Nieuws

21 februari 2024

Goed nieuws: tóch volledige gouden eco-premie voor biologische boeren

Er is goed nieuws over de eco-regeling, onderdeel van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De extra subsidie die biologische boeren automatisch zouden krijgen voor de activiteiten op hun bedrijf om biodiversiteit, waterkwaliteit en bodemgezondheid te verbeteren, zal tóch volledig worden uitgekeerd. Pipie Smits van Oyen, voorzitter Biohuis: ‘We bedanken de Minister voor zijn inspanningen om dit bij de Europese Commissie voor elkaar te krijgen.’

In december berichtte de Minister onverwacht dat de premie 27% lager zou uitvallen dan door de RVO was aangekondigd. De reden was de grotere belangstelling voor de regeling dan verwacht. Het beschikbare bedrag zou worden gedeeld door het aantal deelnemers. Biohuis en andere landbouwpartijen hebben er bij de Minister op aangedrongen de gemaakte afspraken na te komen en zelf uit de rijksbegroting bij de passen. Minister Adema kon dit in december niet toezeggen. Hij had toestemming nodig van de Europese Commissie. Die toestemming heeft hij inmiddels gekregen. Wanneer de Eerste Kamer instemt met de LNV-begroting zal het Ministerie van LNV eenmalig 50 miljoen euro gebruiken om boeren naar verwachting vanaf  1 april alsnog de geplande steunbedragen te kunnen uitkeren.

Vooruitblik 2024

Adema heeft laten weten dat hij hoopt dat boeren zich ook dit jaar weer aanmelden voor de ecoregeling. ‘De grote animo voor de ecoregeling heeft laten zien dat boeren zich echt willen inzetten voor verduurzaming.’ De Europese compensatie voor 2023 is echter wel éénmalig. Biohuis en andere landbouwpartijen zijn daarom nog met Minister Adema in gesprek over hoe een tekort op het GLB-budget dit jaar kan worden voorkomen. Daar moet vóór 1 maart duidelijkheid over zijn, het moment waarop landbouwers weer kunnen intekenen op de ecoregeling. Tweede Kamerlid André Flach van de SGP heeft een amendement ingediend om ook in 2024 50 miljoen extra opzij te zetten. Hier was een meerderheid van de Tweede Kamer voor. Het ministerie verwacht dat met de ervaring van 2023, er dit jaar een betere inschatting wordt gemaakt van de animo voor de ecoregeling, de inkomenssteun en de bijbehorende premies.