• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

25 augustus 2016

Consultatie EZ excretieforfaits

Geopend tot 30 augustus

Het ministerie van EZ heeft in juli een internetconsultatie geopend over een concept regeling rond biologische excretieforfaits. Het Biohuis was al langer met het ministerie in overleg over deze forfaits. Er zijn eerder al twijfels geuit naar EZ over de beoogde veranderingen, die kunnen leiden tot een grotere berekende mestproductie bij biologische veehouderijen. Het probleem is daarnaast dat een vast forfait geen recht doet aan de situatie van een individueel bedrijf. Er is daarom onder staatssecretaris Dijksma uitgebreid gesproken over het ook door Skal accepteren van meer bedrijfsspecifieke berekeningen, zoals die ook al onder de gewone mestregels zijn toegestaan of zelfs verplicht zijn gesteld, zoals stalbalansen. Dijksma stuurde ons in het najaar van 2015 een brief waarin ze daarin meeging, maar in de nu voorliggende conceptregeling is daar te weinig van terug te vinden. Wel wordt  de productie-ureum tabel voor melkvee nu vermeld. Vanuit Biohuis en Bionext gaan we  wederom met de betrokken partijen in overleg. Ook zullen we reageren op de internetconsultatie. Daarvoor hebben we ook de Biohuis werkgroep excretieforfaits geraadpleegd. U kunt de internetconsultatie  hier bekijken. Deze is geopend tot 30 augustus.

Daarnaast is er in mei door Bionext een onderzoeksvoorstel bij het ministerie ingediend om een aantal zaken mbt forfaits en stalbalansen voor pluimvee en varkens te laten onderzoeken. Op dit moment wordt het voorstel herschreven om aan de wensen van het ministerie tegemoet te komen.

Convenant resistente aardappels

In de media is de afgelopen weken veel geschreven over het gebruik van koper in de biologische aardappelteelt. Maandag 22 augustus was er over dit onderwerp een bijeenkomst van de Ketenwerkgroep Akkerbouw van Bionext. Daar is de situatie in de aardappelteelt uitgebreid geïnventariseerd. Naar aanleiding van de bijeenkomst wordt een werkgroep ingesteld die gaat werken aan een convenant met veredelaars en retailers, om het gebruik van resistente rassen versneld op te schalen.

Begin oktober is er een bredere bijeenkomst over middelengebruik in de biologische sector, met meerdere sectoren. Deze  gaat over nut, noodzaak en wensen t.a.v. biologische middelen. Indien u hier input voor heeft, neem dan contact op met uw Biohuis-vertegenwoordiger in de ketenwerkgroepen.

 


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  15-24 september 2016
  Bio10Daagse
  Heel Nederland
  Lees meer »

 • Foto’s

  Europarlementarier Bas Eickhout praat met Biohuis, Bionext en IFOAM-EU over de Brusselse plannen om de bio regelgeving compleet te herzien.
 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »