Archive for the ‘Uncategorized’ Category


9 januari 2023

Logeeradressen Biobeurs

Bioboer zoekt bed?

Voor de mensen uit het Noorden is de afstand naar de beurs ineens veel groter. Voor de Brabanders is het nu een thuiswedstrijd. Het Biohuis bestuur zou graag zoveel mogelijk boeren op de beursvloer willen zien.  Daarom de oproep aan alle Bioboeren die binnen 30 – 40 minuten rijafstand van de Brabanthallen in Den Bosch hun bedrijf hebben, om slaapplekken aan te bieden aan de collega’s van verder weg.  Voor een bed & breakfast kan in samenspraak een vergoeding worden afgesproken (in euro’s of streekproducten).

Heb je een slaapplek beschikbaar of zou je er juist een willen gebruiken? Meld je bij Biohuis medewerkster Ilse Blauw: blauw(at)bionext.nl

P.S. Biohuis-leden kunnen zich nu aanmelden voor de ALV van Biohuis.
De ALV is bij de Biobeurs, op woensdag 18 januari van 15.00 – 17.15.
Na het huishoudelijke deel gaan we vanaf 16.30 in gesprek over het Actieplan Biologisch van het kabinet.

Aan alle leden is een uitnodiging voor de ALV verstuurd. Wel lid en toch niet ontvangen? Mail ons.

23 december 2022

Biohuis op de Biobeurs

Biohuis Jaarvergadering  woensdag 18 januari

Noteer alvast: de algemene ledenvergadering van Biohuis is op woensdagmiddag 18 januari, op de Biobeurs in de Brabant Hallen.

Op de hoogte raken van alle nieuwe ontwikkelingen in onze sector, collega’s of zakenpartners ontmoeten?
Bezoek de Biobeurs op 18 en 19 januari in den Bosch, het kan eindelijk weer! En log in op de online webinars op 16 en17 januari!

Er zijn meer dan 100 inspirerende workshops gepland, digitaal of live.
Uw belangenbehartigers vindt u op de Biobeurs in de stand van Biohuis/Bionext.

Zie voor alle mogelijkheden: www.biokennisweek.nl 

 

21 december 2022

Biohuis over Actieplan: blij met plan, maar bindende afspraken retail nodig

 

Minister Adema van LNV heeft maandag het Actieplan ‘Groei van biologische productie en consumptie’ overhandigd aan een delegatie van de biologische sector.
Het Biohuis is blij dat er een plan is en dat daarin wordt erkend dat biologisch koploper en aanjager is voor de transitie naar duurzame landbouw, met deze duidelijke boodschap: “: “Voor consumenten biedt de keuze voor bio een zekere keuze voor duurzaamheid.“

Het doel is 15% biologisch areaal in 2030. Dit betekent een groei van ca 80.000 naar ca 300.000 hectare. Dat is erg ambitieus. Dat is ons inziens alleen haalbaar als er heel stevig wordt ingezet op vergroting van de marktvraag. Maar op dat punt hebben wij twijfels. LNV wil samenwerken met de sector en ketenpartijen, en consumenten beter voorlichten. Dat mag wat ons betreft dwingender: maak bindende afspraken met de retail zodat hun Nederlandse biologische omzet meegroeit tot 15% in 2030.

De voorzieningen voor bestaande en nieuwe bio boeren zijn concreter, zoals een informatieloket, een kennisagenda, aandacht voor goede controle, en fondsen voor omschakelaars. Veel acties moeten worden gefinancierd uit algemene budgetten. Wij zouden graag een meer specifieke toewijzing van middelen zien. Zo missen wij een geoormerkt budget voor puur biologisch onderzoek. Private co-financiering, zoals het huidige systeem vraagt, is immers vrijwel niet te vinden als het doel is om minder mest en middelen te gebruiken.

In de huidige stikstof crisis is deze tekst relevant: “Biologische landbouw biedt een lange termijnperspectief voor een toekomstbestendige landbouw. Het draagt bij aan de opgaven op het gebied van stikstof, klimaat, water en natuur. In overleg met provincies wordt biologische landbouw gestimuleerd en opgenomen in de gebiedsplannen in 2023.”

Voor het Actieplan is in 2023 en 2024 € 13 miljoen per jaar beschikbaar uit het transitiefonds.

Lees hier het Actieplan.


V.l.n.r. Roos Saat, Biowinkelvereniging; Jan Groen, BioNederland; minister Piet Adema; Michael Wilde, Bionext; Douwe Monsma, Biohuis

25 oktober 2022

Nieuw bestuur EKO

Vanaf 1 oktober is bij Stichting EKO-keurmerk een vernieuwd bestuur aangetreden dat zich inzet om de Nederlandse biologische sector, met Topkeurmerk EKO, in haar kracht te zetten. De bestuurlijke verantwoordelijkheid komt daarmee geheel bij de primaire sector te liggen.
Een belangrijke stap daarbij is dat de propositie “EKO is biologische topkwaliteit uit Nederland” verder versterkt wordt.
Vergroting van het Nederlandse areaal is alleen mogelijk als de vraag naar Nederlandse biologische producten sterk gestimuleerd wordt.
Het EKO-keurmerk kan daarin een dienende rol spelen als herkenbare topkwaliteit van Nederlandse biologische telers en verwerkers.

Tijdelijk voorzitter Harrie Janssen: “We gaan nog dit najaar met de primaire deelsectoren en keurmerkhouders in gesprek over hun ambitie een zichtbaar Nederlands keurmerk in de markt te zetten.”
Lees hier het persbericht van St. EKO-keurmerk