• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

10 augustus 2016

Biologische sector accepteert geen misbruik koper

In de media wordt geschreven dat er misbruik gemaakt zou worden van koper in de biologische aardappelteelt. De Europese biologische regels schrijven voor dat het natuurlijke mineraal koper gebruikt mag worden in de biologische landbouw. In kleine hoeveelheden is koper nodig voor de groei van planten en in Nederland is koper toegestaan als (blad)bemesting. Het is echter in Nederland verboden om het in een hoge dosering als bestrijdingsmiddel te gebruiken, omdat het dan schadelijk is voor het bodemleven. Daarom is de biologische sector tegen het oneigenlijk gebruik van koper. Overigens wordt er geregeld op koper gecontroleerd en zijn er tot nu toe geen koper residuen in biologische aardappelen aangetroffen.

Bij de aardappels gaat het om problemen met de aardappelziekte Phytophtora, die dit jaar door het natte weer veel problemen geeft. Waar de gangbare aardappelteler met chemische-synthetische gewasbeschermingsmiddelen kan spuiten, rest de biologische teler niets anders dan het aangetaste blad weg te branden en genoegen te nemen met een kleinere oogst. Voor de consument betekent het dat er kleinere en duurdere bio aardappels in het schap komen.

De biologische sector is al veel langer actief om nieuwe wegen te vinden voor een antwoord op Phytophtera in de aardappelteelt. Er zijn onder meer aardappelrassen ontwikkeld die veel beter bestand zijn tegen deze schimmelziekte, zoals de Carolus, de Vita bella, Alouette en Bionica. Deze rassen zijn echter nog niet op voldoende schaal beschikbaar voor de boeren en er is nog weinig vraag naar omdat deze aardappels nog onvoldoende bekend zijn bij inkopers van de retail en consumenten. De ontwikkeling van resistente rassen en het stimuleren van deze rassen in de markt wordt krachtig voortgezet vanuit de biologische sector.

28 juli 2016

Ministerie publiceert concept regeling excretieforfaits

Het Biohuis is al geruime tijd met het ministerie EZ in gesprek over de door het ministerie gewenste wijzigingen van de biologische excretieforfaits.
Deze forfaits zijn de verplichte basis voor het berekenen van een eventueel mestoverschot op een biologisch bedrijf, waarbij de hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest beperkt is tot maximaal 170 kilo per hectare. Het forfait is een vast getal per diercategorie en houdt geen rekening met specifieke bedrijfssituaties.

De biologische veehouders zouden echter, net als hun gangbare collega’s, de mogelijkheid moeten hebben om specifiek voor hun eigen bedrijf de mestproductie te berekenen. Hierover heeft het Biohuis ruim een jaar geleden een brief aan de staatssecretaris gestuurd. Dit wordt ook wel de vrije bewijsleer genoemd. Staatssecretaris Dijksma heeft in het najaar van 2015 per brief geantwoord dat zij hier positief tegenover stond. De concrete uitwerking hiervan moest vervolgens geregeld worden door het ministerie en Skal. Hier zagen we weinig voortgang.

Nu ligt er dan een conceptregeling ter consultatie. Van onze voorstellen is daarin te weinig terug te vinden. Het Biohuis heeft de leden van de werkgroep excretieforfaits gevraagd de conceptregeling te bestuderen, zodat in de loop van augustus een reactie gegeven kan worden. Ondertussen zullen we ook weer in overleg treden met het Ministerie en Skal.

De consultatie is open tot 30 augustus, zie www.internetconsultatie.nl/wijzigingbiologischeforfaits

Na half augustus zullen we via onze Biohuis Nieuwsbrief onze leden verder informeren.

 


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  15-24 september 2016
  Bio10Daagse
  Heel Nederland
  Lees meer »

 • Foto’s

  Europarlementarier Bas Eickhout praat met Biohuis, Bionext en IFOAM-EU over de Brusselse plannen om de bio regelgeving compleet te herzien.
 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »