Organisatie

Bestuur en Algemene Ledenvergadering

De organisatie van het Biohuis is een vereniging, met een Algemene Ledenvergadering en een bestuur.

Ga naar meer informatie over de bestuursleden

Voor de doelen en statuten kijk hier

Bioraad

Verder kent het Biohuis een statutair adviesorgaan, dit is de Bioraad. Aan de bioraad nemen 16 biologische organisaties deel, zodat de Bioraad bestaat uit 16 personen, plus de voorzitter van het bestuur van het Biohuis, IJsbrand Snoeij. De Bioraad is representatief voor de Algemene Ledenvergadering, maar vervangt deze niet. In de Bioraad worden besluiten van de vereniging vooroverlegd. Het advies van de Bioraad is zwaarwegend, daar vinden onze interne discussies tussen verschillende sectoren, binnen onze gelederen plaats. Als de Bioraad er uit komt, met een voorstel komt, een idee lanceert of een compromis voorstelt, dan kunnen we samen als biologische sector verder ontwikkelen. De Bioraad is het kloppend hart van het Biohuis. In architectonisch jargon is het onze gezamenlijke woonkamer!

Ga naar contactgegevens

Dragende organisaties

Zonder dragende organisaties geen Biohuis. Zij zijn onze basis en hun leden zijn automatisch ook Biohuis lid.
Dragende organisaties zijn collectief lid, bespreken zaken in de Bioraad, bemensen ketengroepen in Bionext en dragen financieel bij aan Biohuis en Bionext.

Naar de lijst met aangesloten organisaties

Individuele leden

Zoals vermeld zijn de leden van dragende organisaties automatisch ook lid van het Biohuis. In een enkel geval kan hierop een uitzondering zijn. Informeer daarnaar bij uw eigen organisatie. Mocht uw organisatie niet zijn aangesloten, of bent u van geen enkele belangenorganisatie lid, dan kunt u ook individueel lid worden. U bent dan welkom op de ALV en u krijgt toegang tot informatie zoals Nieuwsbrieven. Ook bekijken we dan samen met u of u kunt aansluiten bij een bestaande of nieuwe dragende organisatie in de Bioraad. Het Biohuis streeft ernaar dat elke biologische boer of tuinder aangesloten is bij het Biohuis en haar dragende organisaties.