• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

2 juli 2019

Kringlooplandbouw en bio

Vanuit de biologische keten is er een eigen inbreng over kringlooplandbouw naar het ministerie LNV gegaan. Deze inbreng behelst ook verschillende pilots, die de sector graag wil uitvoeren. Leden van de Bioraad van Biohuis hebben hierover uitgebreid gesproken en diverse voorstellen aangeleverd. Ook waren er gesprekken met LNV. De biologische sector loopt in veel opzichten al voorop, maar het kan nog beter. Onze ambitieagenda omvat vijf thema’s, om de kringlooplandbouw verder te ontwikkelen: 1. Verdere kringloopsluiting; 2. Robuuste systemen en rassen; 3. Herstel & bevorderen biodiversiteit; 4. Duurzaam bodembeheer & bemesting; 5. Eerlijke prijsvorming in de keten. Verder willen we een ‘Bio-check’ op nieuw beleid, om te zorgen dat dit de biologische regels en praktijk niet doorkruist. Bekijk de Ambitieagenda hier

7 mei 2019

Reactie RTL: Biologische producten

 

In de nieuwsuitzending van 7 mei stelt RTL op basis van hun eigen onderzoek dat er ‘in winkels (…) honderden producten onterecht worden verkocht met een biologisch label’.

RTL concludeert dit na het bestuderen van bij Skal opgevraagde inspectierapporten. RTL gaat ervan uit dat de producten van een bedrijf dat een regel overtreedt, meteen niet meer biologisch genoemd mogen worden. De regelgeving laat echter ruimte voor het herstel van fouten.
RTL citeert Skal-directeur Nicolette Klijn: “Een biologische ondernemer wordt op meer dan vijftig aspecten beoordeeld. Het is net als je een rapport hebt op school: daar mogen af en toe onvoldoendes tussen zitten en dan ga je nog steeds over.”

De reactie vanuit Bionext, namens de biologische sector: “Dierenwelzijn is een van de belangrijkste waarden van onze sector en het is daarom pijnlijk om te zien dat de regels in enkele gevallen niet zijn gevolgd. Wij vinden dit ontoelaatbaar en ondanks de wettelijke ruimte voor herstel, verdienen deze gevallen onze volle aandacht.

Om biologisch te zijn moeten boeren en producenten aan veel verschillende eisen voldoen en dat is goed. Dit betekent echter ook dat een fout snel is gemaakt. De biologische wetgeving biedt bedrijven ruimte voor het verbeteren van fouten, zodat boeren niet direct hun certificaat verliezen. Bij herstel van hun afwijking mogen ze hun certificaat behouden. Ernstige overtredingen kunnen we als sector niet tolereren. Die moeten tot verlies van het certificaat leiden, waardoor de producten van dat bedrijf automatisch niet meer biologisch zijn.

De biologische sector groeit snel. Vooral beginnende biologische boeren en omschakelende boeren uit de gangbare landbouw maken relatief veel fouten, zo blijkt uit onze analyse van de betreffende dossiers. Fouten die onze aandacht verdienen en ons erop wijzen dat we deze boeren nog beter moeten begeleiden.”

Na analyse van de 207 RTL dossiers concludeert Bionext er ca 20 overtredingen waren van de biologische regels voor dierenwelzijn. Lees hier de volledige analyse van de dossiers door Bionext.

Meer informatie voor de media: Bionext tel 030 – 233 9970

Klik hier voor de reactie van Skal

16 februari 2019

Nieuw project van start

Risico’s van inputs

In oktober 2017 was er een speciale Biohuis ledenvergadering met als thema ‘risico’s van inputs’. Vervolgens is er bij het Ministerie LNV subsidie aangevraagd en verkregen voor het project ‘risico’s van inputs’. Het gaat om de toevoer van ongewenste stoffen en middelen in de biologische keten, al of niet bewust. Inmiddels is het project gestart, waarbij medewerkers van onze ketenorganisatie Bionext het project trekken, in overleg met Biohuis. Diverse mensen uit de sector zullen geraadpleegd worden met vragen als: Welke inputs in onze sector ziet u als risicovol? Welke oplossingen en acties zijn mogelijk en noodzakelijk om die risico’s te beperken? Het project heeft een beperkt budget voor het laten analyseren van monsters. Heeft u tips over bepaalde inputs of risico’s die volgens u bekeken moeten worden, stuur dan een email naar info (at) biohuis.nl.


Jaaroverzicht Biohuis

Meer weten over de activiteiten en projecten van Biohuis? Lees dan het beknopte  Jaarverslag Biohuis 2018.

18 januari 2019

Ledenvergadering bij start BioBeurs

Na zakelijk deel iedereen welkom bij Harm Edens

 

Hoe blijft biologisch onderscheidend?

Televisiepresentator Harm Edens leidt onze discussie over de onderscheidendheid van biologisch. Hij doet dat via de invalshoeken ‘Kringlooplandbouw’, ‘Natuurinclusieve landbouw’ en ‘De Consument’. Bij iedere invalshoek zijn er verschillende tafelgasten, waaronder Tjeerd de Groot (D66), Natasja Oerlemans (WNF), Marijke de Jong (Dierenbescherming), Sebastiaan Aalst (Food Cabinet) en gangbare en biologische boeren.

Bio-beurs Zwolle, woensdag 23 januari 11.30-13.00 uur.

 

Aanmelden

De discussie met Harm Edens is zonder aanmelden toegankelijk voor alle BioBeurs bezoekers.
Biohuis leden kunnen zich aanmelden voor het zakelijke deel van de ALV dat om 10.00 uur begint. Stuur een email naar info(at)biohuis.org.
Vermeld via welke vereniging u lid bent. U krijgt dan de stukken meteen per email.
De meeste Biohuis leden zijn lid via een van de aangesloten organisaties. Hier kunt u controleren welke organisaties bij Biohuis aangesloten zijn.


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  20 juni 2019
  Biologische Velddag
  Lelystad
  ----------------------------------
  Heel 2019
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  -----------------------------------
  Heel 2019
  Red de Bioboer
  Crowdfundingsactie
  -----------------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »