Nieuws

5 juli 2024

Indienen van projectideeën Provinciale subsidieregeling

Vanaf 5 juni bieden zes provincies subsidie aan voor innovaties in de landbouw. Deze subsidies worden toegekend in de vorm van projecten, waarbij je samenwerkt met andere boeren of ketenpartijen aan vernieuwende initiatieven. Innovatie wordt breed opgevat in deze regeling: van technische vernieuwingen tot het verbeteren van de keten, de marktpositie van de boer, het verhogen van biodiversiteit, het tegengaan van klimaatverandering, en het voldoen aan maatschappelijke verwachtingen rondom voedsel en gezondheid.

Wij nodigen jullie van harte uit om samen met ons projectideeën te ontwikkelen en zo deze subsidieregeling optimaal te benutten. Meer informatie over de subsidieregeling vindt je hier. Na het invullen en insturen van dit formulier neemt een projectleider van Bionext contact met je op om de mogelijkheden te bespreken en eventuele verdere stappen te plannen.

Wij hopen van harte dat we samen deze kans kunnen grijpen!

Link naar het formulier