Werkgroepen

Bepaalde onderwerpen of partners vragen om commissies of werkgroepen.

Een commissie bestaat uit leden van het BioHuis, eventueel aangevuld met deskundigen. Het bestuur formuleert de opdracht en benoemt de commissie.

Daarnaast kan de Bioraad ook werkgroepen vormen. Zo benoemt de Bioraad de selectiecommissie die nieuwe Biohuisbestuursleden voordraagt.

 

Werkgroep Biomest

De werkgroep biomest bespreekt de knelpunten en oplossingen bij het streven naar het sluiten van de biologische mineralenkringloop en 100% biologische bemesting. Er zijn diverse onderzoeks en ontwikkel projecten gedaan en nog gaande, om de biologische ringloop beter in kaart te brengen en voorstellen te ontwikkelen voor betere kringloopsluiting en een hoger aandeel biologische meststoffen.

Werkgroep Stikstof

De werkgroep stikstof bespreekt de actuele ontwikkelingen rondom de stikstofproblematiek en ontwikkelt voorstellen en alternatieven vanuit de biologische landbouw. Met onderzoeksprojecten ondersteunen we onze inbreng en geven we een constructieve inbreng in de gesprekken met overheden.

Werkgroep GLB

De werkgroep GLB probeert de biologische landbouw een goede plek te geven in het ontwerp van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid.

Overleg akkerbouw: Bio-plant

Bio-plant is een informeel landelijk overleg van de biologische akkerbouwers, die tot nu toe vooral in regionale verenigingen georganiseerd zijn. In het najaar van 2012 zijn vertegenwoordigers van de drie biologische akkerbouwverenigingen BioWad; Bdeko en Studiegroep Zuid-West met elkaar in gesprek gegaan over het oprichten van een landelijk overleg voor de biologische akker- en tuinbouw in Nederland. De reden hiervoor is dat bij besluitvorming in de landelijke vakgroep biologische landbouw van LTO en nu ook in het Biohuis en Bionext eensluidende standpunten vanuit de akker- en tuinbouw vaak ontbreken. De drie verenigingen hebben inmiddels versterking gekregen vanuit het oostelijk zandgebied en Noord-Holland, zodat er vanuit vrijwel het hele land meegepraat kan worden over belangrijke actuele thema’s  en toekomstige ontwikkelingen. Bio-plant wil een aanspreekpunt zijn voor alle biologische akkerbouwers en tuinders. Zoals standpunten formuleren die de sector op weg  helpen naar een duurzame productie en afzet. Via de Bioraad worden standpunten ingebracht in Biohuis.

Bio-plant onderhoudt de contacten met bovengenoemde organisaties en ook met de Ketenwerkgroep Akkerbouw /VollegrondsGroenten, de werkgroep Bemesting en de Themawerkgroep  Uitgangsmateriaal. 

 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  Biohuis ALV
  woe. mi. 18 januari 2023
  Brabanthallen, Den Bosch
  --------------------------
  Biokennisweek + beurs
  16 t/m19 januari 2023
  www.bio-beurs.nl
  --------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy
  --------------------------
  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »