• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

4 maart 2022

Biologische akkerbouwers sturen open brief over conserven prijzen

Signalen dat industrie gestegen kosten niet wil betalen

De biologische akkerbouwers, verenigd in Bioplant en ondersteund door Biohuis, roepen in een open brief de conservenindustrie op om in de contractprijzen voor het nieuwe seizoen rekening te houden met de gestegen kosten van de telers.

Op dit moment worden nieuwe prijsafspraken gemaakt, waarbij de signalen zijn dat de conservenindustrie de contractprijzen niet wil verhogen. Naast de algemene inflatie heeft de biologische landbouw te maken met hogere arbeidskosten door krapte op de arbeidsmarkt en hogere energiekosten. De teeltkosten zijn daardoor enorm gestegen.

Het biologische landbouwsysteem moet volgens het Europese beleid een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame landbouw, met een doel van 25% biologisch areaal in2030. Biologische akkerbouwers willen deze rol graag spelen. Daarbij is de conserventeelt essentieel in hun vruchtwisselingschema’s. Denk aan erwten, bonen, spinazie of suikermais.
Maar op dit moment neemt  het aantal omschakelende akkerbouwers af, mede omdat het verdienmodel door tegenvallende prijzen wordt aangetast.

De akkerbouwers roepen ketenpartijen, consumenten, telers en de overheid op om dit moment aan te grijpen om duurzame afspraken te maken voor de biologisch teelt en een goede prijsstelling. Lees hier de open brief  over conserventeelt.

18 februari 2022

Aandacht voor bio in GLB

In 2023 wordt het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van kracht. Het nieuwe GLB richt zich op het ondersteunen van boeren die er voor kiezen verder te verduurzamen.
Bionext en Biohuis voeren daarom momenteel een pilot uit, om te onderzoeken wat het nieuwe GLB betekent voor biologische boeren en tuinders.
Daarnaast ligt nog niet alles vast voor het nieuwe GLB. Samen met uw inbreng willen we via lobby sturen op een GLB die aansluit bij de biologische praktijk.
In het voorjaar zullen bijeenkomsten georganiseerd worden om hierover verder door te praten.
Houd ook onze GLB pagina in de gaten.

 

8 februari 2022

Wat deed Biohuis in 2021?

Ook in 2021 heeft het Biohuis zich ingespannen om de belangen van de biologische boeren en tuinders te behartigen. Dat gebeurde door bestuursleden van Biohuis  en vertegenwoordigers van de 15 aangesloten verenigingen, met ondersteuning van medewerkers van onze  ketenorganisatie Bionext. Naast het verder ontwikkelen van de biologische sector, moeten we voortdurend inspelen op actuele zaken. Daarbij stonden knelpunten in de generieke en biologische regelgeving bovenaan de lijst. In het Biohuis Jaarverslag 2021  leest u over onze acties in 2021, die mogelijk werden gemaakt door de 900 betalende leden.

7 februari 2022

Leden Biohuis spreken over Actieplan Biologisch

Op maandag 7 februari is van 15.00 tot 17.15 de jaarlijkse ALV van Biohuis, via  Zoom. Naast de gebruikelijke zaken zoals financiën en werkplan, besteden we aandacht aan het nationale actieplan biologische landbouw, dat bij het ministerie LNV in de maak is. Dit actieplan komt voort uit de Europese Farm to Fork strategie. Biohuis leden kunnen over de Nederlandse aanpak in gesprek met de projectleider van LNV, Bernard van der Horst.


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  --------------------------
  Biohuis ALV
  7 februari 2022
  Online/alleen leden
  Leden: zie email
  --------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  --------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »