• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

20 oktober 2020

Uitzondering voor bio bij maïs en ruggenteelt

Voor de teelt van maïs en de teelt op ruggen gaan extra voorschriften gelden vanwege het nitraatbeleid. Maar deze voorschriften zitten in de weg bij de biologische praktijk en zijn daar niet zinvol.  Dankzij de Biohuis inbreng in de consultatie en later in de vragen van Kamerleden aan de minister, is het gelukt om een uitzondering voor biologische bedrijven te krijgen.
Diverse fracties stelden hier  vragen over.  Voor dergelijke Biohuis inbreng is de inzet van actieve bestuurders van onze aangesloten verenigingen onmisbaar!

Brandbrief stikstof

Het overleg van goedwillende boerenorganisaties met LNV verloopt niet goed. Biohuis heeft daarom met meerdere landbouwbelangenbehartigers, waaronder LTO en NAJK, een brandbrief over het stikstofbeleid aan LNV gestuurd. De brief stelt dat op verschillende thema’s oplossingen eerder verder weg raken dan dichterbij komen, met grote risico’s voor de toekomst van de agrarische familiebedrijven. Zo zitten bedrijven die netjes een melding hebben gedaan, de zogenaamde PAS-melders, in grote onzekerheid,  ontbreekt een systeem om stikstofreductie te monitoren, en dreigt gebiedsgericht beleid rondom bedreigde natuurgebieden te mislukken. Lees hier de brandbrief over het stikstofbeleid.

24 september 2020

10 puntenplan: naar 25% bio

Gisteren zijn afgevaardigden van Biohuis, BioNederland, Biowinkelvereniging en Bionext op bezoek geweest in Den Haag. Ze gingen in gesprek met Carola Schouten, minister van LNV.  Ze  hebben daarbij het 10-puntenplan van de biologische sector aangeboden.
Het 10-puntenplan is bedoeld om de Nederlandse biologische landbouw te stimuleren. Dit is nodig om het doel van 25% biologisch areaal in 2030 te halen. Dit doel staat in de Europese “Van Boer tot Bord” strategie (zie bericht hieronder).

Het 10-punten plan is onderdeel van het Bionext Trendrapport 2019. Het bevat een schat aan gegevens over de trends in onze sector.  Lees hier meer.

Namens Biohuis was voorzitter IJsbrand Snoeij aanwezig (rechts van de minister).

11 september 2020

Van Boer tot Bord

Voor de zomer publiceerde de Europese Commissie haar ‘Farm to Fork’ strategie voor duurzame landbouw en voeding. In het Nederlands: ‘Van Boer tot Bord’.  Het doel van 25% biologisch areaal in 2030 vinden we fantastisch, maar het moet wel goed aangepakt worden. Zonder voldoende markt voor bio lukt het niet.  Bionext ontwikkelt in samenspraak met Biohuis en de twee andere biologische ketenpartijen voorstellen hoe dit doel voor Nederland te bereiken is. Hierover gaat u binnenkort meer horen.  Ook zal de Europese Commissie binnenkort een publieksconsultatie starten over de uitwerking van de strategie.  De ‘Van Boer tot Bord’ strategie kunt u hier lezen in het Nederlands.

 

Kamerbrief nieuw mestbeleid

Heel recent kwam minister Schouten met de contouren van een nieuw mestbeleid, na een paar jaar van discussie  en diverse ‘stakeholderbijeenkomsten’.  Biohuis en haar aangesloten organisaties hebben daar geregeld inbreng gegeven. De brief aan de Tweede Kamer heeft een zeer algemeen karakter en roept veel vragen op. De voorgestelde grootschalige mestverwerking is in strijd met de biologische principes. Het streven naar meer grondgebondenheid kunnen we als biologische sector alleen maar onderstrepen. Maar daar zitten mogelijk addertjes onder het gras voor de biologische veehouders die hun mest nu op biogrond van collega’s afzetten. Biohuis volgt dit actief en kritisch. De Kamerbrief nieuw mestbeleid vindt u hier.

23 juni 2020

Remkes en bio: de olifant in de kamer

Biohuis heeft gereageerd op het recent uitgebrachte advies van de Commissie Remkes over de stikstofproblematiek. Het advies bevat veel nuttige informatie en zinvolle aanbevelingen, maar ook suggesties die we niet kunnen onderschrijven.

Het is positief dat de Commissie Remkes (het Adviescollege Stikstofproblematiek) benadrukt dat het om de hele stikstofkringloop gaat, en adviseert dat de landbouw moet verduurzamen.
Iedereen die iets van biologische landbouw weet, zal bij veel passages in het rapport meteen denken aan biologische bedrijven.
Maar het verbijsterende is: de biologische landbouw wordt niet één keer genoemd! Ondanks de uitgebreide inbreng die we vanuit Biohuis zowel mondeling als schriftelijk hebben gegeven.
De biologische landbouw is in dit rapport duidelijk de spreekwoordelijke ‘elephant in the room’. Het is onbegrijpelijk dat de enige vorm van duurzame landbouw die wettelijk is vastgelegd en geborgd, in dit rapport niet als één van de mogelijke instrumenten wordt besproken. Onze reactie is naar de Tweede Kamer gestuurd en is hier te lezen. 

 

Consultatie mestbeleid – Nitraatrichtlijn

Biohuis heeft commentaar ingediend op een aantal voorgestelde wijzigingen in de regels rondom bemesting.
Want helaas waren er weer regels bedacht die in de biologische praktijk niet werken. Het betreft met name maïsteelt en ruggenteelten.
Lees hier ons commentaar

 


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  Campagne Bio Lekker voor je
  2020-2021
  www.biolekkervoorje.nl
  ----------------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  -----------------------------------
  Red de Bioboer
  Crowdfundingsactie
  -----------------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »