Nieuws

18 april 2024

Consumentencampagne LNV start in juni 

Het bureau Open Now bereidt voor het ministerie van LNV de campagne voor om consumenten bewust te maken van de kracht van biologisch. Het doel is de consument te informeren en het biologisch label beter bekend te maken. Een vertegenwoordiging van Bionext, Biohuis, Biowinkelvereniging en Bio Nederland, waren bij een stakeholdersmeeting op 4 april. Zij zijn goed aangehaakt en konden feedback geven op de eerste uitwerking.

Willem Groenenberg, bestuurslid Biohuis: “Wij zijn tevreden over de gedegen aanpak van Open Now en de uitleg over de gekozen strategie. De campagne koppelt positieve associaties aan biologisch. Het keurmerk en logo komen er sterk in naar voren. De Rijksoverheid is afzender van de campagne.”

Strategie
Sarah Stattman, sr. beleidsmedewerker bij LNV, geeft aan dat het een uitgebreid proces is geweest om te komen tot het campagneconcept zoals die nu staat.  “Op basis van gedragsonderzoek van Motivaction zijn twee kansrijke doelgroepen geïdentificeerd: de prijsbewuste verantwoorde koper en de welgestelde bewuste koper. Daarnaast zijn twee concepten aan consumentenpanels voorgelegd. Hierbij kwam het zogenoemde ‘merk’-concept als beste naar voren. De campagne wordt nu verder uitgewerkt en aangescherpt.”  Ook wordt er een campagnewebsite ontwikkeld waarop onder andere een toolkit beschikbaar komt voor bedrijven en organisaties die willen aanhaken.

Planning & primeur
Eind mei organiseert Open Now een nieuwe meeting waarbij ook Biohuis de resultaten van de pre-test kan zien en samen met andere stakeholders de primeur krijgt van de finale campagnemiddelen. Gekozen is voor een tv-campagne en een ‘Digital Out of Home’-campagne op schermen buitenshuis, zichtbaar voor passanten. De campagne gaat, onder voorbehoud, live in week 23 (de week van 3 juni) en loopt in juni van week 23 tot en met 26. Na een evaluatie en het verwerken van verbeterpunten vervolgt de campagne in september van week 38 t/m 41.

Spotlight op bio
Willem Groenenberg: “Mooi dat het Biologisch Actieplan een concreet gezicht gekregen heeft voor de sector. Onze mooie biologische sector wordt zo krachtig bij de consument in de spotlight gezet. We kunnen als sector hierop voortborduren.”