• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

19 oktober 2021

Ontwerp 7e Actieprogramma nitraat

In september publiceerde LNV een ontwerp 7e Actieprogramma nitraatrichtlijn. Dit leverde veel verontwaardigde reacties op uit de landbouw wereld. Zonder overleg met de sector werden veel nieuwe middelvoorschriften voorgesteld met grote negatieve gevolgen voor het verdienvermogen van bedrijven. Voor de biologische bedrijven minstens zo onwerkbaar als voor gangbare bedrijven. Vanuit Biohuis is een reactie ingestuurd waaraan vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen hebben bijgedragen. Biohuis pleit voor het erkennen van een eigen spoor van de biologische systeemlandbouw en voor het werken met doelen die verliezen beperken in de hele stikstofkringloop. Lees hier de reactie van Biohuis 

6 mei 2021

Biologische melkveehouderij: 70% minder stikstofverlies per ha

 

Het nieuwe WUR rapport “Quick Scan stikstofproblematiek en biologische veehouderij” beschrijft de effecten van biologische bedrijfsvoering op de stikstofproblematiek.

De hoge stikstofuitstoot van de Nederlandse landbouw is een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van kwetsbare natuurgebieden. In de biologische melkveehouderij blijkt de ammoniakemissie per hectare ongeveer  de helft lager, dan bij een gemiddeld gangbaar bedrijf. De totale stikstofverliezen –  de optelsom van de uitstoot naar de lucht en naar het water – zijn zelfs bijna 70% lager. Dat komt omdat biologische bedrijven minder koeien houden op meer grond, en de koeien meer buiten lopen.  Daarbij gebruiken de bedrijven minder mest  en al helemaal geen kunstmest.  Ook zit er minder stikstof in het voer.

Uit het rapport blijkt dat omschakeling naar biologische melkveehouderij flinke stikstofwinst oplevert en dat de biologische melkveehouderij een belangrijke rol kan spelen in het gebiedsgerichte beleid rondom de kwetsbare Natura 2000 gebieden.  Lees hier het hele persbericht 

Foto: Klaartje van Wijk

19 maart 2021

Provinciale visie bio

Acht biologische boeren uit diverse sectoren hebben een concept visie opgesteld rond de ontwikkeling van de biologische landbouw in Brabant. Deze willen ze gebruiken in gesprekken met de provincie over zaken zoals de Omgevingsverordening, natuurinclusieve landbouw en de gebiedsgerichte aanpak.  Biologische boeren uit Brabant, Zeeland en zuidelijk Gelderland zijn welkom om mee te denken. De aanleiding voor de visie ligt in Brabant, maar de inhoud is ook voor andere provincies relevant. Praat online mee over de conceptvisie op 1 of 8 april, van 20.00 – 21.30 uur. Zie ZLTO.nl/agenda De initiatiefnemers doen dit samen met ZLTO. Biohuisbestuurslid Pipie Smits van Oyen is een van hen.

 

EKO Keurmerk in de top 10

Het vernieuwde EKO keurmerk is één van de tien door Milieu Centraal aangewezen topkeurmerken. Voor EKO gelden plusnormen, die verder gaan dan het gewone biologische keurmerk. Voor veel consumenten en biologische boeren betekent biologisch immers veel meer dan wat er in de wet staat. En ook als biologische sector willen we doorontwikkelen. Kijk op eko-keurmerk.nl/plusnormen. Om de status van Topkeurmerk waar te maken, gaan onafhankelijke professionele  instanties de controle doen. De bijdrage van de licentiehouders zal daardoor stijgen. Binnenkort start een communicatiecampagne en worden EKO boeren in het zonnetje gezet. In de vorm van een ‘keurmerkensafari’ geeft Milieu Centraal informatie over de topkeurmerken. Kijk hier  de fimpjes van Milieu Centraal.

 

Herkomstverklaring groencompost

Wie groencompost aanvoert op een biologisch bedrijf,  moet een verklaring van herkomst van de gebruikte grondstoffen vragen. Groencompost mag alleen van natuurlijke materialen gemaakt zijn, zoals maaisel, bladafval en snoeihout. Er mogen geen gewasresten uit de gangbare landbouw in zitten. Keurcompost is een certificatieschema voor compostproducten. We hebben afgesproken dat Keurcompost-bedrijven voor groencompost een duidelijke verklaring van herkomst gaan afgeven. We zijn nog in gesprek over een vorm van pesticiden monitoring. Kijk op www.keurcompost.nl voor een lijst van bedrijven die groencompost met een dergelijke verklaring aanbieden.

 

13 februari 2021

Digitale Biobeurs en ALV succesvol

Biokennisweek groot succes

De Biokennisweek in januari was een groot succes. Deze eerste digitale  Biobeurs bood een ruime keuze aan ca 100 workshops, presentaties en gesprekken. Een kleine 2000 actieve bezoekers zorgden voor een gemiddeld bezoek van 114 per workshop. 60 bedrijven hadden een digitale stand. Ongeveer een derde van de bezoekers was boer of tuinder. Biohuis leden konden met korting meedoen. Op sommige bedrijven werden de pauzes benut om workshops te volgen. Hebt u bepaalde workshops gemist? Alle workshops zijn nog het hele jaar terug te kijken met dezelfde inlogcode als in januari.

ALV Biohuis

Ook de jaarlijkse ALV van Biohuis werd eind januari digitaal gehouden. Aan de orde kwamen het jaarverslag en financieel verslag 2020, en de begroting met het werkplan voor 2021. Er was een levendige discussie en er kon online gestemd worden. Alle stukken werden, met enkele aanpassingen, goedgekeurd. Er werd benadrukt dat er dit voorjaar een voorstel moet komen om het aandeel gangbare mest verder te verlagen. Michael Wilde, directeur Bionext, sloot de ALV af met een inspirerende presentatie. Bekijk hier het  Biohuis Jaarverslag 2020


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  --------------------------
  Bio Kennisweek
  10-14 januari 2022
  Online / Den Bosch
  --------------------------
  Bio-beurs
  12-13 januari 2022
  Brabanthallen
  Den Bosch
  --------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  --------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »