Aangesloten organisaties

Zonder dragende organisaties geen Biohuis. Zij zijn onze basis en hun leden zijn automatisch ook Biohuis lid:

De Natuurweide Melkveehouders www.denatuurweide.nl
Vereniging Biologische Varkenshouders VBV Varkenshouders www.biovarken.nl
Biologische Pluimveehouders Vereniging BPV Pluimveehouders www.biologischpluimvee.nl
Prisma Fruittelers www.prismafruit.nl
De Groene Geit Geitenhouders www.degroenegeit.nl
www.biogeit.nl
Nederlandse Vereniging van Professionele Melkschapenhouders Melkschapenhouders www.melkschapen.nl/nvpm
Biowad Bioboeren in het Waddengebied www.biowad.nl
BioTuinders Tuinderijen www.debiotuinders.nl
BDEKO BD- en EKO-boeren
Provincie Flevoland
www.bdeko.nl 
LTO Noord (de biologische leden hiervan) www.ltonoord.nl
ZLTO (de biologische leden hiervan) www.zlto.nl
LLTB (de biologische leden hiervan) Limburgse Land- en Tuinbouwbond www.lltb.nl
Bioglasteelt Biologische glastelers
Biobol Bollentelers website biobol
Vereniging van biologische boeren Zuid West (Z-H, Zeeland, Brabant) Regionale vereniging

 

De akkerbouworganisaties binnen het Biohuis hebben sinds kort een gezamenlijk overleg genaamd Bio-plant.

Met de volgende biologische sectororganisaties/ groepen zijn ook contacten, maar zij  zijn (nog) niet als dragende organisatie actief in de Bioraad:
– Pure Organic voor biologische bloem- plant- en boomkwekers. (Organisatie in oprichting)  www.pure-organic.nl
– Biologische Bijenhouders
Dragende organisaties zijn collectief lid, bespreken zaken in de Bioraad, bemensen ketengroepen in Bionext en dragen financieel bij aan Biohuis en Bionext.