• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
  • biohuis boom illustratie

Nieuws

18 juni 2024

Reactie op de internetconsultatie wijziging meststoffenwet juni 2024

Biohuis heeft al bericht geplaatst met als boodschap: Plan van aanpak mest niet goed voor biologisch

Biologische landbouw draagt niet bij aan het mestprobleem, maar is juist onderdeel van de oplossing. Door een groter areaal biologische landbouw en meer bedrijven die omschakelen naar bio, zoals de overheid beoogt, neemt het aantal dieren en dus de mestproductie fors af. Hierdoor komt er óók meer ruimte voor veebedrijven die niet omschakelen naar bio. Het laatste wat er dan moet gebeuren is het afromen van fosfaatrechten en dierrechten van bedrijven die biologisch zijn of naar biologisch omschakelen. Hiermee wordt de beoogde groei naar 15% biologisch areaal nog moeilijker dan het nu al is.

Biohuis stelt daarom voor om niet te korten op fosfaatrechten en dierrechten die naar een – bij Skal geregistreerd – biobedrijf worden overgedragen. Verder zal de overheid een systeem moeten faciliteren om te voorkomen dat rechten vanuit de biologische sector onbedoeld toch nog regulier worden verhandeld en ingezet. Dit bevordert zowel de beoogde uitbreiding van het biologisch areaal, als het verlagen van het totaal aantal rechten. Om dezelfde redenen moeten biologische bedrijven bij wijziging van de meststoffenwet gevrijwaard worden van eventuele generieke kortingen. Bij vrijwaring wordt omschakelen naar biologische landbouw aangemoedigd en ontstaat er juist meer ruimte, daar waar het daadwerkelijke mestprobleem zich bevindt, namelijk op de conventionele mestmarkt.

Lees hier de volledige reactie van Biohuis op de internetconsultatie wijziging meststoffenwet.

 

 

7 juni 2024

Biohuis positief over campagne biologisch van Rijksoverheid

De campagne van de Rijksoverheid om biologisch te promoten bij consumenten is vandaag begonnen! Vorige week kreeg de Bioraad van Biohuis een voorvertoning. ‘De reacties waren positief. Deze meerjarige campagne zet het biologisch keurmerk en onze sector goed in de spotlight. Kopen consumenten meer en vaker biologische producten, dan wordt het ook aantrekkelijker voor boeren om biologisch te (blijven) produceren’, stelt Pipie Smits van Oyen, voorzitter van Biohuis.

De campagne vloeit voort uit het Nederlandse Actieplan voor groei van biologische productie en consumptie om het landbouwoppervlak voor biologische landbouw te laten groeien van 4,5% naar 15% in 2030. Minister Adema zegt hierover het volgende in een persbericht: ‘Biologisch speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de landbouw. Natuurlijk hoeven niet alle boeren biologisch te worden. Maar voor boeren die dit wel zijn of dit willen worden, moet er voldoende vraag naar biologisch zijn. Daarom starten we een campagne om de verkoop van biologische producten te vergroten en consumenten beter te informeren over de voordelen van biologisch. Want dat zijn er een hoop.’ Op basis van een gedegen gedragsonderzoek is gekozen voor twee kansrijke doelgroepen: de prijsbewuste verantwoorde koper en de welgestelde bewuste koper.

Campagnestrategie & planning

Het ministerie van LNV heeft gekozen voor een gefaseerde opbouw van de consumentenvoorlichting.  In 2024 en 2025 ligt de focus op het koppelen van positieve emoties en beleving aan biologisch. De hoofdboodschap is dan ‘puur, lekker en genieten!’ De volgende fase van de campagne focust op gedragsverandering met de pay-off ‘Biologisch. Met aandacht voor mens, dier en natuur’.

De campagne loopt dit jaar van week 23 tot en met week 26 en van week 38 tot en met week 41. In beide periodes komen er op televisie en op digitale schermen in de buitenruimte verschillende producten in beeld.

Toolkit gebruiken
Iedereen die bij de campagne wil aansluiten kan gebruik maken van een toolkit. Deze is te vinden op de speciale campagnewebsite allesoverbiologisch.nl die vandaag online is gegaan. Je vindt er verschillende beeldmaterialen die je vrij kunt gebruiken en inzetten voor jouw eigen bedrijf of organisatie. Via LinkedIn zal Biohuis de campagne onder de aandacht brengen. De kracht van de campagne wordt sterker als we deze allemaal actief gaan delen. Biohuis roept de leden dan ook op om een actieve bijdrage te leveren.

Biologische boeren in beeld
Op de campagnewebsite allesoverbiologisch.nl publiceert de Rijksoverheid naast de toolkit ook nieuwe interviews met biologische boeren. Biohuis heeft verschillende leden benaderd of zij mee willen doen. LNV heeft hieruit een selectie gemaakt. De publicaties gaan over melkveehouder Joost Boons en varkenshouders Jeroen en Nieske Neimeijer. De komende weken volgen interviews met pluimveehouder Henri Dekker, melkveehouder Reina Pennings-Kalisvaart, bioglasteler Jorrit Jonkers en akkerbouwer Annemiek Vlaming. Deze verhalen zal Biohuis de komende periode actief delen via LinkedIn.

Aanpak vervolg in 2025

Smits van Oyen: ‘Het actieteam van het ministerie heeft ons laten weten uiterlijk in september de aanpak voor 2025 te bepalen en met ons te delen zodat wij als belanghebbenden de mogelijkheid hebben erop in te spelen. Zo krijgen de sectoren de mogelijkheid om goed aan te haken en kan iedereen het bereik zelf groter maken. ‘

Dreiging Phytophthora: ‘Ook robuuste rassen vaak inspecteren’

De aardappelziekte Phytophthora infestans slaat toe in het land. ‘Henk Klompe, voorzitter BioPlant: ‘Houd al je percelen goed in de gaten, ook de robuuste rassen. De aardappelen die vorig jaar niet zijn gerooid en nu opkomen in een ander gewas zijn een grote bron van besmetting. Geldt ook voor afvalhopen op het erf. Die moeten afgedekt zijn. Spreek elkaar er ook op aan. Is de teler onbekend, dan kun je een haard ook (anoniem) melden bij het NAK.’

De opslagplanten in combinatie met het vochtige en warme weer vormen een groot risico voor het toeslaan van Phytophtora. De schimmel verplaatst zich razendsnel. Via de landelijke Taskforce Phytophthora werken gangbare en biologische aardappeltelers goed samen om de schimmelziekte te bestrijden. Klompe: ‘We hebben een gezamenlijk belang. Bij de gangbare telers is veel aandacht voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door meer middelen te wisselen en combineren. Voor biologische boeren is het zaak onze gewassen vaker te inspecteren op ziekten en haarden. Als je iets vindt, of je denkt dat het bij de buurman is, of je ziet het in de omgeving, dan mag je dat anoniem melden. Het is in het belang van ons allen, gangbaar en bio, om de ziekte goed in beeld te hebben.’

Robuuste rassen

Klompe vreest dat biologische boeren minder alert zijn omdat zij regelmatig robuuste rassen gebruiken. ‘Onze robuuste rassen lopen het gevaar de resistentie te verliezen. Als de resistentie doorbroken wordt, zijn we verder van huis. Het zou zonde zijn door nalatigheid die rassen te verliezen. We zijn de robuuste rassen juist aan het opbouwen. Daar moeten we zuinig op zijn. Belangrijk dus ook alle haarden en opslagplanten te verwijderen en grote haarden te branden.’
In een filmpje, eerder gemaakt door Bionext, lichten Henk Klompe en Leen Janmaat van LBI dit toe.

Toezicht / app

Klompe roept iedereen, ook verhuurders van gronden, op om goed het land te blijven inspecteren en haarden te melden. ‘In Flevoland, de provincie met de meeste aardappeltelers, willen biologische en gangbare boeren samen het uitbreken van de aardappelziekte voorkomen door zelfhandhavingsgroepen te formeren. We hopen zo ook boetes van de NVWA te voorkomen.’ Ook de WUR wil bijdragen met oplossingen. Klompe: ‘Zij ontwikkelen een systeem waarmee mensen een haard anoniem kunnen melden. Boeren die gebruik gaan maken van een nieuwe app krijgen dan een melding dat er binnen een straal van 10 kilometer Phytophthora is geconstateerd zonder de precieze locatie aan te geven. Het is belangrijk dat er zo’n systeem komt voor álle rassen, gangbaar en biologisch, robuust of niet.’ De verwachting is dat de app vanaf volgend jaar beschikbaar is.

Melden

Wanneer je Phytophthora haarden en/of aardappelopslag ziet, dan kun je dit (eventueel anoniem) melden via het NAK-meldpunt zodat de haarden met Phytophthora inzichtelijk worden, telefoon 0527-635350, optie 4 of via e-mail). Meer weten? Check de flyer.

FLYER SAMEN AAN DE SLAG TEGEN PHYTOPHTHORA

 

22 mei 2024

Siertelers toegetreden tot Biohuis

De Bioraad van Biohuis heeft unaniem besloten de op 5 maart opgerichte vereniging Biologische Sierteelt Nederland (BSN) toe te laten tot de Bioraad. Pipie Smits van Oyen na de stemronde: “We heten jullie van harte welkom bij het Biohuis en zijn blij met de siertelers als één van onze dragende organisaties.”

De biologische siertelersvereniging behartigt de belangen van tientallen telers van snijbloemen, bloembollen en vaste planten. Martin Heutink van Kwekerij Bloemrijk en bestuurslid van de BSN: “We hebben ons verenigd om elkaar laagdrempelig te vinden en te versterken om zo een eigen en onafhankelijk geluid te laten horen. We zijn aanspreekpunt en zetten ons in de praktijk in voor de gezamenlijke belangenbehartiging richting overheid, grote marktpartijen en onderwijs en voor kennisuitwisseling, logistiek en ontmoeting binnen de verschillende teelten. Wij haken graag aan bij het Biohuis om elkaar te versterken in de belangenbehartiging en zien uit naar een bloeiende samenwerking.” Voor meer informatie zie de website.


Meer nieuws »