Nieuws

23 april 2012

Bioraad, IFOAM en GLB

Week 14, website

De rollercoaster waar de nieuwe bestuursleden sinds week 11 in beland zijn, houdt in week 14 even in. Waar we in week 11 kennis maakten met elkaar, en in week 12 meteen doorrolden via Bionext naar de wereld van de ketengroepen, in week 13 de verenigingstaken overgedragen kregen van het oude werkbestuur, daar kwamen we er in week 14 achter dat een website draaien meer werk is dan je denkt. Het omzetten van de website in wordpress werd uitbesteed, terwijl er eigenlijk nog geen eurootje in kas is, maar ook daar wordt hard aan gewerkt!! 

Week 15, de oude vakgroep gaat over in Bioraad

Zo rolden we in week 15 door in de wereld van de vakgroep biologische landbouw van LTO. Dit was “vroeger”, voor de komst van het Biohuis, hét overlegorgaan van de biologische sector. Hier zaten alle afzonderlijke sectoren aan tafel, via hun organisaties als De Natuurweide (melkveehouderij), De Groene Geit (geiten), Prisma (fruit), VBV (varkens), BPV (kippen), Biobol en Biosfeer (sierteelt), NVPM (schapenmelkers) en een aantal losse groepen die minder formeel of meer regionaal georganiseerd zijn, zoals akkerbouwers en glastuinders. BD Eko is een regionaal georganiseerde vereniging van akkerbouwers in de Flevopolder, Zuidwest is een studiegroep van akkerbouwers in de hoek van Zeeland en Brabant, en de glastuinders zijn georganiseerd via Groeiservice.

 Deze week droeg de oude vakgroep biologische landbouw van LTO haar dossiers over aan de Bioraad.

Een laatste vakgroepsvergadering dus, met het voltallig bestuur van het Biohuis aanwezig.

Belangrijk dossier het is mestdossier, echt een leuke, waar we als bestuur meteen in het diepe werden gegooid. De discussie over 100% biologische mest zit nu op 60% in 2012. De sectoren die het betreft zullen indien nodig te zijner tijd met hun plan naar buiten komen.

Tijdens deze laatste vergadering van de vakgroep biologische landbouw van LTO zaten ook twee bestuursleden van Skal aan tafel.

Agendapunt was verder het Ekokeurmerk. Het Eko-keurmerk is nu nog slechts een logo, omdat het echte keurmerk het blaadje van de EU is geworden, met die sterretjes.

Dit zijn twee kluiven voor de toekomst…in ieder geval voor een volgende week.

De eerste echte Bioraad, waar ook de regio’s aan tafel zitten, met verenigingen als FBBF en NBLV en Biowad, én de regionale organisaties van LTO: (ZLTO, LLTB en LTO Noord), wordt gehouden op 15 mei, in week 20. 

Week 16, IFOAM en GLB

Dit was de grote week van IFOAM, de nieuwsbrief hierover van Maria Buitenkamp is reeds verzonden.

Als algemeen bestuurslid van het Biohuis is Maria Buitenkamp in de IFOAM en regelgeving in het algemeen gedoken. Ze vindt het leuk om juridische teksten uit te pluizen, Engels of Nederlands, maakt niet uit. Ze is alert op procedures en besluitvorming en blijkt een gewiekst lobbyist. Dus als vereniging kunnen we in onze handjes knijpen met Maria, Brussel en Kopenhagen zullen nooit meer hetzelfde zijn. Ook wordt Maria door Kees van Zelderen ingewerkt in het GLB dossier (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, Brussel dus). Kees heeft dit dossier altijd gedaan, ook toen hij nog hoofd was van de vakgroep biologische landbouw van LTO. Kees zit hier diep in, dat biologische bedrijven onder de vergroening vallen van de eerste pijler (je krijgt dus 100% toeslagrechten, die 30% met voorwaarden voor vergroening, daar voldoe je als biologisch bedrijf al aan.), is waarschijnlijk geen toeval! Kees kan hier heel enthousiast over vertellen, maar na drie zinnen kan niet iedereen de finesses meteen volgen. Het is de bedoeling dat Maria ingewerkt wordt in het GLB dossier, en dat meteen het gouden netwerk van Kees langzaam gedeeld wordt. Kees hoeft dan niet meer alles alleen te doen, en wij gaan steeds beter snappen waar het allemaal over gaat.

 

Tijdens een bijeenkomst bleek dat niet iedereen weet wat IFOAM is. In een volgende nieuwsbrief komt dit vast terug, en volgt uitleg. Zie ook www.ifoam.org. IFOAM is een wereldwijde organisatie, waar alleen organisaties die over biologische landbouw gaan lid van kunnen worden, geen personen. Biohuis is lid, en Bionext is lid. De IFOAM heeft de uitgangspunten voor biologische landbouw geformuleerd. Dit zijn gezondheid, ecologie, billijkheid en zorg.

Door de nieuwsbrieven wordt het biologische netwerk langzaam uitgelegd en voor u ontsloten. Zodat iedereen zich ermee kan bemoeien! Wordt gerust lid van een werkgroep of bestuurder bij een biologische organisatie. Samen maken we de sector bestuurlijk sterk! 

Eko-keurmerk

In week 16 was er ook een vergadering van de Stichting Eko-keumerk. Tijdens deze vergadering, waar Kees van Zelderen aanwezig was, hebben we geprobeerd de planning iets te temperen, en gaan we als Biohuis heel snel aan de slag met eigen bijeenkomsten!! We moeten weten wat u vind. Hoe gaan we verder met het Eko-keurmerk?? Voorlopig kan u het gewoon vrijwillig voeren, naast het verplichte Eu-logo met het blaadje van sterretjes, op uw producten, als u 100 euro betaald aan de Stichting Eko-keumerk.