• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

21 september 2016

Wetsvoorstel fosfaatrechten

 
Onlangs is het wetsvoorstel over fosfaatrechten naar de Kamer gestuurd. Biohuis vindt dat biologische melkveehouders niet gekort mogen worden op hun fosfaatrechten. Zij zijn immers verplicht grondgebonden en hebben geen deel gehad aan de derogatie (de regeling waarbij op gangbare melkveebedrijven aanzienlijk meer dierlijke mest mag worden aangewend). Vanwege die derogatie moet er nu op fosfaat gekort worden. Biohuis onderneemt samen met Natuurweide actie.

 

 

6 september 2016

Mestregelgeving vraagt aandacht

 

Excretieforfaits

In augustus hield het ministerie van EZ een consultatie over de concept regeling voor nieuwe hogere biologische excretieforfaits per 1-1-2017. Vanuit Biohuis is de werkgroep excretieforfaits geraadpleegd en is een reactie gestuurd. Kortgezegd vindt het Biohuis dat het ministerie met deze conceptregeling de eerder met Dijksma gemaakte afspraken doorkruist. Ondertussen is er overleg met Skal en het ministerie om, mede op basis van gedegen onderzoek, betere cijfers en berekeningsmethoden voor biologische excretie te kunnen gaan gebruiken. Dit kost meer tijd dan eerst werd gedacht, en dus kunnen er wat ons betreft geen nieuwe forfaits per 1 januari worden verplicht. Wel zou het ministerie alvast kunnen regelen dat Skal – naast de huidige forfaits – berekeningsmethoden accepteert die bij de nationale mestwetgeving zijn toegestaan, dus inclusief de zogenaamde vrije bewijsleer.

Fosfaat en melkvee

Ondertussen zijn we ook bezig met knelpunten die op sommige biologische bedrijven ontstaan door de AMVB over het melkvee fosfaat overschot. Biologische bedrijven zijn hier op een wat gekunstelde manier in ondergebracht, doordat men de afzet op biologische grond gelijk heeft gesteld aan mestverwerking. Dit geeft allerlei complicaties als je vervolgens moet aantonen dat je in mestverwerking hebt geïnvesteerd. Biohuis pleit voor een uitzondering voor biologisch melkvee.


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  15-24 september 2016
  Bio10Daagse
  Heel Nederland
  Lees meer »

 • Foto’s

  Bekijk Debbie Duurzaam op YouTube
 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »