• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

25 oktober 2022

Nieuw bestuur EKO

Vanaf 1 oktober is bij Stichting EKO-keurmerk een vernieuwd bestuur aangetreden dat zich inzet om de Nederlandse biologische sector, met Topkeurmerk EKO, in haar kracht te zetten. De bestuurlijke verantwoordelijkheid komt daarmee geheel bij de primaire sector te liggen.
Een belangrijke stap daarbij is dat de propositie “EKO is biologische topkwaliteit uit Nederland” verder versterkt wordt.
Vergroting van het Nederlandse areaal is alleen mogelijk als de vraag naar Nederlandse biologische producten sterk gestimuleerd wordt.
Het EKO-keurmerk kan daarin een dienende rol spelen als herkenbare topkwaliteit van Nederlandse biologische telers en verwerkers.

Tijdelijk voorzitter Harrie Janssen: “We gaan nog dit najaar met de primaire deelsectoren en keurmerkhouders in gesprek over hun ambitie een zichtbaar Nederlands keurmerk in de markt te zetten.”
Lees hier het persbericht van St. EKO-keurmerk

14 oktober 2022

Vacature voorzitter Biohuis

Reactie termijn verlengd tot 18 oktober

Voor de vacature van voorzitter Biohuis is de reactie termijn verlengd.
Brieven kunnen nog tot en met 18 oktober worden ingestuurd.
Lees hier de vacature omschrijving 

6 oktober 2022

Kruiwagenmars 12 oktober Den Haag

Op woensdag 12 oktober loopt een breed gezelschap met kruiwagens een route door Den Haag om aandacht te vragen voor het belang van een levende bodem. Een levende bodem is goed voor gezondheid, biodiversiteit, koolstofopslag, water en klimaat.
Tijd: van ca 12.00 tot ca 14.00.
Iedereen is welkom, ook zonder kruiwagen.
Meer informatie of aanmelden op kruiwagenmars.nl

5 oktober 2022

Eerste reactie Biohuis rapport Remkes

Vanmiddag presenteerde Johan Remkes zijn eindrapport “Wat wel kan”, over de stikstofproblematiek.

Hierbij onze eerste reactie op het 60 pagina’s tellende rapport, dat we nog uitgebreider zullen bestuderen en bespreken in onze organisatie.

Remkes heeft goed naar alle betrokkenen geluisterd en dit goed integraal opgeschreven.  Dit was nodig om er uit te komen. De grote uitdaging is de verdere uitwerking en uitvoering. Remkes stelt voor dat hiertoe een landbouwakkoord wordt gesloten. Wij werken graag mee aan de totstandkoming van dit landbouwakkoord.

De genoemde opgaven (naast stikstof onder andere ook klimaat, dierenwelzijn, water, bodem en gezondheid) worden terecht gekoppeld aan de noodzaak van een concreet verdienmodel.
Als biologische sector krijgen we erkenning voor onze prestaties op dit vlak en de bijdrage die we in de toekomst kunnen gaan leveren.
Uitstekend dat Remkes schrijft dat de overheid regie moet nemen en in actie moet komen om de keten en consument in beweging te brengen. We willen dit graag met de beide ministers oppakken.

We zien dat Remkes heeft bewogen richting de boeren. Zo stelt hij voor dat bedrijven gaan werken met emissies in plaats van depositie, met een afrekenbare stoffenbalans waar de boer zelf meer aan het stuur zit. (Hiermee zijn we als biologische sector al een pilot gestart,  met het project ‘BioMonitor’ voor melkvee.) Remkes stelt tevens voor om meer te focussen op de staat van de natuur, met een minder absolute rol voor de KDW (kritische depositie waarde). Zijn voorstel om in 2025 en 2028 de exacte eindtermijn te heroverwegen, lijkt realistisch. Het is goed dat de stikstofopgave nu ook wordt neergelegd bij de gehele maatschappij en bij andere sectoren, zoals industrie, bouw en mobiliteit.

Biologisch wordt in het rapport erkend en regelmatig benoemd als mogelijk perspectief, zowel voor akker- en tuinbouw als veeteelt. Desondanks blijft met dit rapport nog steeds veel juridisch onduidelijk. Juist ook voor biologische boeren. Een houdbaar juridisch systeem, dat onze vorm van bedrijfsvoering erkent, is nodig om biologische bedrijfsvoering mogelijk te houden en te kunnen bevorderen.


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  --------------------------
  Levende Bodem
  Kruiwagenmars
  Den Haag
  ca 12.00 - 14.00
  www.kruiwagenmars.nl
  --------------------------
  Biokennisweek + beurs
  16 t/m19 januari 2023
  www.bio-beurs.nl
  --------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  --------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »