Nieuws

10 december 2013

Zicht op antibioticumgebruik

Bionext start met een project gericht op het in beeld brengen van het antibioticumgebruik in de biologische veehouderij. Hierin werkt Bionext nauw samen met een aantal dragende organisaties van het Biohuis, te weten Natuurweide, de Vereniging van Biologische Varkenshouders en de Biologische Pluimveehouders Vereniging. Het doel van het project is om een actueel overzicht te verkrijgen van het gemiddelde antibioticumgebruik en de spreiding per diersector. Hiermee kunnen biologische veehouders inzicht krijgen in het antibioticumgebruik in hun sector en de prestatie van hun bedrijf ten opzichte van andere biologische bedrijven. Het gebruik in de biologische sector is sowieso al laag door de geldende regels.

 

Een biologische hagelverzekering?

De huidige hagelverzekering voldoet niet voor de biologische teelt. Daarom zijn er met steun van het Biohuis gesprekken opgestart over dit onderwerp, vanuit de vereniging BDEKO. Het probleem is landelijk, het betreft de biologische telers in de plantaardige hoek. De verzekeraar erkent dat het probleem moet worden opgelost en heeft ingestemd om met het Biohuis te spreken over een nieuwe regeling. Biologisch ondernemers worden bij het onderzoek betrokken omdat ze de meeste kennis van biologische gewassen hebben. Het onderzoek start in het voorjaar van 2014.

Lees meer in onze Nieuwsbrief Biohuis 29 nov 2013