Archive for the ‘Uncategorized’ Category


30 mei 2022

Actieplan Biologisch

Eindverslag consultatie Actieplan Biologisch

De afgelopen maanden hebben veel mensen aan het ministerie LNV laten weten hoe de biologische landbouw het beste kan groeien. Hier staat het eindeverslag van deze online consultatie.

Daarnaast heeft het team biologische van LNV diverse gesprekken gevoerd en bedrijven in veel sectoren bezocht. Bionext/ Biohuis hebben hierbij geassisteerd.
Momenteel wordt op basis van alle opgehaalde informatie het actieplan uitgewerkt. Dit actieplan vormt de basis voor acties die moeten leiden tot daadwerkelijke groei van biologische productie en consumptie. De minister verwacht het actieplan in september naar de Tweede Kamer te sturen.

4 maart 2022

Biologische akkerbouwers sturen open brief over conserven prijzen

Signalen dat industrie gestegen kosten niet wil betalen

De biologische akkerbouwers, verenigd in Bioplant en ondersteund door Biohuis, roepen in een open brief de conservenindustrie op om in de contractprijzen voor het nieuwe seizoen rekening te houden met de gestegen kosten van de telers.

Op dit moment worden nieuwe prijsafspraken gemaakt, waarbij de signalen zijn dat de conservenindustrie de contractprijzen niet wil verhogen. Naast de algemene inflatie heeft de biologische landbouw te maken met hogere arbeidskosten door krapte op de arbeidsmarkt en hogere energiekosten. De teeltkosten zijn daardoor enorm gestegen.

Het biologische landbouwsysteem moet volgens het Europese beleid een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame landbouw, met een doel van 25% biologisch areaal in2030. Biologische akkerbouwers willen deze rol graag spelen. Daarbij is de conserventeelt essentieel in hun vruchtwisselingschema’s. Denk aan erwten, bonen, spinazie of suikermais.
Maar op dit moment neemt  het aantal omschakelende akkerbouwers af, mede omdat het verdienmodel door tegenvallende prijzen wordt aangetast.

De akkerbouwers roepen ketenpartijen, consumenten, telers en de overheid op om dit moment aan te grijpen om duurzame afspraken te maken voor de biologisch teelt en een goede prijsstelling. Lees hier de open brief  over conserventeelt.

18 februari 2022

Aandacht voor bio in GLB

In 2023 wordt het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van kracht. Het nieuwe GLB richt zich op het ondersteunen van boeren die er voor kiezen verder te verduurzamen.
Bionext en Biohuis voeren daarom momenteel een pilot uit, om te onderzoeken wat het nieuwe GLB betekent voor biologische boeren en tuinders.
Daarnaast ligt nog niet alles vast voor het nieuwe GLB. Samen met uw inbreng willen we via lobby sturen op een GLB die aansluit bij de biologische praktijk.
In het voorjaar zullen bijeenkomsten georganiseerd worden om hierover verder door te praten.
Houd ook onze GLB pagina in de gaten.

 

8 februari 2022

Wat deed Biohuis in 2021?

Ook in 2021 heeft het Biohuis zich ingespannen om de belangen van de biologische boeren en tuinders te behartigen. Dat gebeurde door bestuursleden van Biohuis  en vertegenwoordigers van de 15 aangesloten verenigingen, met ondersteuning van medewerkers van onze  ketenorganisatie Bionext. Naast het verder ontwikkelen van de biologische sector, moeten we voortdurend inspelen op actuele zaken. Daarbij stonden knelpunten in de generieke en biologische regelgeving bovenaan de lijst. In het Biohuis Jaarverslag 2021  leest u over onze acties in 2021, die mogelijk werden gemaakt door de 900 betalende leden.