Ketengroepen en themagroepen

De ketengroepen zijn werkgroepen waar de schakels uit de keten samen werken. Dus boeren, verwerkers, handel en winkels zitten samen om tafel. Onderzoekers schuiven soms aan. Per sector is er één aparte ketengroep. In totaal zijn er 6 ketengroepen.

De ketengroepen zijn onderdeel van Bionext. Bionext is dus de “ketenorganisatie”. Het is dé organisatie waar alle drie de biologische schakels uit de keten samen werken. Ook voert Bionext zelfstandig projecten uit zoals “Adopteer een kip”. Bionext is dus zowel een ketenorganisatie als een uitvoerend projectburo. Bionext is een coöperatie, die bestuurd wordt door Biohuis (boeren), Bio Nederland (handel en verwerking) en de Biowinkelvereniging (winkeliers) . Het kantoor staat in Ede.

Vanuit het BioHuis bemensen we dus de ketengroepen met afgevaardigden van de boeren en tuinders. Het aandragen van namen is een taak voor de Bioraad. De benoeming wordt door het bestuur bekrachtigd.

Er zijn nu zes ketengroepen, mogelijk komt er een zevende bij voor de sierteelt.

Daarnaast is er een themagroep over biologisch uitgangsmateriaal en een annex groep.

Via de contactpersoon in de Bioraad van uw sector kunt u contact leggen met de Biohuis vertegenwoordigers in de diverse groepen.
Ga naar contactgegevens.

Lijst van keten- en werkgroepen, met vertegenwoordigers uit de hele keten:

 

Ketengroepen plantaardige sectoren:

  • Akkerbouw en Vollegrondsgroente
  • Glasgroente
  • Fruit
  • Sierteelt (onder voorbehoud)

Ketengroepen dierlijke sectoren:

  • Zuivel en Rundveevlees
  • Varkensvlees
  • Pluimveevlees en eieren

Themagroep Uitgangsmateriaal

Annexgroep:  geeft vanuit de praktijk ieder jaar aan welk zaaigoed en pootgoed biologisch beschikbaar is en welke niet.  Dit ten behoeve van de biodatabase.nl