Nieuws

16 december 2013

Biohuis Ledenvergadering op de Biovak

Op woensdag 22 januari om 10.00 uur houdt het Biohuis een algemene ledenvergadering in Zwolle. Hier wordt verslag gedaan van de resultaten van het afgelopen jaar. Ook wordt er een nieuwe voorzitter gekozen. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor leden. Dus als u lid bent van één van de dragende organisaties van het Biohuis, of als u individueel lid bent: van harte welkom! Weet u niet zeker of u via uw eigen vereniging wel lid bent van het Biohuis? Check dan alle dragende organisaties van het Biohuis hier.

Aansluitend aan de ledenvergadering is er een openbare lezing van Pablo Tittonell.

 

Biohuis druk met ‘Brussel’  

De Europese Commissie is voortvarend bezig met een complete herziening van de Europese regels voor de biologische landbouw. Om daar goed op in te spelen vindt er nu wekelijks en soms zelfs dagelijks overleg plaats met onze Europese collega’s. De Brusselse beleidsmakers willen de regels eenvoudiger en principiëler maken. Het is een behoorlijke uitdaging om aan de beleidsmakers duidelijk te maken hoe de biologische praktijk in elkaar zit. En waarom bepaalde regels soms wat ingewikkelder moeten zijn om recht te doen aan de praktijk.

Bovendien wil de Europese Commissie al begin 2014 een aantal specifieke voorschriften aanpassen. Het gaat om het inperken van bepaalde meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (bijlagen I en II). Een voorbeeld: nu zijn alle nuttige micro-organismen toegestaan als de algemene wetgeving ze toestaat. De Commissie wil voor bio alleen nog een beperkte, op soortnaam gestelde lijst. Voor elk nuttig organisme dat nu niet op die lijst staat, zal dan een jarenlange toelatingsprocedure nodig zijn en dan nog is er geen zekerheid. Het Biohuis doet er samen met Bionext alles aan om dit te voorkomen.

Lees dit en meer in de Nieuwsbrief Biohuis 13 dec13