Nieuws

5 juli 2024

Jeroen Neimeijer over mooi resultaat: ‘weeffout in mestverwerkingsregeling hersteld’

Biohuis-bestuurder Jeroen Neimeijer heeft onlangs ‘de mest-portefeuille’ overgenomen van voormalig bestuurslid Maria Buitenkamp. Hij heeft zich goed ingewerkt en vertelt over het behartigen van de belangen van biologische veehouders.

Jeroen: “Al sinds jaar en dag zijn biologische veehouders vrijgesteld van mestverwerkingsplicht. Wij mogen onze mest immers alleen maar biologisch afzetten. Er stond in de regeling dat we dat in hetzelfde kalenderjaar moeten doen. Deze weeffout in de regeling resulteerde zelfs in boetes. Door de inzet van Bionext vanuit de ketenwerkgroep en van Biohuis, ligt er nu een nieuw wetsvoorstel waarin deze weeffout is rechtgezet. De verwerking hoeft niet meer in hetzelfde kalenderjaar. Dit resultaat heeft veel werk gekost, maar de wet ligt nu ter consultatie. Het is de kracht van samenwerking tussen Biohuis en specialisten van Bionext. We vullen elkaar heel goed aan. Alles lijkt erop dat de wijziging ingevoerd gaat worden. Dank aan Hans Fuchs van Bionext en Maria Buitenkamp voor de inzet!”

Dierenwelzijn & stikstof

“We praten landelijk ook regelmatig over dierenwelzijn. Meestal komt er niet direct iets uit, maar we worden gehoord en leveren telkens op het juiste moment onze inbreng. Bijvoorbeeld tijdens gesprekken over het convenant dierwaardige veehouderij. Daar kunnen we ons voordeel mee doen als er wetgeving wordt gemaakt om tegenstrijdigheden te voorkomen. Wat betreft stikstof, de uitstoot en de mestsituatie zetten verschillende verenigingen zoals Natuurweide zich krachtig in. Als Biohuis-bestuur stemmen we veel af. Inmiddels voeren we ook verkennende gesprekken over het 8e Aktieprogramma Nitraatrichtlijn. We zijn een serieuze speler.”