• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
  • biohuis boom illustratie

Nieuws

5 juli 2024

4 september: EKO-NL event

Stichting EKO Keurmerk wil biologische producten uit eigen land beter vermarkten. Daarvoor organiseert de stichting een event op 4 september. Bavo van den Idsert, directeur van de stichting: “We koersen op collectieve aansluiting van sectorverenigingen bij EKO. Daarmee gaat EKO breed beschikbaar en inzetbaar worden voor de primaire producenten. Tot nu toe was EKO vrij exclusief voor boerenbedrijven die volledig aan de aanvullende normen voldeden. Dat gaat per 1 januari 2025 een beetje veranderen.”

Stijging met 10%
In landen waar biologisch tot 10% en hoger is gestegen, speelt het nationale keurmerk een belangrijke rol. Denk aan Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Wij gaan het EKO-merk herstellen zodat de consument het Nederlandse product kan herkennen en in huis kan halen. Op 4 september trappen we de campagne af en tekenen we een convenant met verschillende partijen. We verwachten dat ook supermarkten gaan aansluiten. Laten we trots zijn op onze eigen kwaliteit en dat op het schap extra zichtbaar maken. De Nederlandse consument is daar best gevoelig voor. Het loont dan ook voor de primaire producent om met het EKO-keurmerk te kunnen verhandelen. En we sluiten aan bij de ambitie van Nederland om het areaal te laten groeien.”

Meer info en aanmelden

Jeroen Neimeijer over mooi resultaat: ‘weeffout in mestverwerkingsregeling hersteld’

Biohuis-bestuurder Jeroen Neimeijer heeft onlangs ‘de mest-portefeuille’ overgenomen van voormalig bestuurslid Maria Buitenkamp. Hij heeft zich goed ingewerkt en vertelt over het behartigen van de belangen van biologische veehouders.

Jeroen: “Al sinds jaar en dag zijn biologische veehouders vrijgesteld van mestverwerkingsplicht. Wij mogen onze mest immers alleen maar biologisch afzetten. Er stond in de regeling dat we dat in hetzelfde kalenderjaar moeten doen. Deze weeffout in de regeling resulteerde zelfs in boetes. Door de inzet van Bionext vanuit de ketenwerkgroep en van Biohuis, ligt er nu een nieuw wetsvoorstel waarin deze weeffout is rechtgezet. De verwerking hoeft niet meer in hetzelfde kalenderjaar. Dit resultaat heeft veel werk gekost, maar de wet ligt nu ter consultatie. Het is de kracht van samenwerking tussen Biohuis en specialisten van Bionext. We vullen elkaar heel goed aan. Alles lijkt erop dat de wijziging ingevoerd gaat worden. Dank aan Hans Fuchs van Bionext en Maria Buitenkamp voor de inzet!”

Dierenwelzijn & stikstof

“We praten landelijk ook regelmatig over dierenwelzijn. Meestal komt er niet direct iets uit, maar we worden gehoord en leveren telkens op het juiste moment onze inbreng. Bijvoorbeeld tijdens gesprekken over het convenant dierwaardige veehouderij. Daar kunnen we ons voordeel mee doen als er wetgeving wordt gemaakt om tegenstrijdigheden te voorkomen. Wat betreft stikstof, de uitstoot en de mestsituatie zetten verschillende verenigingen zoals Natuurweide zich krachtig in. Als Biohuis-bestuur stemmen we veel af. Inmiddels voeren we ook verkennende gesprekken over het 8e Aktieprogramma Nitraatrichtlijn. We zijn een serieuze speler.”

Samen Phytophthora bestrijden: zes woordvoerders voor media

Aardappeltelers in het land worstelen met de bestrijding van de aardappelziekte Phytophthora. De infectiedruk is hoog, de ziekte verspreidt zich razendsnel. BioPlant, onder leiding van Henk Klompe, coördineert de afstemming en communicatie met de akkerbouwers en media in het land, ondersteund door Biohuis en Bionext.

Woordvoerders in het land

Word jij als akkerbouwer door media benaderd over dit thema? Weet dan dat in Bioplant is afgesproken dat onderstaande akkerbouwers de woordvoering doen. Je kunt naar hen verwijzen:

Gevolgen terugschakelen

Henk Klompe: “Uit nood overwegen verschillende aardappeltelers om terug te schakelen naar gangbaar. Wij raden aan om er goed over na te denken. De gevolgen zijn groot. Zijn er twijfels of wil je advies? Bel of mail dan gerust met één van onze woordvoerders. Overleggen met SKAL kan natuurlijk ook. Is het besluit om terug te schakelen genomen, meld dit dan altijd bij SKAL.”

Lees ook ons eerdere bericht met interview met Henk Klompe en instructies hoe Phytophthora te bestrijden.

 

Meepraten over ‘natuurinclusief werken’ in fruitteelt, akkerbouw, pluimvee- of melkveehouderij?

Voor het project ‘Doorontwikkeling Natuurinclusieve Landbouw’ nodigen Bionext en Biohuis fruittelers, akkerbouwers, pluimvee- en melkveehouders uit om mee te praten over ‘natuurinclusief werken’. Wat is precies de bedoeling?

 

Projectleider Hans Fuchs: “In dit project van Bionext, Biohuis en het Louis Bolk Instituut (LBI) proberen we allereerst duidelijk vast te stellen wat biologische landbouw te bieden heeft op Natuurinclusiviteit. Dat helpt de biologische sector in haar profilering. Samen met LBI proberen we dat objectief vast te stellen. Op basis daarvan gaan we daarna bekijken op welke wijze vier biologische sectoren hun natuurinclusieve profiel nog verder kunnen versterken. In overleg met Biohuis is gekozen voor de genoemde sectoren. Daarom nodigen we boeren uit deze sectoren uit om mee te praten, te denken en te doen. Hiervoor organiseren we voor iedere sector een bijeenkomst. We geven uitleg over het project en presenteren de uitkomsten van een nulmeting die het LBI afgelopen voorjaar heeft gedaan op basis van de verordening en de aanvullende normen. Het instituut heeft bovendien een ‘Meetlat natuurinclusiviteit’ ontwikkeld. We laten zien hoe de vier sectoren op dit moment scoren op deze meetlat.”

 

Gesprekken
Het LBI heeft vanuit haar expertise op natuurinclusief werken een aantal mogelijke natuurinclusieve maatregelen per deelsector geïdentificeerd. Hans: “We horen graag of deze aansluiten bij de praktijk en wat de sectoren eventueel aanvullend willen doen. Hoe zouden we hoger kunnen scoren op de meetlat? De gesprekken duren anderhalf á twee uur. In het najaar organiseren we een vervolg. Dan hebben we ook bij een aantal maatschappelijke organisaties opgehaald op welke vlakken zij graag zouden zien dat biologisch zich verder natuurinclusief ontwikkelt om daarmee ook een betere verbinding te maken tussen biologische landbouw en hun doelen. We hebben dan ook een nadere analyse uitgevoerd op de mogelijke maatregelen. We kijken daarbij o.a. naar uitvoerbaarheid, bedrijfseconomisch perspectief, de werkelijke natuurwaarde en juridische knelpunten. Centraal staat dan de vraag wat de ambitie wordt van deze sectoren op het gebied van natuurinclusiviteit.”

Data en vergoeding

  • Pluimvee: dinsdag 9 juli, 14:00 – 16:00 uur, Renswoude
  • Fruitteelt: nog bepalen
  • Melkvee: 14 augustus, 14.00 – 16:00 uur, locatie nog te bepalen
  • Akkerbouw: di 16 juli, 16:30 – 18:30, Werkhoven. 

Voor deelname is een vergoeding per bijeenkomst gereserveerd van 140 euro, incl. reiskosten.

Lees meer over het project

Aanmelden of vragen: fuchs@bionext.nl

 


Meer nieuws »