Archive for the ‘Uncategorized’ Category


13 januari 2021

Biohuis bestuurslid gezocht

Door het vertrek van ons bestuurslid Wicher Hoeve, is een vacature ontstaan in het Biohuis bestuur.
De Bioraad, het centrale adviesorgaan van Biohuis, heeft een sollicitatiecommissie benoemd en een profielschets vastgesteld.
Hieronder staat de oproep.

Word jij ons nieuwe bestuurslid?

Biohuis is dé vereniging van Nederlandse biologische boer(inn)en en tuinders.
Wij zijn op zoek naar een (jonge) ondernemer die het bestuur van Biohuis komt versterken.

Heb jij oog voor de specifieke wensen en situaties van jonge ondernemers en opvolgers?
Is helder communiceren, motiveren, oog hebben voor de grote lijnen én de details op jouw lijf geschreven en breng jij een netwerk mee?
Dan nodigen wij jou van harte uit om te reageren op onze vacature voor een nieuw bestuurslid.
Reacties kunnen tot 15 februari worden ingestuurd.

Klik hier voor meer informatie

25 november 2020

Tot 27 november consultatie EU Actie Plan Bio

In de ‘Farm to Fork’ strategie van de Europese Commissie staat het doel van 25% biologisch landbouwareaal. De Commissie schrijft momenteel in een ‘Action Plan’ hoe  dat gerealiseerd kan worden.  U kunt uw suggesties voor dit Action Plan nog enkele dagen aan de Europese Commissie doorgeven via deze link https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-organic-production

Hier kunt u zien welke vragen er worden gesteld en welke antwoorden Bionext heeft gegeven.

Onze Brusselse koepel Ifoam Organics Europe heeft een uitgebreide reactie voorbereid, zie https://www.organicseurope.bio/content/uploads/2020/11/IFOAMOE_Suggestions_Organic-Action-Plan_202011_PDF.pdf

19 november 2020

Keurmerken top 10 in de spotlights

In mei gaf de Algemene Rekenkamer aan, dat de overheid haar taak verwaarloost om het publiek te informeren over het wettelijke biologische keurmerk.  Mede daarom heeft Milieu Centraal een informatie campagne opgezet om uit te leggen waar de ‘topkeurmerken’ voor staan. Volgens Milieu Centraal zijn er maar tien relevante keurmerken. In vier superkorte filmpjes is aandacht voor de drie biologische keurmerken in de top tien: EU bio, EKO en Demeter.

30 oktober 2020

Kamerbrief mestbeleid negeert de kringloop

Biohuis en Bionext reageren op brief Schouten

 

Op 4 november spreekt de Tweede Kamer over de voorstellen voor een toekomstig mestbeleid, gedaan door minister Schouten. De Kamer vroeg ons om een reactie.

Minister Schouten schreef  in haar brief dat de Nederlandse veestapel een overschot aan nutriënten produceert, die leiden tot vervuiling van grondwater en oppervlaktewater.
Verplichte mestverwerking zou een belangrijke pijler van het beleid moeten worden.

Volgens Biohuis en Bionext is het goed dat de minister wil streven naar meer grondgebonden bedrijven.  Maar tegelijk laat de minister het fundamentele punt buiten beschouwing dat de problemen met name veroorzaakt worden door te grote instroom van nutriënten in het hele landbouwsysteem. Daarom moet er volgens ons gestuurd worden op de hele stikstofkringloop, waarbij de mest zoveel mogelijk weer benut wordt voor het telen van voedsel en veevoer. Dus: beperk het gebruik van kunstmest en breng voerproductie en mestproductie weer dichter bij elkaar.
De biologische regelgeving stuurt hier al op doordat kunstmest niet is toegestaan en grondgebondenheid door uitruil tussen veehouderij en akkerbouw is verankerd. Dierlijke mest moet, net als nu in de biologische landbouw, weer een gewild product worden. Grootschalige verplichte mestverwerking is maatschappelijk ongewenst en zal het probleem met fraude van gangbare mest niet oplossen. De biologische landbouw moet hier in elk geval van gevrijwaard blijven.

Lees onze uitgebreide reactie hier.