• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

2 januari 2020

Lopen voor Kringlooplandbouw

De Kring-Loop 14 januari 9.30 

Op initiatief van Kening fan ‘e Greide vragen 38 natuur-, voedsel- en boerenorganisaties aandacht voor kringlooplandbouw. Biohuis en Bionext steunen dit initiatief ook.
De start van de tocht is om 09.30 uur op Hoeve Biesland, de boerderij waar Carola Schouten eind 2018 haar kringloopvisie presenteerde.
Vanaf daar lopen we ca 10 kilometer naar het torentje in Den Haag, waar we Minister Schouten een 10-punten plan aanbieden.

Programma Kring-Loop 14 januari 2020
8:30 Verzamelen op Hoeve Biesland. Bieslandse weg 1, Delfgauw
9:15 Openingswoord
9:30 Start Kring-Loop
13:00 – 13:30 Aankomst bij Het Torentje en overhandiging plan ‘De weg vooruit.
In 10 stappen naar kringloopbouw’ aan Minister Carola Schouten.
Binnenhof 17, Den Haag.

Bekijk de website voor meer informatie
Of bekijk de Facebook pagina

In het licht van de ontwikkeling naar kringlooplandbouw, heeft Biohuis in 2019, met actieve inbreng van onze Bioraadsleden, een aantal ambities verwoord.
Deze zijn onderschreven door de andere ketenpartijen (de handel/verwerking en de biowinkeliers).
Lees hier onze biologische Ambitieagenda

20 december 2019

Bio en stikstof

Het Biohuis heeft onlangs Kamerleden en Provinciale Statenleden dringend verzocht om de biologische sector op korte termijn actief te betrekken bij de beleidsontwikkeling rond de stikstofproblematiek. Ook minister Schouten kreeg deze brief. Er wordt opgeroepen om in overleg te gaan met de biologische sector, en uitgelegd dat zaken bij bio anders liggen dan in de gangbare sector. De brief kreeg aandacht in diverse media. In verschillende provincies vindt overleg plaats met biologische boeren en vanuit Biohuis is er contact met LNV over stikstof. Aan de provincie Brabant, die een eigen beleid voert, werd vanuit ZLTO een brief verstuurd door de biologische veehouders in Brabant. Ook zij vragen om rekening te houden met de biologische werkwijze.
Onder andere doordat er minder dieren per hectare worden gehouden en er geen kunstmest wordt gebruikt, kan biologische landbouw deel van de oplossing zijn. Biohuis vindt dat het hele landbouwsysteem bekeken moet worden, dus bijvoorbeeld niet alleen de stallen. En de biologische landbouw heeft door haar brede benadering ook nog andere positieve effecten, zoals op de biodiversiteit, waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid en klimaatbestendigheid. Mede daarom zou men rond natuurgebieden juist moeten streven naar een cordon van extensieve biologische bedrijven.
Binnen Biohuis is een stikstofwerkgroep actief. Deze bereidt o.a. een project voor, waarin de biologische aanpak van stikstof wordt uitgewerkt door onafhankelijke onderzoekers.
Vragen en opmerkingen over stikstof graag naar Biohuis: info(at)biohuis.org

Lees hier de Brief van Biohuis over de Stikstof problematiek 
Lees hier de brief van onze Brabantse bio veehouders aan PS

Coöperatieve Vereniging Bionext

Op 17 december vroeg het Biohuisbestuur op een extra ALV toestemming aan de Biohuis leden om een coöperatieve vereniging Bionext op te richten. De leden stemden unaniem voor en noemden het een goede ontwikkeling. Deze vereniging zal de rol en functie krijgen van de huidige Stichting Bionext. Een vereniging kan – anders dan een stichting – een democratische en transparante aansturing borgen.
Binnen deze nieuwe vereniging Bionext wordt de collectieve belangenbehartiging, communicatie en ontwikkeling van de biologische sector echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De oprichters zijn de drie schakels in de keten: Biohuis (boeren en tuinders), BioNederland (handel en verwerking) en Biowinkelvereniging (biologische winkeliers). De leden van de beide andere verenigingen waren al eerder akkoord gegaan. Nu de Biohuis leden ook ingestemd hebben, kan de nieuwe vereniging per 1 januari 2020 van start gaan.
Ketenorganisatie Bionext is voor veel zaken de uitvoerende organisatie van het Biohuis en vervult een cruciale rol voor de hele Nederlandse biologische sector. Deze samenwerking, door de hele keten heen, is uniek in de Nederlandse landbouw.

3 december 2019

Extra ledenvergadering Biohuis

Het bestuur van Biohuis nodigt alle leden uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering op 17 december. Op deze vergadering wordt de leden gevraagd om instemming met de oprichting van de Coöperatieve vereniging Bionext.  Bionext is nu een Stichting. Ketenorganisatie Bionext is voor veel zaken de uitvoerende organisatie van het Biohuis en vervult een cruciale rol voor de biologische sector. Om de bestuurlijke verankering van Bionext te democratiseren en effectiever te maken, is het voorstel om de rechtsvorm te wijzigen van een stichting naar een vereniging met leden. Biohuis vraagt toestemming aan haar leden om de nieuwe coöperatieve vereniging Bionext op te richten. Na de vergadering is er gelegenheid voor informele contacten met een gezamenlijke lunch. Alle leden hebben een uitnodiging per email gehad. Hebt u die gemist, bent u lid en wilt u komen, stuur dan uiterlijk 13 december een bericht naar saliha(at)biohuis.org.
De reguliere jaarlijkse ALV van Biohuis is op woensdag 22 januari in Zwolle. Zoals gebruikelijk is deze ALV aan het begin van de bio-beurs.

16 november 2019

Biohuis: betrek bio bij stikstofbeleid als deel van oplossing

Het Biohuis heeft Kamerleden en Provinciale Statenleden dringend verzocht om de biologische sector op korte termijn actief te betrekken bij de beleidsontwikkeling rond de stikstofproblematiek.
Onder andere doordat er minder dieren dieren worden gehouden, op een extensievere wijze, kan biologische landbouw deel van de oplossing zijn. De sector wijst erop dat een brede benadering van het hele landbouwsysteem nodig is, omdat problemen anders verplaatst worden of nieuwe ontstaan. De biologische landbouw heeft door haar brede benadering ook andere positieve effecten, zoals op de biodiversiteit, waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid en klimaatbestendigheid.
Veel biologische bedrijven bevinden zich in de omgeving van natuurgebieden. Betrokkenen in de sector, waaronder financiers, vrezen generieke maatregelen tegen alle landbouwbedrijven rond natuur. Als gevolg daarvan ervaren biologische bedrijven in of rond Natura 2000 gebieden nu al dat hun ontwikkeling “on hold” is gezet, en dat hun voortbestaan op de tocht staat. Maar gezien de voordelen van de biologische landbouw, hoort in het stikstofbeleid zeker geen waardedaling en opkoop van biologische bedrijven thuis. Integendeel, zo schrijft Biohuis, “men zou juist rondom Natura 2000 gebieden en andere belangrijke natuurgebieden moeten streven naar een cordon van extensieve biologische bedrijven en bestaande biologische bedrijven in en om deze gebieden moeten koesteren.”

Lees hier de Biohuis Brief over Stikstof en biologische landbouw


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  ----------------------------------
  14 januari Delfgauw
  9.30 Kring-loop naar
  Den Haag (10 km)
  ----------------------------------
  16 januari Nijkerk
  10.00 - 16.30
  Kennisdag Bodembeheer
  onderzoekers en boeren
  ----------------------------------
  22 januari Zwolle
  10.00 - 12.30 Biohuis ALV
  Alleen voor leden: aanmelden
  ----------------------------------
  22 januari Zwolle
  12.30 - 13.30 Biohuis ALV
  Openbaar gedeelte:
  Omdenken naar kringlooplandbouw
  ----------------------------------
  22-23 januari Zwolle
  Bio-beurs - IJsselhallen
  diverse workshops door
  Biohuis en Bionext
  ----------------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  -----------------------------------
  Heel 2019
  Red de Bioboer
  Crowdfundingsactie
  -----------------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »