Nieuws

29 maart 2024

Gentech: drie moties steun in de rug

Onlangs heeft de Tweede Kamer drie moties aangenomen die een steun in de rug zijn in onze strijd om biologisch gentechvrij te houden. “De Tweede Kamer verzoekt de regering zich ervoor in te zetten dat de octrooiwetgeving in Europa wordt aangepast zodat op producten die met conventionele of met CRISPR-CAS worden veredeld geen patenten mogelijk zijn”, licht voorzitter Pipie Smits van Oyen toe.

De moties van NSC/VVD en van D’66 beogen de octrooieerbaarheid van uitvindingen op het gebied van Nieuwe Genomische Technieken (NGT) die een impact hebben op plantaardig materiaal te beperken of uit te sluiten. Achtergrond daarvan is de vrees dat het in veel gevallen onmogelijk is om met NGT geïntroduceerde eigenschappen te onderscheiden van natuurlijk voorkomende eigenschappen of van eigenschappen die door conventionele veredelingstechnieken zijn geïntroduceerd. De verwachting is dat het toestaan van NGT juist een toename aan patenten in de plantenveredeling zal laten zien.

Tenslotte heeft de Tweede Kamer ook de motie van de PvdD aangenomen die vraagt niet in te stemmen met het Commissievoorstel over NGT voordat het onderzoek naar de impact op boeren en kleine veredelaars is afgerond en de resultaten zijn meegewogen. Minister Adriaansens van Economische zaken heeft de moties ontraden vanwege juridische complicaties.