Nieuws

18 juni 2024

Reactie op de internetconsultatie wijziging meststoffenwet juni 2024

Biohuis heeft al bericht geplaatst met als boodschap: Plan van aanpak mest niet goed voor biologisch

Biologische landbouw draagt niet bij aan het mestprobleem, maar is juist onderdeel van de oplossing. Door een groter areaal biologische landbouw en meer bedrijven die omschakelen naar bio, zoals de overheid beoogt, neemt het aantal dieren en dus de mestproductie fors af. Hierdoor komt er óók meer ruimte voor veebedrijven die niet omschakelen naar bio. Het laatste wat er dan moet gebeuren is het afromen van fosfaatrechten en dierrechten van bedrijven die biologisch zijn of naar biologisch omschakelen. Hiermee wordt de beoogde groei naar 15% biologisch areaal nog moeilijker dan het nu al is.

Biohuis stelt daarom voor om niet te korten op fosfaatrechten en dierrechten die naar een – bij Skal geregistreerd – biobedrijf worden overgedragen. Verder zal de overheid een systeem moeten faciliteren om te voorkomen dat rechten vanuit de biologische sector onbedoeld toch nog regulier worden verhandeld en ingezet. Dit bevordert zowel de beoogde uitbreiding van het biologisch areaal, als het verlagen van het totaal aantal rechten. Om dezelfde redenen moeten biologische bedrijven bij wijziging van de meststoffenwet gevrijwaard worden van eventuele generieke kortingen. Bij vrijwaring wordt omschakelen naar biologische landbouw aangemoedigd en ontstaat er juist meer ruimte, daar waar het daadwerkelijke mestprobleem zich bevindt, namelijk op de conventionele mestmarkt.

Lees hier de volledige reactie van Biohuis op de internetconsultatie wijziging meststoffenwet.