ook al in hun zak….

Spannend dus!! We houden u op de hoogte. 

Week 20De eerste Bioraad

Op 15 mei vond de eerste Bioraad plaats, onder de nieuwe statuten. De kantine van bestuurslid Douwe Monsma diende als gratis vergaderlocatie. Dit paste precies, het was een beetje passen en meten, ook omdat het voltallig nieuwe bestuur aanwezig was, maar een Bioraadslid merkte op dat de vergaderlocatie in de geest was van het Biohuis! De broodjes na afloop waren dan ook lekker biologisch, daar kon geen Van de Valk aan tippen.

Alle 16 bioraadsleden hadden 11 bijlagen doorgeworsteld, sommigen op het laatste moment nagezonden, en de agenda zat vol.

Onderwerpen die aan bod kwamen waren het mestdossier, het Eko-keurmerk, de Biovak, de ketengroepen van Bionext en glastuinbouw.

Het mest-dossier gaat over de 100% biologische mest. Dit werd besproken op basis van de enquête over biologische mest die gehouden is door het Louis Bolk instituut.

Week 21: Ketengroep glastuinbouw

De ketengroep glastuinbouw hield haar laatste strategische beraad om op 30 en 31 mei in Zweden tot een standpunt over regelgeving voor glastuinbouw te komen. In de ketengroep is ook de keten aanwezig, dus de handel.

Notulen van de ketengroepen worden doorgestuurd aan het bestuur van het Biohuis.

Verder was week 21 een rustige week, en dat is fijn, want mei is een drukke maand voor iedereen met een landbouwbedrijf.