Nieuws

5 juli 2024

Meepraten over ‘natuurinclusief werken’ in fruitteelt, akkerbouw, pluimvee- of melkveehouderij?

Voor het project ‘Doorontwikkeling Natuurinclusieve Landbouw’ nodigen Bionext en Biohuis fruittelers, akkerbouwers, pluimvee- en melkveehouders uit om mee te praten over ‘natuurinclusief werken’. Wat is precies de bedoeling?

 

Projectleider Hans Fuchs: “In dit project van Bionext, Biohuis en het Louis Bolk Instituut (LBI) proberen we allereerst duidelijk vast te stellen wat biologische landbouw te bieden heeft op Natuurinclusiviteit. Dat helpt de biologische sector in haar profilering. Samen met LBI proberen we dat objectief vast te stellen. Op basis daarvan gaan we daarna bekijken op welke wijze vier biologische sectoren hun natuurinclusieve profiel nog verder kunnen versterken. In overleg met Biohuis is gekozen voor de genoemde sectoren. Daarom nodigen we boeren uit deze sectoren uit om mee te praten, te denken en te doen. Hiervoor organiseren we voor iedere sector een bijeenkomst. We geven uitleg over het project en presenteren de uitkomsten van een nulmeting die het LBI afgelopen voorjaar heeft gedaan op basis van de verordening en de aanvullende normen. Het instituut heeft bovendien een ‘Meetlat natuurinclusiviteit’ ontwikkeld. We laten zien hoe de vier sectoren op dit moment scoren op deze meetlat.”

 

Gesprekken
Het LBI heeft vanuit haar expertise op natuurinclusief werken een aantal mogelijke natuurinclusieve maatregelen per deelsector geïdentificeerd. Hans: “We horen graag of deze aansluiten bij de praktijk en wat de sectoren eventueel aanvullend willen doen. Hoe zouden we hoger kunnen scoren op de meetlat? De gesprekken duren anderhalf á twee uur. In het najaar organiseren we een vervolg. Dan hebben we ook bij een aantal maatschappelijke organisaties opgehaald op welke vlakken zij graag zouden zien dat biologisch zich verder natuurinclusief ontwikkelt om daarmee ook een betere verbinding te maken tussen biologische landbouw en hun doelen. We hebben dan ook een nadere analyse uitgevoerd op de mogelijke maatregelen. We kijken daarbij o.a. naar uitvoerbaarheid, bedrijfseconomisch perspectief, de werkelijke natuurwaarde en juridische knelpunten. Centraal staat dan de vraag wat de ambitie wordt van deze sectoren op het gebied van natuurinclusiviteit.”

Data en vergoeding

  • Pluimvee: dinsdag 9 juli, 14:00 – 16:00 uur, Renswoude
  • Fruitteelt: nog bepalen
  • Melkvee: 14 augustus, 14.00 – 16:00 uur, locatie nog te bepalen
  • Akkerbouw: di 16 juli, 16:30 – 18:30, Werkhoven. 

Voor deelname is een vergoeding per bijeenkomst gereserveerd van 140 euro, incl. reiskosten.

Lees meer over het project

Aanmelden of vragen: fuchs@bionext.nl