Agenda

14 januari 2020, start: 09.30 uur  wandeltocht van 10 km   Loop mee en meld je aan!

KRING-LOOP 14 januari 2020

De weg vooruit naar kringlooplandbouw
Voor Boeren, Burgers, Bouwers, Banken en Biodiversiteit
Een wandelend podium met inspirerende koplopers.

Start 9.30
Hoeve Biesland
Bieslandse weg 1
Delfgauw

Finish
Het Torentje
Binnenhof 17
Den Haag

Overhandiging
10-punten plan aan minister Schouten

Programma 

8:30 Verzamelen op Hoeve Biesland. Bieslandse weg 1, Delfgauw
9:15 Openingswoord
9:30 Start Kring-Loop
13:00 – 13:30 Aankomst bij Het Torentje en overhandiging plan ‘De weg vooruit.
In 10 stappen naar kringloopbouw’ aan Minister Carola Schouten.

 

Kijk hier voor meer info

 

Kennisdag Beter Bodembeheer 16 januari Nijkerk

Biohuis en Bionext zijn deelnemers aan het onderzoeksprogramma Beter Bodembeheer.

Drie jaar onderzoek binnen de publiek-private samenwerking (PPS) Beter Bodembeheer levert veel kennis op.  Koolstofopslag, waterkwaliteit, biodiversiteit en kringloop van voedingsstoffen hebben allemaal met de bodem te maken. Er staan interessante sprekers op het programma en deelnemers kunnen in diverse workshops dieper op een aantal thema’s ingaan. Een van de sprekers is hoogleraar Farming Systems Ecology Rogier Schulte.

Het programma is van 10.00 tot 16.30; inloop vanaf 9.30.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht, ook voor de workshops. Kijk hier voor meer informatie en aanmelding

 

 

Woensdag 22 januari 2020

Algemene Ledenvergadering Biohuis

Locatie: Bio-beurs, IJsselbar, Rieteweg 4 in Zwolle

Het Biohuis nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, op woensdag 23 januari 10.00 uur in de IJsselhallen te Zwolle, voorafgaand aan de Biobeurs.

 

Aanmelden ALV uiterlijk 17 januari i.v.m. lunch en stukken

Biohuis leden kunnen zich tot en met 17 januari per e-mail aanmelden voor de ledenvergadering, via saliha (at) biohuis.org.  Schrijf “Aanmelding ALV” in de titel en vermeld uw naam, Skal nummer en uw sectororganisatie (zie hieronder). Na aanmelding ontvangt u de vergaderstukken. Tijdige aanmelding is noodzakelijk in verband met de aangeboden lunch! Voor het openbare gedeelte hoeft u zich niet aan te melden.

De leden van de dragende organisaties van het Biohuis zijn lid van het Biohuis en daarmee uitgenodigd, dat zijn er al meer dan 800. De dragende organisaties van het Biohuis zijn: Natuurweide, VBV, BPV, Prisma, Groene Geit, NVPM, BDEko, Biowad, Bioglasteelt, Biobol, BioTuinders, VBI, LTO Noord, ZLTO, LLTB en de Vereniging van biologische boeren Zuidwest. Daarnaast kent het Biohuis ook individuele leden.

 

AGENDA Besloten gedeelte Ledenvergadering Biohuis

Locatie: IJsselbar

10.00 Inloop en koffie/thee
10.15 Opening

–  Verslag vorige ALV
–  Jaarverslag: Terugblik op de activiteiten van 2019
–  Financieel verslag 2019 en benoeming kascontrole commissie

–  Herbenoeming bestuurslid Maria Buitenkamp
–  Beleidsplan 2020 (waaronder thema biomest en kringlopen)
–  Begroting 2020
–  Rondvraag

11.45 Sluiting besloten gedeelte

Leden-lunch Biohuis (alleen bij tijdige aanmelding!)

Locatie: IJsselbar

Tussen 11.45 en 12.30 wordt u een lunch aangeboden door Biohuis. Deze wordt mede mogelijk gemaakt door Reudink, Veevoederfabriek Kruyt, Van der Grift Fourages, Agrifirm en AgruniekRijnvallei.

 

Woensdag 22 januari 2020

Omdenken met de biologische landbouw

12.30 Openbaar deel ALV Biohuis. Locatie: Suydersee-zaal, IJsselhallen, Zwolle

Met Jan Willem Erisman, Tjeerd de Groot en Michael Wilde.

Als “Stikstofhoogleraar” verwierf Jan Willem Erisman nationale bekendheid. Als directeur van het Louis Bolk Instituut werkt Erisman aan de landbouw van de toekomst. Hoe geef je de omslag van de landbouw in Nederland in het algemeen en de biologische landbouw in het bijzonder vorm? Na een introductie gaat hij samen met een panel, met onder meer Tjeerd de Groot (Kamerlid D66 en pleitbezorger van kringlooplandbouw) en Michael Wilde (Directeur Bionext), in gesprek met aanwezigen over de rol van de biologische sector in deze transitie.

Hierna kunt u in kleinere kring verder praten met de panelleden:

14.15 Deelsessies KringlooplandbouwToekomst van biologisch en Klimaatbeleid

Locatie: Workshopruimtes Bio-beurs

Het hele jaar: studiebijeenkomsten en cursussen Bioacademy

De Bioacademy is opgezet vanuit onze eigen biologische organisaties, om bio kennis beter vindbaar te maken.
Op deze website staat het aanbod van biologische kennis, door een veelvoud van aanbieders.
Meld uw bijeenkomst aan of zoek in het aanbod.

Bekijk hier de agenda van de Bioacademy.

 


Red de Bioboer – HELP mee en doneer

Sommige biologische melkveehouders moeten zwaar boeten voor het mestoverschot van de gangbare sector.
Hun al eerder gemaakte keuze om met meer grond, minder dieren en minder mest te gaan boeren, telde niet mee.
Onder het motto: ‘alle koeien poepen’, dreigen diverse biobedrijven er onderdoor te gaan.
Zij moesten dieren wegdoen om de hoge mestgiften van gangbare collega’s (“derogatie regeling”) veilig te stellen in Brussel.
Het aantal koeien in hun stal op die ene beruchte datum van 2 juli 2015, bepaalt nu hun lot.
In het voorjaar van 2016 vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om biologische bedrijven niet te duperen.
Desondanks kwam er wetgeving die biologische bedrijven om zeep helpt. De overheid geeft geen schadevergoeding of compensatie.
Doneer voor de biologische melkveehouders in nood op www.reddebioboer.nl

 

 

 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  ----------------------------------
  14 januari Delfgauw
  9.30 Kring-loop naar
  Den Haag (10 km)
  ----------------------------------
  16 januari Nijkerk
  10.00 - 16.30
  Kennisdag Bodembeheer
  onderzoekers en boeren
  ----------------------------------
  22 januari Zwolle
  10.00 - 12.30 Biohuis ALV
  Alleen voor leden: aanmelden
  ----------------------------------
  22 januari Zwolle
  12.30 - 13.30 Biohuis ALV
  Openbaar gedeelte:
  Omdenken naar kringlooplandbouw
  ----------------------------------
  22-23 januari Zwolle
  Bio-beurs - IJsselhallen
  diverse workshops door
  Biohuis en Bionext
  ----------------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  -----------------------------------
  Heel 2019
  Red de Bioboer
  Crowdfundingsactie
  -----------------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »