Nieuws

7 juni 2024

Biohuis positief over campagne biologisch van Rijksoverheid

De campagne van de Rijksoverheid om biologisch te promoten bij consumenten is vandaag begonnen! Vorige week kreeg de Bioraad van Biohuis een voorvertoning. ‘De reacties waren positief. Deze meerjarige campagne zet het biologisch keurmerk en onze sector goed in de spotlight. Kopen consumenten meer en vaker biologische producten, dan wordt het ook aantrekkelijker voor boeren om biologisch te (blijven) produceren’, stelt Pipie Smits van Oyen, voorzitter van Biohuis.

De campagne vloeit voort uit het Nederlandse Actieplan voor groei van biologische productie en consumptie om het landbouwoppervlak voor biologische landbouw te laten groeien van 4,5% naar 15% in 2030. Minister Adema zegt hierover het volgende in een persbericht: ‘Biologisch speelt een belangrijke rol in de verduurzaming van de landbouw. Natuurlijk hoeven niet alle boeren biologisch te worden. Maar voor boeren die dit wel zijn of dit willen worden, moet er voldoende vraag naar biologisch zijn. Daarom starten we een campagne om de verkoop van biologische producten te vergroten en consumenten beter te informeren over de voordelen van biologisch. Want dat zijn er een hoop.’ Op basis van een gedegen gedragsonderzoek is gekozen voor twee kansrijke doelgroepen: de prijsbewuste verantwoorde koper en de welgestelde bewuste koper.

Campagnestrategie & planning

Het ministerie van LNV heeft gekozen voor een gefaseerde opbouw van de consumentenvoorlichting.  In 2024 en 2025 ligt de focus op het koppelen van positieve emoties en beleving aan biologisch. De hoofdboodschap is dan ‘puur, lekker en genieten!’ De volgende fase van de campagne focust op gedragsverandering met de pay-off ‘Biologisch. Met aandacht voor mens, dier en natuur’.

De campagne loopt dit jaar van week 23 tot en met week 26 en van week 38 tot en met week 41. In beide periodes komen er op televisie en op digitale schermen in de buitenruimte verschillende producten in beeld.

Toolkit gebruiken
Iedereen die bij de campagne wil aansluiten kan gebruik maken van een toolkit. Deze is te vinden op de speciale campagnewebsite allesoverbiologisch.nl die vandaag online is gegaan. Je vindt er verschillende beeldmaterialen die je vrij kunt gebruiken en inzetten voor jouw eigen bedrijf of organisatie. Via LinkedIn zal Biohuis de campagne onder de aandacht brengen. De kracht van de campagne wordt sterker als we deze allemaal actief gaan delen. Biohuis roept de leden dan ook op om een actieve bijdrage te leveren.

Biologische boeren in beeld
Op de campagnewebsite allesoverbiologisch.nl publiceert de Rijksoverheid naast de toolkit ook nieuwe interviews met biologische boeren. Biohuis heeft verschillende leden benaderd of zij mee willen doen. LNV heeft hieruit een selectie gemaakt. De publicaties gaan over melkveehouder Joost Boons en varkenshouders Jeroen en Nieske Neimeijer. De komende weken volgen interviews met pluimveehouder Henri Dekker, melkveehouder Reina Pennings-Kalisvaart, bioglasteler Jorrit Jonkers en akkerbouwer Annemiek Vlaming. Deze verhalen zal Biohuis de komende periode actief delen via LinkedIn.

Aanpak vervolg in 2025

Smits van Oyen: ‘Het actieteam van het ministerie heeft ons laten weten uiterlijk in september de aanpak voor 2025 te bepalen en met ons te delen zodat wij als belanghebbenden de mogelijkheid hebben erop in te spelen. Zo krijgen de sectoren de mogelijkheid om goed aan te haken en kan iedereen het bereik zelf groter maken. ‘