Aangesloten organisaties

Zonder dragende organisaties geen Biohuis. Zij zijn onze basis en hun leden zijn automatisch ook Biohuis lid.

 

De Natuurweide Melkveehouders www.denatuurweide.nl
Vereniging Biologische Varkenshouders VBV Varkenshouders www.biologischevarkens.nl
Biologische Pluimveehouders Vereniging BPV Pluimveehouders www.biologischpluimvee.nl
Prisma Fruittelers www.prismafruit.nl
De Groene Geit Geitenhouders www.degroenegeit.nl
Nederlandse Vereniging van Professionele Melkschapenhouders Melkschapenhouders www.melkschapen.nl/nvpm
Biowad Bioboeren in het Waddengebied Biowerk.nl/biowad
BioTuinders Tuinderijen debiotuinders.nl
BDEKO BD- en EKO-boeren
Provincie Flevoland
www.bdeko.nlĀ 
LTO Noord (de biologische leden hiervan) www.ltonoord.nl
ZLTO (de biologische leden hiervan) www.zlto.nl
LLTB (de biologische leden hiervan) Limburgse Land- en Tuinbouwbond www.lltb.nl
Bioglasteelt Biologische glastelers www.bioglasteelt.nl
Biobol Bollentelers www.biobol.nl
Vereniging van biologische boeren Zuid West
(Z-H, Zeeland, Brabant)
Regionale vereniging

 

De akkerbouworganisaties binnen het Biohuis hebben een gezamenlijk overleg genaamd Bio-plant.

Dragende organisaties bespreken zaken in de Bioraad.
Hun bestuurders zijn vaak actief in werkgroepen en commissies van Biohuis en Bionext.
Hun leden dragen financieel bij aan het werk van Biohuis en Bionext.