Nieuws

18 augustus 2012

De eerste Biohuisbijeenkomsten over EKO-keumerk

Week 22, 23 en 24

 

Week 22: De vijfde bestuursvergadering

De website, de ledenafdrachten, de bioraad, het mestdossier, Bionext, Raad van Toezicht, bijeenkomsten voor het Ekokeurmerk, een binnengekomen IFOAM rapport, de Copa Cogeca in Brussel, het GLB, Ekoland, onderzoek: dit alles passeerde de revue op onze vijfde bestuursvergadering. Als klap op de vuurpijl had Kees Scheepens het mindmappen voorbereid, om onze missie helder te krijgen en daarvoor hadden we nog een half uurtje. Helemaal in het midden van onze mindmap stond HET BIOLIED. Wie kan zingen mag zich melden bij de secretaris: secretaris@biohuis.org. Dit mailadres moet nu werken!! Kijk ook even op de site. Dat is nog een rommeltje, maar zodra de eerste afdrachten binnen zijn, zetten we een webmaster aan het werk. Inhoudelijk staat er wel wat, en zoals een het een huishouden van een echt Biohuis betaamt: het gaat om de inhoud, niet om de verpakking!

Glas naar Zweden

In deze week was ook de bijeenkomst in Zweden met glastuinders uit heel Europa, om een standpunt te formuleren over regelgeving met betrekking tot ín de grond telen voor glastuinbouw(zie ook nieuwsbrief week 19). De hele Nederlandse biologische sector, van geit tot perenboom vind dat het glas in de grond moet blijven, en glas zelf is daar de grootste voorstander van. Helaas is er een compromis uitgerold dat glastuinders in Zweden en anderen op hoge breedtegraad, toch op substraat mogen, omdat de grond daar te lang koud blijft in het voorjaar.

Dus de regel is ín de grond, maar Zweden en consorten mogen op substraat vanwege de breedtegraad. Dit is beter dan helemaal geen standpunt hebben, want dan krijgt de lobby van de gangbare substraattelers in Europa veel meer kans, zij willen ook wel zo’n mooi bio logo op hun tomaten, met bijbehorende prijs. De belangen zijn groot, en we zijn dus blij dat er een standpunt is, ook al is er een klein beetje water bij de wijn gedaan. 

De precieze uitwerking van het voorstel is nog niet binnen, het moet nog allemaal op papier gezet worden door IFOAM Euorpa, in zes talen, dus verdere details volgen. 

Week 23: De eerste Biohuis bijeenkomsten!

Hoe ongelukkig de tijd in het seizoen ook, we moesten weten wat u vindt van het Eko-keurmerk. Met Marjan Blom van Bionext waren drie bijeenkomsten snel geregeld, dus u kreeg een uitnodiging.

Even opfrissen, zie ook week 16 van de nieuwsbrieven: Het Eko-keurmerk was van Skal, (daarvoor van SEC en/of NVEL, dus echt van de sector) maar Skal moet nu het groene blaadje van de EU als logo aanhouden. Het Eko-keurmerk kwam vrij. Omdat wij nog geen Biohuis hadden, en omdat Bionext ook nog niet stond, kon het Eko-keurmerk niet teruggegeven worden aan waar het hoort: aan de sector. Het is dus geparkeerd in een stichting: de stichting Eko-keurmerk. Iedereen voelt wel aan dat dit niet erg democratisch is, dus dit werd ook meteen geroepen door leden op alle ledenbijeenkomsten die het Biohuis hierover hield.

We moeten dus in de eerste plaats onze zeggenschap erover terug krijgen, en dat hebben wij als bestuur goed opgepikt, dus daar gaan wij ons hard voor maken.

Ook handel en verwerkers kunnen een Eko-keurmerk licentie hebben, dus ook de VBP (Vereniging van Biologische Producenten) is eigenaar van het Eko-keurmerk.

Verder wil Bionext graag duurzaamheid koppelen aan het Eko-keurmerk. Dit werd door leden in de bijeenkomsten teruggedraaid. Als je dit al gaat doen, dan moet het vrijwillig zijn, want het Eko-keurmerk moet voor iedereen toegankelijk blijven.

Dit was de teneur, maar de meningen waren ook verdeeld, dus aan het bestuur om hier een lijn uit te halen, dit goed naar de leden terug te communiceren, en dan verder standpunten te bepalen. We hebben niet voor niets een Algemene Ledenvergadering!

Deze standpunten moeten dan weer ingebracht worden in het bestuur van de Stichting Eko-Keurmerk, alwaar wij 2 zetels willen. Maria en Irene willen graag toetreden tot dit bestuur, om de sector te vertegenwoordigen, en achterban-standpunten in te brengen. U hoort van ons!!

 

Week 24: Copa Cogeca, LTO hoofdbestuur en VBP

Maandag: de Copa Cogeca.

Irene ging naar Brussel, om daar de vertegenwoordiging te doen in de “vakgroep” biologische landbouw van de Copa Cogeca, dit is de Europese koepel voor landbouworganisaties zoals LTO. Zie ook week 17 van de nieuwsbrieven. Het bleek dat onze belangenbehartiging daar al een aantal jaar stil ligt, en de Deense voorzitter was blij weer een actieve Hollandse bestuurder te zien. Het is wel de bedoeling dat biologische boeren hun geluid laten horen in deze verder gangbare organisatie. Irene belandde naast een goed ingewijde Belg van de boerenbond (www.boerenbond.be) die goed op de hoogte was van de Nederlandse situatie en veel dossiers kon toelichten. Het ging over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, glastuinbouw (zie ook week 19 van de vorige nieuwsbrief), leghennen en wastematerial, dus afval. Een onderdeel van dit laatste was biologisch digistaat. Er bleek ook een inlogcode te zijn voor alle stukken op de website van www.copacogeca.eu De volgende keer hoopt Irene alle dossiers in haar hoofd te hebben, maar deze keer ging het al aardig.

De Italianen waren de meest principiële delegatie, de Duitsers het meest pragmatisch, in het geval van de leghennen. Iedereen was stemde voor onderdeel 1tm3 en het ging om onderdeel 4. Het was een voorstel, met een vrij ingewikkelde berekening, waarbij je het aantal kippen dat in de zogenaamde Wintertuin (overdekte uitloop) en op verdiepingen loopt, terugrekent naar het oppervlakte van de vloer binnen in de stal. Normaal mag je 6 leghennen per vierkante meter houden, maar met Wintertuin en verdiepingen erbij, werd het voorstel 12 leghennen per “vloeroppervlak binnen”. Van onze kippenhouders had Irene instructie gekregen dat ze hier goed mee konden leven. Zo ongeveer 10 was een normaal aantal in Nederland, als er dus een wintertuin en verdieping in zit, die voor 0 kippen meetelt. Gemiddeld kom je dan weer op 6. De Duitsers wilden naar 15. De Italiaan en de Engelsen vonden het allemaal veel te wild. Daar hebben ze geen verdiepingen en wintertuinen. Zij stemden tegen. De Duitsers stemden ook tegen, dus niet aangenomen. De Duitsers deden dus een beetje dom. Maar de melkveehouder die er zat, had strikte instructies van de Duitse kippenhouders dat hij tegen moest zijn. Maar dat was heel onhandig, omdat als er geen standpunt is van de Copa Cogeca, dan is er niks. De Deense voorzitter was ook niet gek, hij bracht het hele stuk, onderdeel 1 tm 5 tegelijk in stemming, na de lunch. De Engelsen waren echter te laat! Italianen en Duitsers weer tegen, dus aangenomen.

Voor de regelgeving in Nederland maakt het niet veel uit, wij interpreteren al op 12. Maar de Duitsers, die moeten terug van 15 naar 12, als dit onderdeel wordt van het stuk van de Europese Commissie en aangenomen wordt door het Europees Parlement.

Voor de fijnproevers: dat komt omdat in Duitsland de hele wintertuin mee mag tellen als vloeroppervlak  en in Nederland maar 50%, áls de wintertuin groter is dan het vloeroppervlak binnen. Afijn, dit was best ingewikkeld, zeker waar alles via Frans, Pools en Italiaans in het Engels door kwam via de koptelefoon.

Deze vergadering wordt 2 of 3 keer per jaar gehouden, dus we houden u op de hoogte.

Dinsdag: gesprek met LTO’s

De LTO’s sluiten collectief aan! Het bestuur van het Biohuis had een gesprek met de twee hoofdbestuurders van ZLTO en LTO Noord, respectievelijk Jan Huijberts en Siem Jan Schenk.

Het was een goed gesprek, waarbij wederzijds vertrouwen werd uitgesproken, en we spraken af verder met de directeuren van beide organisaties tot verdere uitwerking van de samenwerking te komen.

Daarbij is het belangrijk dat de belangenbehartiging in Brussel via de Copa Cogeca een plekje krijgt, (zie bij maandag) en ook de provinciale belangenbehartiging, dus lobby op de 12 provinciehuizen in Nederland kan ook het effectiefst via de LTO’s.

Hier praten we verder over. Dat het Biohuis verder haar eigen vaktechnische belangenbehartiging doet, werd gerespecteerd.

Het Biohuis is heel blij dat de LTO’s zich aansluiten, welkom!

Woensdag: Vereniging Biologische Producenten

Nog een belangrijk gesprek deze week: de VBP (Vereniging van Biologische Producenten). In een doorgewinterd biologisch landgoed bij Bunnik troffen de beide besturen elkaar, en aan de biologische gebakjes werd het als snel gezellig. We maakten wederzijds kennis, waarbij ieders biologische historie uitgebreid aan de orde kwam. Hier zaten de echte biologisch die hards die nog aan de wieg gestaan hadden van van alles en nog wat, en mooie bedrijven hadden neergezet.

Natuurlijk ging het gesprek ook over het Eko Keurmerk, ons beider zorgenkindje. De producenten zagen wel in dat het verdwijnt als er niks gebeurd. Nieuwe verpakkingen worden zonder Eko-keurmerk gedrukt als het geen meerwaarde meer heeft. Daar werd ook enigszins laconiek over gedaan, dus als boeren echt willen dat het blijft, zullen we moeten nadenken hoe. 

Donderdag: Stichting Eko-Keurmerk

Op donderdag vergaderde de Stichting Eko-Keurmerk. Formeel was er nog geen bestuurder van het Biohuis uitgenodigd. Maar vragen staat vrij, dus Irene ging er voor de zekerheid toch maar heen. Voor een aantal agendapunten werd zij toegelaten. De stichting had al een heel plan over hoe je duurzaamheidseisen aan het Eko-Keurmerk kunt koppelen. Dit moet nog verder uitgewerkt, dus daar kunnen we dan vanuit het Biohuis over meepraten. Gezien de reacties van de leden op onze eigen bijeenkomsten over het Eko-Keurmerk, is enige tempering zeker op zijn plaats. In ieder geval is vanuit het Biohuis door Irene opgemerkt dat het democratisch moet.

Ook zijn er winkels en restaurants gecertificeerd. Zie ook www.eko-keurmerk.nl

Het agendapunt over de nieuwe bestuurssamenstelling was helaas niet nog toegankelijk voor Irene, maar hier komen we zeker uit. 

Reacties

Reacties op deze nieuwsbrief graag op secretaris@biohuis.org. Alle reacties worden besproken in het bestuur.

Nu na een stormachtig begin de nieuwsbrief is ingelopen op de week waar we zijn, is het de bedoeling dat hij twee-wekelijks op vrijdag wordt verzonden. 

Mocht u als lid geen nieuwsbrieven ontvangen op uw mail, meld dit dan op secretaris@biohuis.org. Meld ook bij welke dragende organisatie u lid bent. 

Individuele leden

Tot nu toe waren er 3 individuele leden lid van het Biohuis, gesignaleerd op aanmelding via de website. Dit zijn leden die verder niet zijn aangesloten bij een dragende organisatie. Maar twee daarvan bleken lid van LTO! En de derde is lid van studieclub Zuid West!