Bioraad

De Bioraad is het inhoudelijke hart van de vereniging. Hier komen de diverse ideeën en inzichten uit het veld samen. Deze inzichten en ideeën zijn de basis van het te voeren beleid. De BioRaad adviseert en controleert voor wat betreft de belangenbehartigingsonderwerpen.
De Bioraad wordt gevormd door personen die zijn voorgedragen door de dragende organisaties van het BioHuis. De BioRaad beoordeelt zelf of haar samenstelling de verscheidenheid van de biologische sector voldoende weerspiegelt. Bioraadleden kunnen hun medebestuurders meenemen naar de vergaderingen.

De Bioraad vergadert ongeveer vier maal per jaar. Tussendoor is er email contact.

De dragende organisaties die zitting hebben in de Bioraad.

Naar de lijst met aangesloten organisaties

 

BioRaad vergadering

Leden van de Bioraad

Onderstaande personen hebben namens hun organisatie zitting in de Bioraad.

 

Sybrand Bouma De Natuurweide 06 37456832
Mark Hahne VBV Biovarken 06 51724558
Marc Hotting Biologische Pluimvee Vereniging mhotting@gmail.com
Bart van der Hoog De Groene Geit 06 12330794
Jolanda Bakker NVPM Melkschapenhouders 06 51105917
David van de Graaf Prisma Biologische fruittelers 06 12028396
Harrie Janssen ZLTO – biologische leden 06 11455772
Jeroen Neimeijer LTO Noord – biologische leden 06 24863993
Susanne Görtz LLTB – biologische leden
Jan Willem Bakker Biowad (Waddenregio Gr. en Fr.) 06 20419774
Francine van Rossem BioTuinders (tuinderijen) 06 33359158
Henk Klompe BD Eko (Flevopolders) 06 11084818
Henk Klompe Biobol (bollenteelt) 06 11084818
Jorrit Jonkers Biologische Glastelers 06 23153488
Jaco Burgers Vereniging bioboeren Zuid West 06 53283841
Henk Klompe Bioplant 06 11084818