Nieuws

20 december 2013

Protamylasse (aardappeldiksap) voorlopig toch toegestaan

Er waren vanuit het Biohuis vraagtekens gezet bij het onlangs door Skal aangekondigde verbod op Protamylasse per 1-1-2014. Na intern en extern overleg heeft Skal besloten om Protamylasse, PPL en andere gelijkwaardige producten uit aardappeldiksap voorlopig wel toe te staan. Het gaat om een restproduct uit de aardappelzetmeelverwerkende industrie dat gebruikt wordt voor bemesting. Skal zal dit restproduct herbeoordelen en medio 2014 met een definitief standpunt komen. In het herziene standpunt zal Skal ook de visies van andere EU lidstaten meewegen. Skal informeert de bij hen bekende leveranciers van deze meststoffen en zal nog een bericht op haar website plaatsen.