De missie en werkzaamheden van Biohuis

Biohuis is dé organisatie van Nederlandse biologische boeren en tuinders. De missie van het Biohuis is het bundelen van de krachten van de Nederlandse biologische boeren en tuinders en hun organisaties, zodat de biologische primaire sector zich optimaal kan ontwikkelen – in kwantiteit én kwaliteit, binnen een sterke biologische keten. Kennis- en marktontwikkeling, geborgd in heldere en werkbare regelgeving, zijn de motor voor groei en structurele verbetering van de biologische land- en tuinbouw. Naast de groei in kwantiteit is een groei in kwaliteit nodig om onze bijzondere positie in de markt te behouden en uit te breiden en ook economisch duurzaam te boeren. Innovatie is daarbij een continu punt van aandacht.

Jaarplan

Jaarlijks stellen de leden het Jaarplan vast in de ALV, net als de begroting. Deze stukken worden voorbereid in de Bioraad waar alle aangesloten organisaties erover meepraten. Bij de keuze van de onderwerpen ligt de nadruk op kennisontwikkeling, regelgeving en beleid en marktontwikkeling.

Kernwoorden

De vier kernwoorden van het werk van het Biohuis zijn:

Versterken: de kwaliteit en uitstraling van de Nederlandse biologische productie. Trefwoorden: kringloopsluiting, klimaatneutraal, dierenwelzijn, transportafstand, biodiversiteit, eerlijke prijs.

Verbinden: biologische boeren onderling en hun belangenbehartigings-organisaties. Maar ook boeren met consumenten, en boeren met de hele keten, zodat een helder inzicht ontstaat in elkaars belangen en daarmee verbetering van de afzet. Een goede organisatie van de biologische keten van Biohuis tot Bio-consument en georganiseerd door Bionext. Trefwoorden: samenwerking, contacten, transparantie.

Beschermen: waardering voor de positie, meerwaarde en dilemma’s van de biologische productie. Trefwoorden: werkbare regelgeving in Nederland en EU, stimuleringsregelingen, weerwoord op onterechte kritiek, goede controle.

Inspireren: samen verder vernieuwen, onderzoeken en kennis delen. Trefwoorden: praktijkvragen, kennisverspreiding , ketengroepen en praktijknetwerken.

Jaarverslagen lezen:

Biohuis Jaarverslag 2020  

Biohuis Jaarverslag 2021

Biohuis Jaarverslag 2022

Biohuis Jaarverslag 2023

Jaarplan opvragen

Voor 2024 heeft Biohuis een jaarplan opgesteld. Biohuisleden die niet bij de ALV zijn geweest kunnen deze opvraen via info@biohuis.org.