Agenda

Extra ALV Biohuis  17 december  11.00 – 13.00 uur

Locatie: De Keet van Heerde, Eperweg 55 in Heerde 

Het bestuur van Biohuis nodigt alle leden uit voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering.
NB: de reguliere jaarlijkse ALV van Biohuis is op woensdag 22 januari in Zwolle, aan het begin van de bio-beurs.

In verband met de catering en de locatie, uiterlijk vrijdag 13 december aanmelden!

Graag aanmelden per email naar saliha(at)biohuis.org. U ontvangt dan nog aanvullende informatie.

AGENDA 

11:00 Inloop en koffie/thee 

11:15 Opening: Oprichting Coöperatieve vereniging Bionext

Ketenorganisatie Bionext is voor veel zaken de uitvoerende organisatie van het Biohuis en vervult een cruciale rol voor de biologische sector. Om de bestuurlijke verankering van Bionext te democratiseren en effectiever te maken, is het voorstel om de rechtsvorm te wijzigen van een stichting naar een vereniging met leden. Biohuis heeft als vereniging toestemming nodig van haar leden om de nieuwe coöperatieve vereniging Bionext op te richten.

o Introductie en toelichting door Douwe Monsma, Biohuis bestuurslid

o Presentatie Coöperatieve vereniging Bionext door Miriam van Bree, Bionext medewerker

o Ruimte voor vragen en oordeelsvorming

o Besluitvorming

13:00 Rondvraag en Sluiting

13:15 gezamenlijke lunch in het restaurant

 

23 nov – 23 december Boomplantactie bio

Een groep biologische boeren heeft het initiatief genomen voor een positieve actie in roerige tijden: bomen planten op je bedrijf. Het idee is om één boom te planten voor elke hectare in gebruik bij het bedrijf. Het is aan de deelnemers om te bepalen welke bomen op welke plek het beste passen bij het bedrijf en het landschap. Tips voor de boomplantactie zijn hier te vinden.

 

Cursus Biologische Fruitteelt vanaf 4 december

Op 4  december start de cursus Biologische Fruitteelt. Het gaat om vier dagen verspreid over een aantal maanden. De kosten van de cursus zijn € 775,00 (excl. BTW). De cursus gaat door bij ca. 10 aanmeldingen. Voor medewerkers van bedrijven is subsidie vanuit het Collandfonds mogelijk. Meer Informatie bij g.brouwer@delphy.nl of via 06-53375103.  Zie ook http://www.fruitacademie.nl

 

Het hele jaar: studiebijeenkomsten en cursussen Bioacademy

De Bioacademy is opgezet vanuit onze eigen biologische organisaties, om bio kennis beter vindbaar te maken.
Op deze website staat het aanbod van biologische kennis, door een veelvoud van aanbieders.
Meld uw bijeenkomst aan of zoek in het aanbod.

Bekijk hier de agenda van de Bioacademy.

 


Red de Bioboer – HELP mee en doneer

Sommige biologische melkveehouders moeten zwaar boeten voor het mestoverschot van de gangbare sector.
Hun al eerder gemaakte keuze om met meer grond, minder dieren en minder mest te gaan boeren, telde niet mee.
Onder het motto: ‘alle koeien poepen’, dreigen diverse biobedrijven er onderdoor te gaan.
Zij moesten dieren wegdoen om de hoge mestgiften van gangbare collega’s (“derogatie regeling”) veilig te stellen in Brussel.
Het aantal koeien in hun stal op die ene beruchte datum van 2 juli 2015, bepaalt nu hun lot.
In het voorjaar van 2016 vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om biologische bedrijven niet te duperen.
Desondanks kwam er wetgeving die biologische bedrijven om zeep helpt. De overheid geeft geen schadevergoeding of compensatie.
Doneer voor de biologische melkveehouders in nood op www.reddebioboer.nl

 

 

 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  ----------------------------------
  23 nov - 23 december
  Boomplantactie bio
  ----------------------------------
  Vanaf 4 december
  Cursus bio fruitteelt
  ----------------------------------
  17 december Heerde
  Extra ALV Biohuis
  ----------------------------------
  22 januari Zwolle
  jaarlijkse ALV Biohuis
  ----------------------------------
  22-23 januari Zwolle
  Bio-beurs - IJsselhallen
  ----------------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  -----------------------------------
  Heel 2019
  Red de Bioboer
  Crowdfundingsactie
  -----------------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »