• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

11 september 2020

Van Boer tot Bord

Voor de zomer publiceerde de Europese Commissie haar ‘Farm to Fork’ strategie voor duurzame landbouw en voeding. In het Nederlands: ‘Van Boer tot Bord’.  Het doel van 25% biologisch areaal in 2030 vinden we fantastisch, maar het moet wel goed aangepakt worden. Zonder voldoende markt voor bio lukt het niet.  Bionext ontwikkelt in samenspraak met Biohuis en de twee andere biologische ketenpartijen voorstellen hoe dit doel voor Nederland te bereiken is. Hierover gaat u binnenkort meer horen.  Ook zal de Europese Commissie binnenkort een publieksconsultatie starten over de uitwerking van de strategie.  De ‘Van Boer tot Bord’ strategie kunt u hier lezen in het Nederlands.

 

Kamerbrief nieuw mestbeleid

Heel recent kwam minister Schouten met de contouren van een nieuw mestbeleid, na een paar jaar van discussie  en diverse ‘stakeholderbijeenkomsten’.  Biohuis en haar aangesloten organisaties hebben daar geregeld inbreng gegeven. De brief aan de Tweede Kamer heeft een zeer algemeen karakter en roept veel vragen op. De voorgestelde grootschalige mestverwerking is in strijd met de biologische principes. Het streven naar meer grondgebondenheid kunnen we als biologische sector alleen maar onderstrepen. Maar daar zitten mogelijk addertjes onder het gras voor de biologische veehouders die hun mest nu op biogrond van collega’s afzetten. Biohuis volgt dit actief en kritisch. De Kamerbrief nieuw mestbeleid vindt u hier.

23 juni 2020

Remkes en bio: de olifant in de kamer

Biohuis heeft gereageerd op het recent uitgebrachte advies van de Commissie Remkes over de stikstofproblematiek. Het advies bevat veel nuttige informatie en zinvolle aanbevelingen, maar ook suggesties die we niet kunnen onderschrijven.

Het is positief dat de Commissie Remkes (het Adviescollege Stikstofproblematiek) benadrukt dat het om de hele stikstofkringloop gaat, en adviseert dat de landbouw moet verduurzamen.
Iedereen die iets van biologische landbouw weet, zal bij veel passages in het rapport meteen denken aan biologische bedrijven.
Maar het verbijsterende is: de biologische landbouw wordt niet één keer genoemd! Ondanks de uitgebreide inbreng die we vanuit Biohuis zowel mondeling als schriftelijk hebben gegeven.
De biologische landbouw is in dit rapport duidelijk de spreekwoordelijke ‘elephant in the room’. Het is onbegrijpelijk dat de enige vorm van duurzame landbouw die wettelijk is vastgelegd en geborgd, in dit rapport niet als één van de mogelijke instrumenten wordt besproken. Onze reactie is naar de Tweede Kamer gestuurd en is hier te lezen. 

 

Consultatie mestbeleid – Nitraatrichtlijn

Biohuis heeft commentaar ingediend op een aantal voorgestelde wijzigingen in de regels rondom bemesting.
Want helaas waren er weer regels bedacht die in de biologische praktijk niet werken. Het betreft met name maïsteelt en ruggenteelten.
Lees hier ons commentaar

 

27 mei 2020

Stikstof acties Biohuis

Gebiedsgericht beleid: voorstellen uit de biologische sector

Door de stikstofwerkgroep van Biohuis zijn aanbevelingen opgesteld voor een goed gebiedsgericht beleid voor stikstof. Deze zijn naar het ministerie en alle provincies gestuurd met het aanbod om hierbij te helpen. Belangrijk is het opstellen van gebiedsplannen in samenspraak met alle gebruikers van een gebied. Daarbij moet er perspectief voor zoveel mogelijk bedrijven geboden worden. Wie dat wil, moet steun krijgen bij omschakeling naar biologische en dus extensievere landbouw. Er moet gericht worden omgeschakeld zodat de markt het kan opvangen. Steun zal vooral gegeven moeten worden in de vorm van kennis en structurele voorzieningen in het gebied, en minder als individuele subsidie. Bestaande biologische bedrijven moeten daar ook van kunnen profiteren. Bekijk hier de Biohuis voorstellen gebiedsgericht beleid.

Veevoer maatregel niet acceptabel

 De recent door LNV uitgebrachte regeling ‘krachtvoer voor melkvee’ is niet acceptabel voor biologische melkveehouders. Op de boerderij mag volgens deze regeling straks vrijwel geen eiwitrijk voer meer aanwezig zijn. Daardoor dreigt deze regeling het onmogelijk te maken om een optimale mix van voer samen te stellen, dat gemiddeld arm is aan ruw eiwit. Het doel van de regeling, een lager eiwitgehalte in het rantsoen, wordt door biologische melkveehouders al ruim gehaald. Daarvoor is het nodig dat zij eiwitarm voer, zoals natuurgras of maïs, kunnen aanvullen met een scala aan eiwitrijke gewassen. De biologische melkveehouderij heeft door een integrale bedrijfsvoering al aantoonbaar minder stikstofemissies per hectare. Naast het eiwitarme voer komt dat door meer beweiding, een lagere mestgift en geen kunstmest. We zijn druk bezig LNV op nadere gedachte te brengen.Lees hier de reactie vanuit Biohuis.

19 mei 2020

Werken bij de boer

Geen festival, maar werken bij de boer

Doordat de toestroom van seizoenarbeiders uit het buitenland door Corona uitblijft, kampen veel biologische boeren met een tekort aan handen. Tegelijkertijd zitten veel jongeren zonder werk door afgelaste festivals en evenementen. Reden voor ‘De Seizoenarbeiders‘: een landelijk initiatief dat jongeren de kans biedt om bij boeren aan de slag te gaan. Kester Scholten (26), boer in opleiding, zag de unieke kans om jongeren die plots thuis zitten, in te zetten bij boeren die extra handen nodig hebben. De Seizoenarbeiders is een samenwerking tussen jongeren van Slow Food Youth Network (SFYN), Bionext, brancheorganisatie van de biologische sector, en agrarische dienstverlener Nijkagro. Overigens kan iedereen zich aanmelden die zich fit genoeg voelt voor fysieke arbeid.
Het werk wordt gewoon betaald en volgens de richtlijnen van het RIVM georganiseerd. Lees hier het uitgebreide bericht.

Biologische boeren en tuinders kunnen zich aanmelden  via corona@bionext.nl.

Biohuis is actief deelnemer in brancheorganisatie Bionext, samen met de biologische handel en de biologische winkels.

 

  Wieden op een ligbed


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  Campagne Bio Lekker voor je
  2020-2021
  www.biolekkervoorje.nl
  ----------------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  -----------------------------------
  Red de Bioboer
  Crowdfundingsactie
  -----------------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »