• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

15 maart 2023

Biologisch Conserven Comité

Het Biologisch Conserven Comité heeft zich samen met Bionext het afgelopen jaar bezig gehouden met het transparant maken van de keten voor biologische conserven. Directe aanleiding hiervoor waren de lage prijzen en de krimp van de markt. Dit terwijl de mensen steeds meer bewust zijn van de noodzaak van duurzaamheid, biodiversiteit en  gezondheid.   Uit de analyse kwam naar voren dat met name de retail een belangrijke rol speelt in de prijsvorming en de overheid  in de transitie.  Het comité heeft daarom een plan bedacht om te komen tot een buitengewone biologische boost.  Het plan is opgesteld door Alex van Hootegem, Jaap Korteweg en Digni van den Dries in samenwerking met Bioplant, ondersteund door het Biohuis.

Hier treft u het persbericht.

1 maart 2023

Landbouwakkoord

Inmiddels wordt er al diverse weken ‘achter de schermen’ door maar liefst 52 partijen uit de hoek van landbouw en natuur hard gewerkt aan het Landbouwakkoord. Biohuis zit met 8 andere partijen aan de hoofdtafel, waaronder LTO, NAJK en Agractie. Daarnaast leveren onder andere Bionext, Bioplant, Natuurweide, VBV en VBP hun bijdragen via de zogenoemde sectortafels Melkvee, Akkerbouw, Pluimvee en Varkens. Voor de korte keten zitten vertegenwoordigers van het Groenboerenplan aan de sectortafel Overig.

Dit vergt een grote inzet van onze boerenbestuurders en medewerkers van Bionext, met een voortdurende afstemming tussen alle betrokkenen uit de biosector. Het draait om het toekomstperspectief voor boeren, terwijl ook doelen voor natuur, klimaat en water gehaald moeten worden. Overheid, keten en consument moeten de boer helpen om duurzamer te produceren. Onze inzet:

 1. Biologische landbouw als volwaardig eigen ontwikkelspoor
 2. Juridische en economische zekerheid voor de huidige én toekomstige bio-boer

Gespreksonderwerpen zijn: grond & ruimte, innovatie en kennisontwikkeling, ecosysteemdiensten, markt en keten-afspraken, juridische borging en bedrijfsopvolging. Daarbij is ook aan de orde hoe de afspraken in het Landbouwakkoord geborgd worden.

30 januari 2023

Nieuwe voorzitter en wisseling bestuursleden

Pipie Smits van Oyen is door de algemene ledenvergadering benoemd als voorzitter van Biohuis. De vacature stond al langer open en Biohuis is zeer verheugd dat Pipie deze rol nu op zich wil nemen. Zij is sinds 2018 bestuurslid van het Biohuis en zette zich o.a. in voor bio in het nieuwe GLB. Ze heeft een akkerbouwbedrijf met vleesvee in Drimmelen (West Brabant).
“Ik zal met veel energie aan de slag gaan als voorzitter van deze vereniging. Ik zie het als een uitdaging om in deze turbulente tijden de kansen voor de biologische boer te pakken die er volop liggen”, aldus de kersverse voorzitter.

De ALV benoemde daarnaast twee nieuwe bestuursleden. Jeroen Neimeijer volgt Douwe Monsma op als penningmeester. Jeroen heeft een varkensbedrijf in Heino (Overijssel) en heeft zich ingezet als voorzitter van de Vereniging Biologische Varkenshouders, een functie die hij binnenkort zal overdragen. Erik-Jan van den Brink werd benoemd tot algemeen bestuurslid. Hij heeft een multifunctioneel biologisch bedrijf met o.a. pluimvee en kalveren in Nistelrode (Oost Brabant). Daarnaast is hij voormalig directielid en mede-eigenaar van Udea.

De ALV nam formeel afscheid van Douwe Monsma als bestuurslid en penningmeester. Zijn bestuurstermijnen zaten er op. Vanaf de oprichting van het Biohuis heeft Douwe op veel vlakken een belangrijke rol gespeeld. Overigens was hij daarvoor ook al actief in de sector. In 2022 nam hij diverse voorzitterstaken op zich, toen de vacature te lang open stond. Biohuis is zeer dankbaar voor de grote inzet van Douwe. Douwe was vanuit de biologische sector intensief betrokken bij de gesprekken over het landbouwakkoord. Hij blijft daarbij in nauwe afstemming met het bestuur nog een tijdje actief.

9 januari 2023

Logeeradressen Biobeurs

Bioboer zoekt bed?

Voor de mensen uit het Noorden is de afstand naar de beurs ineens veel groter. Voor de Brabanders is het nu een thuiswedstrijd. Het Biohuis bestuur zou graag zoveel mogelijk boeren op de beursvloer willen zien.  Daarom de oproep aan alle Bioboeren die binnen 30 – 40 minuten rijafstand van de Brabanthallen in Den Bosch hun bedrijf hebben, om slaapplekken aan te bieden aan de collega’s van verder weg.  Voor een bed & breakfast kan in samenspraak een vergoeding worden afgesproken (in euro’s of streekproducten).

Heb je een slaapplek beschikbaar of zou je er juist een willen gebruiken? Meld je bij Biohuis medewerkster Ilse Blauw: blauw(at)bionext.nl

P.S. Biohuis-leden kunnen zich nu aanmelden voor de ALV van Biohuis.
De ALV is bij de Biobeurs, op woensdag 18 januari van 15.00 – 17.15.
Na het huishoudelijke deel gaan we vanaf 16.30 in gesprek over het Actieplan Biologisch van het kabinet.

Aan alle leden is een uitnodiging voor de ALV verstuurd. Wel lid en toch niet ontvangen? Mail ons.


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  --------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Kijk bij Bioacademy
  https://www.bioacademy.nl/
  --------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »