Posts Tagged ‘Eko-keurmerk’


13 november 2012

nieuwsbrief 22 oktober 2012

Eerste jongeren bijeenkomst Biohuis geslaagd

Op 3 december was een tiental ‘jonge bioboeren’ op uitnodiging van het Biohuis te gast bij hun collega Niek van den Broek. De meesten waren tussen 19 en 28 jaar oud. De bedrijfstakken en achtergronden waren heel divers. De één volgde nog een opleiding terwijl de ander het ouderlijk bedrijf al (bijna) had overgenomen. Ze waren onder de indruk van het verhaal van de jonge ondernemer Niek, die samen met zijn ouders vleesveehouderij, akkerbouw, natuurbeheer, een eigen winkel en activiteiten zoals kookworkshops combineert. Daar komen jaarlijks zo’n 10.000 bezoekers op af. Het bedrijf won daarvoor de Brabantse Plattelandsaward 2012. (Zie www.hetschop.nl)

Het thema ‘markt en afzet’ liep als een rode draad door de bijeenkomst. De communicatie en verbinding met de consument hield iedereen bezig. De deelnemers willen zeker vaker meekijken in de keuken van andere bedrijven.

De jongeren willen verder graag als een ‘jongerenpanel’ voor het Biohuis gaan functioneren. Zij  gaven alvast een aantal suggesties aan het Biohuis mee. Zo zien zij graag dat het Biohuis zich inzet voor een brede publiekscampagne. Daarbij willen ze graag dat biologische verhalen verteld worden, door ons zelf en door ‘onze vrienden’. Ook willen ze een krachtig antwoord op het wereldvoedsel vraagstuk.

De bijeenkomst blijkt te voorzien in de behoefte aan informatie en uitwisseling. Er is afgesproken dat elke deelnemer de volgende keer één of twee nieuwe collega jonge ondernemers meebrengt. De datum zal op deze site worden aangekondigd.

 

 

 

2 oktober 2012

Zomernieuwsbrief

Nieuwsbrief week 25, 26, en juli en aug

Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen via uw dragende organisatie, meldt u dan aan via secretaris@biohuis.org.

Week 25

Stichting Eko Keurmerk

In week 25 was de derde bijeenkomst over de Stichting Eko Keurmerk. Zie ook week 23. Deze bijeenkomst was in Best, in Brabant, bij bestuurslid Kees Scheepens, die Duke of Berkshire varkens houdt, zie www.walnootenwilg.nl, dit terzijde.

Deze bijeenkomst liet ongeveer het zelfde geluid horen als de bijeenkomsten op 5 juni in Lunteren (Gelderland) en Tiendeveen (Drenthe): de koppeling tussen duurzaamheid en het Eko Keurmerk is geen uitgemaakte zaak. Het Eko Keurmerk is van de sector plus de handel en verwerking, dus zeggenschap daarover terugveroveren is belangrijk. De Stichting Eko Keurmerk kent geen democratische structuur, en dit werd niet gezien als logisch.

Ook werd geconcludeerd dat duurzaamheid zelf de sector in het bloed zit, evenals innovatie, dus dat is verder niet het probleem. Duurzaam innoveren willen we graag. De bekende thema’s kwamen langs: klimaatneutraal, afbreekbare verpakkingen, fair, antibioticavrij, ect. We hebben geen prioriteit aangebracht in de thema’s. Interesses waren zeer divers.

Varkens project klimaatneutraal

Bij Joost van Alphen van de VBV (Vereniging Biologische Varkens) was een bijeenkomst van Boerenklimaat, (www.boerenklimaat.nl)  in samenwerking met gangbare bedrijven. Bestuurslid Irene van de Voort was uitgenodigd en ging erheen.

Het is heel moeilijk om in dierlijke sectoren klimaatneutraal te werken, en dit bleek uit het onderzoek. Zelfs met een houtkachel, met houtsnippers uit de omgeving, was de berekening nog niet klimaat neutraal rond te rekenen. Ook was er veel discussie over wat duurzaam is en wat niet.

Al met al een interessant project, waar bedrijven verder werken aan klimaatneutraal produceren. Zie ook http://www.boerenklimaat.nl/NL/Deelnemers/JoostvanAlphen/interview/ 

Gesprek met LTO over voorwaarden

Op vrijdag hadden Douwe en Irene een gesprek met een beleidsmedewerker van LTO, Goos Cardool, om de laatste puntjes op de i te zetten over collectief lidmaatschap van LTO bij het Biohuis. Daarbij kwam Dhr. Cardool met nieuwe voorwaarden, zodat we weer verder moeten onderhandelen.

Ook andere organisaties stellen zich voorwaardelijk op, vanuit zorgen, zodat er nog geen betalingen binnen zijn.

Het Biohuis houdt daarbij vast aan haar onafhankelijkheid. Het Biohuis heeft een onafhankelijk bestuur, en de ledenvergadering heeft het laatste woord, dat blijft zo.

Gesprekken worden na de vakantie voortgezet. 

 

Juli

Bestuursvergadering en vakantie

De vakantie brak aan. Er was nog één knallende bestuursvergadering, waarbij de website (zie www.biohuis.org ), een eigen beleidsmedewerker, Bionext (Douwe is beschikbaar voor de Raad van Toezicht), de ketengroepen, het Eko Keurmerk, de Ekoland, Europa, onderzoek, jongerencafé en biovak aan de orde kwamen.

Een goeie vakantie was voor sommigen van de het bestuur weggelegd, anderen wachten daarmee tot het winter is… Hier kwamen de verschillen tussen plantaardig en dierlijk ineens zeer scherp naar voren, tot nu toe waren die nog niet opgevallen!

 

Augustus

Bestuursvergadering

Op 22 augustus was er weer een bestuursvergadering, waar we ons voornamelijk druk begonnen te maken over betalingen van de organisaties. Iedereen wacht op iedereen, en dat gaat ons nekken. Irene doet het werk van de beleidsmedewerker, en dat moet Arend Zeelenberg gaan doen. We bereidden de Bioraad van 25 september voor en zullen dit heikele punt daarin moeten tackelen.

In het heetst van de strijd van deze discussie meldde zich in augustus een individueel lid aan. Alhoewel het collectief lidmaatschap de insteek blijft, vielen wij dit individuele én betalende lid wel snikkend in de armen, bij wijze van spreken.

Stichting Eko Keurmerk

Op 30 augustus ging Irene als vertegenwoordiger vanuit het Biohuis, naar de vergadering van de Stichting Eko Keurmerk, om de sector te vertegenwoordigen. Er is hard gewerkt door de stichting, veel opgezet.

Er is bijna tegelijk met de oprichting van het Biohuis een winkelvereniging opgericht. Zie www.bioverkooppunten.nl .Zodoende heeft de Stichting EKO-keumerk 4 winkels gecertificeerd. Zie www.eko-keurmerk.nl  .

De oude “eigenaren” van het keurmerk, de biologische boeren, zijn hier niet onverdeeld enthousiast over, omdat er in een winkel een betonnen vloer heeft. Er groeit nou eenmaal geen graan, er wordt geen geit gehouden en geen bodem gekoesterd. We zullen dit bespreken in de Bioraad van 25 september, maar al dit werk terugdraaien kan niet meer. Hier zien we dat we lang niet mee gepraat hebben, lang afwezig waren, omdat we ons eigen Biohuis aan het oprichten waren. Daarnaast zijn er ook biologische boeren die een winkelkeurmerk wel toejuichen, en vinden dat dit een wens uit het verleden is, die eindelijk in vervulling is gegaan. Wordt vervolgd.

Wat nog wel op de valreep teruggedraaid kon worden, is dat de sector, de boeren, zelf beslissen over de koppeling tussen duurzaamheid en het EKO-keurmerk. Dit moet in de ledenvergadering van het Biohuis aan de orde komen, en tot een besluit komen. Anders is er geen draagvlak te vinden.

Formeel heeft de sector 1 stem in het vijfkoppige bestuur van de Stichting EKO-keurmerk, en worden besluiten met 2/3 meerderheid genomen. Dus wie rekent komt er op uit dat 2 leden samen een besluit kunnen tegenhouden. Niemand heeft een veto. Dit is de feitelijke statutaire situatie nu. Als we die willen veranderen, moeten we daarvoor knokken.

  

Agenda

Bioraad

Op 25 augustus is er een Bioraad. In de Bioraad zitten alle biologische sectororganisaties en regio-organisaties. Zie de website www.biohuis.org Laat via uw organisatie uw stem horen. Op de website staat (zeer binnenkort) de lijst met contactpersonen. 

Jongerencafés.

Verder komen er jongerencafés. Dit organiseert het Biohuis en betaalt de ZLTO, met behulp van het programma JOOST3, zie

 http://prezi.com/x5dmatxsipju/uitnodiging-jongerencafes-biohuis/

Data zijn 15 oktober: financieel en fiscaal in Raalte, 19 november: bedrijfsovername, waardering en communicatie in Weesp, 3 december: markt en afzet in Hilvarenbeek.

23 april 2012

Bioraad, IFOAM en GLB

Week 14, website

De rollercoaster waar de nieuwe bestuursleden sinds week 11 in beland zijn, houdt in week 14 even in. Waar we in week 11 kennis maakten met elkaar, en in week 12 meteen doorrolden via Bionext naar de wereld van de ketengroepen, in week 13 de verenigingstaken overgedragen kregen van het oude werkbestuur, daar kwamen we er in week 14 achter dat een website draaien meer werk is dan je denkt. Het omzetten van de website in wordpress werd uitbesteed, terwijl er eigenlijk nog geen eurootje in kas is, maar ook daar wordt hard aan gewerkt!! 

Week 15, de oude vakgroep gaat over in Bioraad

Zo rolden we in week 15 door in de wereld van de vakgroep biologische landbouw van LTO. Dit was “vroeger”, voor de komst van het Biohuis, hét overlegorgaan van de biologische sector. Hier zaten alle afzonderlijke sectoren aan tafel, via hun organisaties als De Natuurweide (melkveehouderij), De Groene Geit (geiten), Prisma (fruit), VBV (varkens), BPV (kippen), Biobol en Biosfeer (sierteelt), NVPM (schapenmelkers) en een aantal losse groepen die minder formeel of meer regionaal georganiseerd zijn, zoals akkerbouwers en glastuinders. BD Eko is een regionaal georganiseerde vereniging van akkerbouwers in de Flevopolder, Zuidwest is een studiegroep van akkerbouwers in de hoek van Zeeland en Brabant, en de glastuinders zijn georganiseerd via Groeiservice.

 Deze week droeg de oude vakgroep biologische landbouw van LTO haar dossiers over aan de Bioraad.

Een laatste vakgroepsvergadering dus, met het voltallig bestuur van het Biohuis aanwezig.

Belangrijk dossier het is mestdossier, echt een leuke, waar we als bestuur meteen in het diepe werden gegooid. De discussie over 100% biologische mest zit nu op 60% in 2012. De sectoren die het betreft zullen indien nodig te zijner tijd met hun plan naar buiten komen.

Tijdens deze laatste vergadering van de vakgroep biologische landbouw van LTO zaten ook twee bestuursleden van Skal aan tafel.

Agendapunt was verder het Ekokeurmerk. Het Eko-keurmerk is nu nog slechts een logo, omdat het echte keurmerk het blaadje van de EU is geworden, met die sterretjes.

Dit zijn twee kluiven voor de toekomst…in ieder geval voor een volgende week.

De eerste echte Bioraad, waar ook de regio’s aan tafel zitten, met verenigingen als FBBF en NBLV en Biowad, én de regionale organisaties van LTO: (ZLTO, LLTB en LTO Noord), wordt gehouden op 15 mei, in week 20. 

Week 16, IFOAM en GLB

Dit was de grote week van IFOAM, de nieuwsbrief hierover van Maria Buitenkamp is reeds verzonden.

Als algemeen bestuurslid van het Biohuis is Maria Buitenkamp in de IFOAM en regelgeving in het algemeen gedoken. Ze vindt het leuk om juridische teksten uit te pluizen, Engels of Nederlands, maakt niet uit. Ze is alert op procedures en besluitvorming en blijkt een gewiekst lobbyist. Dus als vereniging kunnen we in onze handjes knijpen met Maria, Brussel en Kopenhagen zullen nooit meer hetzelfde zijn. Ook wordt Maria door Kees van Zelderen ingewerkt in het GLB dossier (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, Brussel dus). Kees heeft dit dossier altijd gedaan, ook toen hij nog hoofd was van de vakgroep biologische landbouw van LTO. Kees zit hier diep in, dat biologische bedrijven onder de vergroening vallen van de eerste pijler (je krijgt dus 100% toeslagrechten, die 30% met voorwaarden voor vergroening, daar voldoe je als biologisch bedrijf al aan.), is waarschijnlijk geen toeval! Kees kan hier heel enthousiast over vertellen, maar na drie zinnen kan niet iedereen de finesses meteen volgen. Het is de bedoeling dat Maria ingewerkt wordt in het GLB dossier, en dat meteen het gouden netwerk van Kees langzaam gedeeld wordt. Kees hoeft dan niet meer alles alleen te doen, en wij gaan steeds beter snappen waar het allemaal over gaat.

 

Tijdens een bijeenkomst bleek dat niet iedereen weet wat IFOAM is. In een volgende nieuwsbrief komt dit vast terug, en volgt uitleg. Zie ook www.ifoam.org. IFOAM is een wereldwijde organisatie, waar alleen organisaties die over biologische landbouw gaan lid van kunnen worden, geen personen. Biohuis is lid, en Bionext is lid. De IFOAM heeft de uitgangspunten voor biologische landbouw geformuleerd. Dit zijn gezondheid, ecologie, billijkheid en zorg.

Door de nieuwsbrieven wordt het biologische netwerk langzaam uitgelegd en voor u ontsloten. Zodat iedereen zich ermee kan bemoeien! Wordt gerust lid van een werkgroep of bestuurder bij een biologische organisatie. Samen maken we de sector bestuurlijk sterk! 

Eko-keurmerk

In week 16 was er ook een vergadering van de Stichting Eko-keumerk. Tijdens deze vergadering, waar Kees van Zelderen aanwezig was, hebben we geprobeerd de planning iets te temperen, en gaan we als Biohuis heel snel aan de slag met eigen bijeenkomsten!! We moeten weten wat u vind. Hoe gaan we verder met het Eko-keurmerk?? Voorlopig kan u het gewoon vrijwillig voeren, naast het verplichte Eu-logo met het blaadje van sterretjes, op uw producten, als u 100 euro betaald aan de Stichting Eko-keumerk.