Archive for the ‘Uncategorized’ Category


6 mei 2021

Biologische melkveehouderij: 70% minder stikstofverlies per ha

 

Het nieuwe WUR rapport “Quick Scan stikstofproblematiek en biologische veehouderij” beschrijft de effecten van biologische bedrijfsvoering op de stikstofproblematiek.

De hoge stikstofuitstoot van de Nederlandse landbouw is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van kwetsbare natuurgebieden. In de biologische melkveehouderij blijkt de ammoniakemissie per hectare ongeveer  de helft lager, dan bij een gemiddeld gangbaar bedrijf. De totale stikstofverliezen –  de optelsom van de uitstoot naar de lucht en naar het water – zijn zelfs bijna 70% lager. Dat komt omdat biologische bedrijven minder koeien houden op meer grond, en de koeien meer buiten lopen.  Daarbij gebruiken de bedrijven minder mest  en al helemaal geen kunstmest.  Ook zit er minder stikstof in het voer.

Uit het rapport blijkt dat omschakeling naar biologische melkveehouderij flinke stikstofwinst oplevert en dat de biologische melkveehouderij een belangrijke rol kan spelen in het gebiedsgerichte beleid rondom de kwetsbare Natura 2000 gebieden.  Lees hier het hele persbericht 

Foto: Klaartje van Wijk

19 maart 2021

Provinciale visie bio

Acht biologische boeren uit diverse sectoren hebben een concept visie opgesteld rond de ontwikkeling van de biologische landbouw in Brabant. Deze willen ze gebruiken in gesprekken met de provincie over zaken zoals de Omgevingsverordening, natuurinclusieve landbouw en de gebiedsgerichte aanpak.  Biologische boeren uit Brabant, Zeeland en zuidelijk Gelderland zijn welkom om mee te denken. De aanleiding voor de visie ligt in Brabant, maar de inhoud is ook voor andere provincies relevant. Praat online mee over de conceptvisie op 1 of 8 april, van 20.00 – 21.30 uur. Zie ZLTO.nl/agenda De initiatiefnemers doen dit samen met ZLTO. Biohuisbestuurslid Pipie Smits van Oyen is een van hen.

 

EKO Keurmerk in de top 10

Het vernieuwde EKO keurmerk is één van de tien door Milieu Centraal aangewezen topkeurmerken. Voor EKO gelden plusnormen, die verder gaan dan het gewone biologische keurmerk. Voor veel consumenten en biologische boeren betekent biologisch immers veel meer dan wat er in de wet staat. En ook als biologische sector willen we doorontwikkelen. Kijk op eko-keurmerk.nl/plusnormen. Om de status van Topkeurmerk waar te maken, gaan onafhankelijke professionele  instanties de controle doen. De bijdrage van de licentiehouders zal daardoor stijgen. Binnenkort start een communicatiecampagne en worden EKO boeren in het zonnetje gezet. In de vorm van een ‘keurmerkensafari’ geeft Milieu Centraal informatie over de topkeurmerken. Kijk hier  de fimpjes van Milieu Centraal.

 

Herkomstverklaring groencompost

Wie groencompost aanvoert op een biologisch bedrijf,  moet een verklaring van herkomst van de gebruikte grondstoffen vragen. Groencompost mag alleen van natuurlijke materialen gemaakt zijn, zoals maaisel, bladafval en snoeihout. Er mogen geen gewasresten uit de gangbare landbouw in zitten. Keurcompost is een certificatieschema voor compostproducten. We hebben afgesproken dat Keurcompost-bedrijven voor groencompost een duidelijke verklaring van herkomst gaan afgeven. We zijn nog in gesprek over een vorm van pesticiden monitoring. Kijk op www.keurcompost.nl voor een lijst van bedrijven die groencompost met een dergelijke verklaring aanbieden.

 

13 februari 2021

Digitale Biobeurs en ALV succesvol

Biokennisweek groot succes

De Biokennisweek in januari was een groot succes. Deze eerste digitale  Biobeurs bood een ruime keuze aan ca 100 workshops, presentaties en gesprekken. Een kleine 2000 actieve bezoekers zorgden voor een gemiddeld bezoek van 114 per workshop. 60 bedrijven hadden een digitale stand. Ongeveer een derde van de bezoekers was boer of tuinder. Biohuis leden konden met korting meedoen. Op sommige bedrijven werden de pauzes benut om workshops te volgen. Hebt u bepaalde workshops gemist? Alle workshops zijn nog het hele jaar terug te kijken met dezelfde inlogcode als in januari.

ALV Biohuis

Ook de jaarlijkse ALV van Biohuis werd eind januari digitaal gehouden. Aan de orde kwamen het jaarverslag en financieel verslag 2020, en de begroting met het werkplan voor 2021. Er was een levendige discussie en er kon online gestemd worden. Alle stukken werden, met enkele aanpassingen, goedgekeurd. Er werd benadrukt dat er dit voorjaar een voorstel moet komen om het aandeel gangbare mest verder te verlagen. Michael Wilde, directeur Bionext, sloot de ALV af met een inspirerende presentatie. Bekijk hier het  Biohuis Jaarverslag 2020

13 januari 2021

Biohuis bestuurslid gezocht

Door het vertrek van ons bestuurslid Wicher Hoeve, is een vacature ontstaan in het Biohuis bestuur.
De Bioraad, het centrale adviesorgaan van Biohuis, heeft een sollicitatiecommissie benoemd en een profielschets vastgesteld.
Hieronder staat de oproep.

Word jij ons nieuwe bestuurslid?

Biohuis is dé vereniging van Nederlandse biologische boer(inn)en en tuinders.
Wij zijn op zoek naar een (jonge) ondernemer die het bestuur van Biohuis komt versterken.

Heb jij oog voor de specifieke wensen en situaties van jonge ondernemers en opvolgers?
Is helder communiceren, motiveren, oog hebben voor de grote lijnen én de details op jouw lijf geschreven en breng jij een netwerk mee?
Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren op onze vacature voor een nieuw bestuurslid.
Reacties kunnen tot 15 februari worden ingestuurd.

Klik hier voor meer informatie