Nieuws

1 maart 2024

Grote dank aan Maria Buitenkamp: na 12 jaar eindigt haar bestuursperiode bij Biohuis

Verdiend applaus voor Maria Buitenkamp tijdens de Algemene Ledenvergadering van Biohuis op 28 februari. Het bestuur en de leden van Biohuis namen afscheid van haar als bestuurslid. Haar drie periodes zitten erop. “Jij hebt aan het begin van Biohuis gestaan en samen met Kees Scheepens, Kees van Zelderen en Douwe Monsma de organisatie op de kaart gezet”, aldus Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis.

Zij blikte terug en vertelde de leden over Maria’s grote bijdrage. “In die tijd ging Maria al voor de inhoud. Ze las niet alleen de stukken, maar schreef ze ook.” Ze sprak Maria rechtsreeks toe. “Na de PAS-uitspraak waren wij het er over eens dat er iets moest komen dat de prestaties van bio met betrekking tot stikstof over het voetlicht zou brengen. Jij vond ook dat het moest aangeven dat bio niet stil zit maar wil verbeteren waar dat mogelijk is. Je vond dat het een onafhankelijk wetenschappelijk onderbouwd verhaal moest zijn, het liefst van iemand van de WUR. Dit werd het begin van de Quick Scan van de Biologische Veehouderij. Tot op de dag van vandaag heeft de biologische sector daar baat bij. Dat onderzoek is bovendien een aanzet geweest voor de Biomonitor die jij samen met Natuurweide hebt opgestart. Zonder jou was die monitor voor de melkveehouderij er niet gekomen. Ook heb je leiding gegeven aan de werkgroepen mest en stikstof en daarmee bijgedragen aan het verder sluiten van de kringloop.”

Drie rapporten op de valreep
Op de valreep van haar bestuursperiode heeft Maria nog drie rapporten geschreven voor het ministerie van LNV waaronder het rapport ‘Voorloperbedrijven beschermen in stikstofbeleid en NPLG’ dat de afgelopen weken in Trouw en de Volkskrant de aandacht heeft gekregen. “Maria’s werk heeft impact en helpt bij gesprekken op het ministerie. De conclusie is dat we Maria niet kunnen missen. Voor sommige onderwerpen zal ze ons nog een tijdje blijven ondersteunen, maar als bestuurslid neemt ze vandaag afscheid. We bedanken haar voor haar enorme bijdrage aan de biologische sector.”

Maria krijgt als dank een mooie biologische pruimenboom thuisbezorgd. Binnenkort neemt het bestuur van Biohuis nog afscheid van haar tijdens een etentje.