• Het BioHuis is een vereniging van, voor en door biologische boeren en boerinnen, en speelt een centrale rol in de belangen-behartiging van de biologische primaire sector.
 • biohuis boom illustratie

Nieuws

25 november 2020

Tot 27 november consultatie EU Actie Plan Bio

In de ‘Farm to Fork’ strategie van de Europese Commissie staat het doel van 25% biologisch landbouwareaal. De Commissie schrijft momenteel in een ‘Action Plan’ hoe  dat gerealiseerd kan worden.  U kunt uw suggesties voor dit Action Plan nog enkele dagen aan de Europese Commissie doorgeven via deze link https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-organic-production

Hier kunt u zien welke vragen er worden gesteld en welke antwoorden Bionext heeft gegeven.

Onze Brusselse koepel Ifoam Organics Europe heeft een uitgebreide reactie voorbereid, zie https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2020/11/IFOAMOE_Suggestions_Organic-Action-Plan_202011_PDF.pdf

19 november 2020

Keurmerken top 10 in de spotlights

In mei gaf de Algemene Rekenkamer aan, dat de overheid haar taak verwaarloost om het publiek te informeren over het wettelijke biologische keurmerk.  Mede daarom heeft Milieu Centraal een informatie campagne opgezet om uit te leggen waar de ‘topkeurmerken’ voor staan. Volgens Milieu Centraal zijn er maar tien relevante keurmerken. In vier superkorte filmpjes is aandacht voor de drie biologische keurmerken in de top tien: EU bio, EKO en Demeter.

30 oktober 2020

Kamerbrief mestbeleid negeert de kringloop

Biohuis en Bionext reageren op brief Schouten

 

Op 4 november spreekt de Tweede Kamer over de voorstellen voor een toekomstig mestbeleid, gedaan door minister Schouten. De Kamer vroeg ons om een reactie.

Minister Schouten schreef  in haar brief dat de Nederlandse veestapel een overschot aan nutriënten produceert, die leiden tot vervuiling van grondwater en oppervlaktewater.
Verplichte mestverwerking zou een belangrijke pijler van het beleid moeten worden.

Volgens Biohuis en Bionext is het goed dat de minister wil streven naar meer grondgebonden bedrijven.  Maar tegelijk laat de minister het fundamentele punt buiten beschouwing dat de problemen met name veroorzaakt worden door te grote instroom van nutriënten in het hele landbouwsysteem. Daarom moet er volgens ons gestuurd worden op de hele stikstofkringloop, waarbij de mest zoveel mogelijk weer benut wordt voor het telen van voedsel en veevoer. Dus: beperk het gebruik van kunstmest en breng voerproductie en mestproductie weer dichter bij elkaar.
De biologische regelgeving stuurt hier al op doordat kunstmest niet is toegestaan en grondgebondenheid door uitruil tussen veehouderij en akkerbouw is verankerd. Dierlijke mest moet, net als nu in de biologische landbouw, weer een gewild product worden. Grootschalige verplichte mestverwerking is maatschappelijk ongewenst en zal het probleem met fraude van gangbare mest niet oplossen. De biologische landbouw moet hier in elk geval van gevrijwaard blijven.

Lees onze uitgebreide reactie hier.

20 oktober 2020

Uitzondering voor bio bij maïs en ruggenteelt

Voor de teelt van maïs en de teelt op ruggen gaan extra voorschriften gelden vanwege het nitraatbeleid. Maar deze voorschriften zitten in de weg bij de biologische praktijk en zijn daar niet zinvol.  Dankzij de Biohuis inbreng in de consultatie en later in de vragen van Kamerleden aan de minister, is het gelukt om een uitzondering voor biologische bedrijven te krijgen.
Diverse fracties stelden hier  vragen over.  Voor dergelijke Biohuis inbreng is de inzet van actieve bestuurders van onze aangesloten verenigingen onmisbaar!

Brandbrief stikstof

Het overleg van goedwillende boerenorganisaties met LNV verloopt niet goed. Biohuis heeft daarom met meerdere landbouwbelangenbehartigers, waaronder LTO en NAJK, een brandbrief over het stikstofbeleid aan LNV gestuurd. De brief stelt dat op verschillende thema’s oplossingen eerder verder weg raken dan dichterbij komen, met grote risico’s voor de toekomst van de agrarische familiebedrijven. Zo zitten bedrijven die netjes een melding hebben gedaan, de zogenaamde PAS-melders, in grote onzekerheid,  ontbreekt een systeem om stikstofreductie te monitoren, en dreigt gebiedsgericht beleid rondom bedreigde natuurgebieden te mislukken. Lees hier de brandbrief over het stikstofbeleid.


Meer nieuws »
 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  9 december 2020
  10.00 - 11.30 digitaal
  Miscanthus strooisel
  teelt en toepassing als stro
  ---------------------------------
  18-22 januari 2021
  Biokennisweek
  Innovatieve digitale Biobeurs
  ---------------------------------
  do 28 januari 10.00
  ALV Biohuis
  Digitaal
  ---------------------------------
  Campagne Bio Lekker voor je
  2020-2021
  www.biolekkervoorje.nl
  ---------------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  ---------------------------------
  Red de Bioboer
  Crowdfundingsactie
  ---------------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »