• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

2 oktober 2023

Vanggewas na biologische mais kan tot 31 oktober

In het Besluit Meststoffen staat voor biologische mais een uiterste datum van 31 oktober genoemd voor de inzaai van vanggewassen, in plaats van 1 oktober.
Dit heeft o.a. te maken met de mechanische onkruidbestrijding die voor en na de teelt van mais moet plaatsvinden.
Deze regel is indertijd aangepast op verzoek van Biohuis en haar dragende organisaties en is nog steeds geldig.

50 miljoen voor biologische markt

Het kabinet kondigde op Prinsjesdag aan dat er 50 miljoen in de begroting is gereserveerd voor de ontwikkeling van de biologische markt. In totaal is 175 miljoen euro beschikbaar om de transitie in de landbouw te stimuleren. Minister Adema geeft aan dat de afspraken uit het concept-landbouwakkoord hierbij meegenomen zijn.  De 50 miljoen is volgens Biohuis cruciaal om biologische ondernemers in de huidige markt te ondersteunen en om verdere groei te stimuleren. Deze toekenning is mede te danken aan de inzet van de biologische sector bij het Landbouwakkoord. In die gesprekken hebben we voortdurend gehamerd op de noodzaak van een grotere marktvraag voor biologische producten. Met het geld wordt o.a. onder regie van de overheid een strategie opgesteld per afzetkanaal  – zoals retail, out of home, speciaal zaken en internationale markt. Daarnaast kunnen voorstellen worden ingediend voor consumentencampagnes, BioRegio’s, Nationale Bioweken, ambassadeurs en ketenregisseurs in de diverse biologische ketens.

Dit vraagt om veel input vanuit onze sector. De werkgroep markt van Biohuis is hier dan ook volop mee bezig.

 

22 september 2023

ALV Biohuis 27 september

Leden van Biohuis zijn uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering, op woensdag 27 september om 15:00 uur op het kantoor van Bionext in Ede. 

 

Aangezien biologisch steeds vaker genoemd wordt als oplossing voor de maatschappelijke opgaven, maar aan de andere kant de marktvraag dit niet laat zien, worden er extra inspanningen van Biohuis en ketenorganisatie Bionext gevraagd die tijd en geld kosten. In deze extra ALV gaat het vooral over de begroting voor 2024, waarin meer activiteiten en daarmee een hogere contributie staan. Het beleidsplan voor 2024 met meer details komt zoals gebruikelijk in de jaarlijkse ALV begin 2024 aan bod, samen met het financiële verslag over 2023. Bent u lid en wilt u komen? Stuur ons een email met uw naam, Skal nummer en sectororganisatie. Na aanmelding ontvangt u de ALV vergaderstukken.

 

31 augustus 2023

Organic Action Day

23 september is het weer Organic Action Day! In de week van Organic Action Day lanceert Biowinkel vereniging de website: mijnbiowinkel.nl.  Doel is om meer zichtbaarheid te creëren bij een groter publiek en nieuwe consumenten met een unieke actie naar de bio winkel trekken.

Meer informatie


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  27 september
  ALV Biohuis
  15.00 Bionext kantoor, Ede
  alleen voor leden
  --------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Kijk bij Bioacademy
  https://www.bioacademy.nl/
  --------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »