Nieuws

7 juni 2024

Dreiging Phytophthora: ‘Ook robuuste rassen vaak inspecteren’

De aardappelziekte Phytophthora infestans slaat toe in het land. ‘Henk Klompe, voorzitter BioPlant: ‘Houd al je percelen goed in de gaten, ook de robuuste rassen. De aardappelen die vorig jaar niet zijn gerooid en nu opkomen in een ander gewas zijn een grote bron van besmetting. Geldt ook voor afvalhopen op het erf. Die moeten afgedekt zijn. Spreek elkaar er ook op aan. Is de teler onbekend, dan kun je een haard ook (anoniem) melden bij het NAK.’

De opslagplanten in combinatie met het vochtige en warme weer vormen een groot risico voor het toeslaan van Phytophtora. De schimmel verplaatst zich razendsnel. Via de landelijke Taskforce Phytophthora werken gangbare en biologische aardappeltelers goed samen om de schimmelziekte te bestrijden. Klompe: ‘We hebben een gezamenlijk belang. Bij de gangbare telers is veel aandacht voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door meer middelen te wisselen en combineren. Voor biologische boeren is het zaak onze gewassen vaker te inspecteren op ziekten en haarden. Als je iets vindt, of je denkt dat het bij de buurman is, of je ziet het in de omgeving, dan mag je dat anoniem melden. Het is in het belang van ons allen, gangbaar en bio, om de ziekte goed in beeld te hebben.’

Robuuste rassen

Klompe vreest dat biologische boeren minder alert zijn omdat zij regelmatig robuuste rassen gebruiken. ‘Onze robuuste rassen lopen het gevaar de resistentie te verliezen. Als de resistentie doorbroken wordt, zijn we verder van huis. Het zou zonde zijn door nalatigheid die rassen te verliezen. We zijn de robuuste rassen juist aan het opbouwen. Daar moeten we zuinig op zijn. Belangrijk dus ook alle haarden en opslagplanten te verwijderen en grote haarden te branden.’
In een filmpje, eerder gemaakt door Bionext, lichten Henk Klompe en Leen Janmaat van LBI dit toe.

Toezicht / app

Klompe roept iedereen, ook verhuurders van gronden, op om goed het land te blijven inspecteren en haarden te melden. ‘In Flevoland, de provincie met de meeste aardappeltelers, willen biologische en gangbare boeren samen het uitbreken van de aardappelziekte voorkomen door zelfhandhavingsgroepen te formeren. We hopen zo ook boetes van de NVWA te voorkomen.’ Ook de WUR wil bijdragen met oplossingen. Klompe: ‘Zij ontwikkelen een systeem waarmee mensen een haard anoniem kunnen melden. Boeren die gebruik gaan maken van een nieuwe app krijgen dan een melding dat er binnen een straal van 10 kilometer Phytophthora is geconstateerd zonder de precieze locatie aan te geven. Het is belangrijk dat er zo’n systeem komt voor álle rassen, gangbaar en biologisch, robuust of niet.’ De verwachting is dat de app vanaf volgend jaar beschikbaar is.

Melden

Wanneer je Phytophthora haarden en/of aardappelopslag ziet, dan kun je dit (eventueel anoniem) melden via het NAK-meldpunt zodat de haarden met Phytophthora inzichtelijk worden, telefoon 0527-635350, optie 4 of via e-mail). Meer weten? Check de flyer.

FLYER SAMEN AAN DE SLAG TEGEN PHYTOPHTHORA