• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

6 december 2023

Gouden GLB-premie biologisch dreigt klatergoud te worden

Minister LNV kort GLB-premie vanwege hoger dan verwacht aantal inschrijvingen

Voor biologische boeren pakken de GLB-subsidies om te verduurzamen ruim 25% lager uit dan eerder voorgespiegeld door de RVO. De biologische sector vindt het onbegrijpelijk dat de Minister ervoor kiest te korten op de premies voor activiteiten in het kader van biodiversiteit, waterkwaliteit en het klimaat. ‘Boeren moeten kunnen rekenen op een betrouwbare overheid. Met deze korting worden boeren die het hardst op weg zijn om bij te dragen aan oplossingen in absolute zin het meest gekort’, aldus Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis.

De voorlopige tarieven van subsidies 2023 uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn vrijdag 1 december door de Rijksdienst voor ondernemen (RVO) bekend gemaakt in de Staatscourant. Vanwege grote animo heeft de Minister van Landbouw ervoor gekozen de bedragen van zowel de basispremie als de eco-regelingen evenredig te verdelen over de verschillende hoogtes van de eco-regeling. Dit kost biologische boeren duizenden euro’s.

Inschattingsfout ministerie
Boeren werd bij de gecombineerde opgave van dit jaar veel hogere bedragen voorgerekend: een basispremie van € 220 per hectare en een gouden eco-regeling van € 200 per hectare. Daarbij zou voor de eerste 40 hectare van het bedrijf nog € 54 per hectare komen. In totaal dus een bedrag van € 474 per hectare voor de eerste 40 hectare. De tarieven vallen nu een stuk lager uit (zie tabel). Voor biologische boeren vertaalt de inschattingsfout van de Minister zich in een korting van 27%.

Subsidie Voorgerekend
(€ per ha)
Werkelijk voorlopig tarief
(€ per ha)
Korting
Basispremie 220 150 32%
Brons 60 44 27%
Zilver 100 74 26%
Goud 200 148 26%
Plusje eerste 40 ha 54 46 15%
Totaal voor bio 474 344 27%

Belofte

Smits van Oyen: ‘De GLB-subsidie met automatisch goud voor biologische boeren is vrijwel de enige manier waarop onze overheid biologische boeren steunt. Door de gouden premie fors te verlagen ondermijnt de Minister ook zijn eigen streefdoel te groeien van 4% naar 15% biologisch areaal in 2030.’ Laurens Nuijten, manager belangenbehartiging van Bionext vult aan: ‘De biologische sector heeft een overheid nodig die naast ons staat en beloftes nakomt. Landen om ons heen steunen biologische boeren al jaren. Wij pleiten dan ook dringend voor een aanvulling van de tekorten uit de onderbesteding van de Rijksbegroting en een versnelde inzet van budgetten die het ministerie gereserveerd heeft voor de marktontwikkeling van biologische landbouw en voeding.’

Nieuwe verenigingsmanager Biohuis

Op 8 november begon Wieneke Wolthuis als verenigingsmanager Biohuis. Zij zal het bestuur en de Bioraad met alle werkgroepen en verenigingen ondersteunen en adviseren.

Zij is de opvolger van Laurens Nuijten die nu bij Bionext de rol van Manager Belangen-behartiging vervult. Wieneke en Laurens zullen dan ook veel samenwerken. Thema’s als groei van de afzet, markt-ontwikkeling en het versterken van de positie van biologische bedrijven in wet- en regelgeving, zullen regelmatig op de agenda staan van Biohuis en Bionext.

Wieneke bracht haar jeugd door op een akkerbouwbedrijf in Twente. Zij koos aanvankelijk voor een studie Journalistiek en Communicatie en werkte jarenlang voor uiteenlopende overheden en samenwerkings-verbanden. Enkele jaren geleden besloot zij zich te richten op de biologische landbouw. Na de opleiding Warmonderhof, stages op diverse bedrijven en een brede oriëntatie op actuele kwesties, is ze goed toegerust om het Biohuis en alles daaromheen te ondersteunen en versterken. 

Biodatabase wordt OrganicXseeds 

De Biodatabase stopt en wordt vanaf 1 december vervangen door de database OrganicXseeds (OXS). Kijk dus voortaan op www.organicxseeds.nl voor het actuele Nederlandse aanbod van biologisch plantaardig teeltmateriaal.

Let op: verplichte registratie categorie 3 gewassen

Net als eerder, staan per (sub)gewas de beschikbare rassen vermeld en welke leverancier dit aanbiedt. Daarnaast staat aangegeven in welke categorie een gewas is ingedeeld. In bepaalde gevallen kunt u een ontheffing bij Skal aanvragen voor het gebruik van niet-biologisch uitgangsmateriaal. Voor gewassen die ingedeeld zijn bij “categorie 3” mag u zonder ontheffing niet-biologisch teeltmateriaal gebruiken. Maar anders dan voorheen, moet u dat wel registreren bij organicxseeds.nl – via een aan te maken gebruikersaccount.

Heeft u vragen, neem dan contact op met info@skal.nl. Op 1 december van 10.00 – 11:00 uur is de online lancering van de nieuwe OXS-database. Skal zal een korte demonstratie en uitleg geven en u kunt vragen stellen in de chat.

Meld u aan via deze link.

Biohuisleden in de media

Regelmatig zetten bestuursleden van Biohuis en de aangesloten verenigingen zich in om de belangen van onze sector te behartigen. In deze nieuwe rubriek delen we  filmpjes en artikelen.

Ook een bijdrage delen? Stuur dan een link  of pdf naar info@biohuis.org.


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  27 september
  ALV Biohuis
  15.00 Bionext kantoor, Ede
  alleen voor leden
  --------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Kijk bij Bioacademy
  https://www.bioacademy.nl/
  --------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »