• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

16 maart 2018

Inputlijst Skal nu verplicht

Eerder schreven we over in de Biohuis Nieuwsbrief over de inputlijst van Skal en we vroegen onze leden naar ervaringen met de lijst. We kregen reacties en vragen over sporenelementen, en over enkelvoudige stoffen die niet op de inputlijst staan. Momenteel ontbreken veel bekende producten met sporenelementen op de Nederlandse (Skal) inputlijst. Soms staan ze wel op de Europese lijst van FiBL, maar helaas accepteert Skal dat niet. Dat komt door een verschillende interpretatie van de EU regels, met name als het gaat om andere toegevoegde stoffen. Want veel producten die onder merknamen (fantasienamen) verkocht worden, bevatten meer stoffen dan bijvoorbeeld het ijzer of zink dat uw gewas nodig heeft. Die extra stoffen worden lang niet altijd door de leverancier vermeld. Vanuit Biohuis vinden we het ongewenst dat er zulke grote verschillen in interpretatie zijn.

De inputlijst is in zoverre niet verplicht, dat het mogelijk blijft om inputs te gebruiken waarvan u zelf kunt aantonen dat ze in de Europese verordening vermeld staan. Bijvoorbeeld als u een puur sporenelement – dus zonder toegevoegde stoffen – gebruikt. De complete pure samenstelling met de echte naam van de stof moet dan wel vermeld zijn op de verpakking of op een verklaring van de leverancier. Dat geldt ook voor stoffen zoals kalk, gips en vinasse: deze staan op bijlage II van de verordening, die daarbij soms aanvullende eisen stelt, zoals natuurlijke herkomst. Als dergelijke producten niet op de inputlijst staan, dan moet u aan Skal kunnen bewijzen dat het echt alleen die stoffen uit de verordening zijn.
Voor samengestelde producten is dit bijna niet te doen voor een individuele teler. Dring er daarom bij uw leverancier op aan dat deze producten bij FiBL worden ingediend, voor plaatsing op de Skal inputlijst. Zie ook de Skal website.

7 februari 2018

Vacature bestuurslid Biohuis

Het Biohuis zoekt een nieuw bestuurslid als aanvulling op het nu vijf koppige bestuur.
Daarbij streven we naar mensen uit verschillende sectoren en regio’s, met een evenwicht tussen plantaardige en dierlijke sectoren. Maar de bestuursleden zijn nadrukkelijk geen sector of regio vertegenwoordiger. Zij moeten het totale biologische belang behartigen en oog hebben voor alle sectoren uit de biologische land- en tuinbouw. We nodigen ook jonge ondernemers uit om te reageren. Bekijk hier de beschrijving en procedure voor de Vacature bestuurslid Biohuis feb 2018.

 

Actieprogramma Nitraat aangepast

Samen met diverse Bioraadsleden had Biohuis commentaar geleverd op het concept actieprogramma nitraatrichtlijn. Op een aantal punten zijn onze voorstellen overgenomen. Zo wordt rijenbemesting in mais voor biologische teler niet verplicht. Ook het verplichte vanggewas na snijmais vervalt voor bio, als er in oktober een volggewas wordt gezaaid. Het opwerpen van drempels of geulen tegen afspoeling bij ruggenteelt op klei of lössgrond wil men wel verplichten per 2021, ondanks ons bezwaar dat dergelijke constructies sneuvelen bij mechanische onkruidbestrijding. Lees hier onze reactie op het ontwerp 6e Actieprogramma  en hier het definitieve Actieprogramma.

 


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  ---------------------------------
  11 april 2018
  Biologische landbouw
  Training voor docenten
  Wageningen
  ---------------------------------
  16 & 17 juni 2018
  Lekker naar de bio-boer
  Bedrijven in hele land
  ---------------------------------
  21 juni 2018
  Biologische Velddag
  Met Ledenvergadering Biohuis
  Broekema Hoeve
  Lelystad
  ----------------------------------
  Lees meer »

 • Foto’s

  Bekijk Debbie Duurzaam op YouTube
 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »