Werkgroepen

Bepaalde onderwerpen of partners vragen om commissies of werkgroepen.

Een commissie bestaat uit leden van het BioHuis, eventueel aangevuld met deskundigen. Het bestuur formuleert de opdracht en benoemt de commissie.
Er is een werkgroep Bemesting en een werkgroep Eko-kerumerk actief geweest.

Daarnaast kan de Bioraad ook werkgroepen vormen. Zo benoemt de Bioraad de selectiecommissie die nieuwe Biohuisbestuursleden voordraagt.

Op verzoek van de ALV werd een werkgroep visievorming opgericht, die een lange termijn visie van Biohuis voorstelde die aangenomen werd op de ALV 2018.

Bio-plant is een informeel landelijk overleg van de biologische akkerbouwers, die tot nu toe vooral in regionale verenigingen georganiseerd zijn.

 

Werkgroep Bemesting

De werkgroep bemesting besprak de knelpunten en oplossingen bij het streven naar het sluiten van de biologische mineralenkringloop en 100% biologische bemesting.

De leden van de werkgroep waren: Adri Jonkers, Andre Jurrius, Chris Bomers, Edo Biewinga, Elze-Lia Visser, Esther Kuiler, Harry van Kreij, Jaap van Deelen, Joost van Alphen, Otto Boerma, Piet van IJzendoorn, Sander Bernaerts, Udo Prins en William Pouw. Biohuis bestuurslid Maria Buitenkampwas voorzitter en Marian Blom van Bionext deed de inhoudelijke ondersteuning. De  werkgroep  heeft een overzicht van knelpunten en mogelijke oplossingen aan de Bioraad en het Biohuis gestuurd. Het Biohuis bestuur heeft nader onderzoek gevraagd naar de beschikbaarheid van biologische mest. Dit onderzoek door LBI, LEI en WUR is in de zomer van 2013 gestart en werd begeleid door een aantal leden van de werkgroep bemesting. Verder zijn in vier sub werkgroepen de volgende onderwerpen praktisch uitgewerkt: Eén op één relaties;  Bewerking dierlijke mest;  Certificering en kwaliteit plantaardige meststoffen;  Monstername stapelbare mest. In 2014 en 2015 zijn allerlei concrete voorstellen aan EZ en Skal gedaan. Dit heeft geleid tot een aantal concrete maatregelen en acties in 2016: betere vindbaarheid bedrijven via de Skal website; een project van Bionext over biologische hulpmeststoffen; het opnemen van biologische hulpmeststoffen in de Skal regels rondom A meststoffen; verhoging van het verplichte percentage A meststoffen tot 65%; een regeling bij Skal voor het bewerken en opslaan van biologische mest door intermediairen.

Er is door Biohuis en Bionext lang gezocht naar financiering voor het structureel bijhouden van gegevens over mestgebruik en mestproductie. Dat is tot op heden niet gelukt. In 2018 is wel een nieuw onderzoek gestart met de WUR, naar een betere kringloopsluiting van de Nederlandse biologische sector. Hierin worden nieuwe gegevens over mestgebruik en mestproductie verzameld en wordt opnieuw gekeken naar het % biologisch mest.

Overleg akkerbouw: Bio-plant

In het najaar van 2012 zijn vertegenwoordigers van de drie biologische akkerbouwverenigingen BioWad; Bdeko en Studiegroep Zuid-West met elkaar in gesprek gegaan over het oprichten van een landelijk overleg voor de biologische akker- en tuinbouw in Nederland. De reden hiervoor is dat bij besluitvorming in de landelijke vakgroep biologische landbouw van LTO en nu ook in het Biohuis en Bionext eensluidende standpunten vanuit de akker- en tuinbouw vaak ontbreken.

Bio-plant is eind 2012 van start gegaan. De drie verenigingen hebben inmiddels versterking gekregen vanuit het oostelijk zandgebied en Noord-Holland, zodat er vanuit vrijwel het hele land meegepraat kan worden over belangrijke actuele thema’s  en toekomstige ontwikkelingen.Bio-plant wil een aanspreekpunt zijn voor alle biologische akkerbouwers en tuinders. Het gaat standpunten formuleren die de sector op weg  helpen naar een duurzame productie en afzet. Via de Bioraad worden standpunten ingebracht in Biohuis.

Bio-plant onderhoudt de contacten met bovengenoemde organisaties en ook met de Ketenwerkgroep Akkerbouw /VollegrondsGroenten, de werkgroep Bemesting en de Themawerkgroep  Uitgangsmateriaal. Op dit moment is de samenstelling: Wridzer Bakker, BioWad; Gerard Lanting, Oostelijk zandgebied; Arie Noordermeer, Noord-Holland; Peter Key, Bdeko; Henk Klompe, Bdeko; Kees van Beek, Zuid West; Pipie Smits van Oyen, Zuid West.

 • Lid worden

  Het BioHuis is er voor alle biologische boeren en tuinders. Samen werken aan een bloeiende sector, vindt u dat ook belangrijk?
  Meer info & aanmelden»

 • Agenda

  18 februari 2021
  Regio midden samenwerking
  voor kringloopsluiting
  Doe ook mee!
  -------------------------
  15 maart 2021
  Regio noord samenwerking
  voor kringloopsluiting
  Doe ook mee!
  --------------------------
  Campagne
  Bio Lekker voor je
  2020-2021
  www.biolekkervoorje.nl
  --------------------------
  Doorlopend:
  Cursusaanbod bio
  Bioacademy

  Lees meer »

 • Aangesloten organisaties

  Het Biohuis heeft 15 aangesloten organisaties, van Groene Geit tot BioWad.
  Lees meer »

 • Biologische mest nodig? Bio-Bank!

  Bionext is belangrijk als uitvoerende organisatie voor de biologische sector. Samen met handel en verwerking zorgt het Biohuis voor de aansturing en financiering van Bionext. Op de site van Bionext vindt u bijvoorbeeld de Bio-Bank met vraag en aanbod van o.a. mest, voer en vee Lees meer »