Nieuws

29 maart 2024

Voorstellen versoepeling GLB-voorwaarden

De Europese Commissie heeft voorgesteld om een deel van de normen voor Goede Landbouw- en MilieuCondities (GLMC’s) te versoepelen. Het gaat om voorwaarden waarvoor boeren steun ontvangen via het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). 

Biologische boeren dragen al bij aan klimaat-, water-, en biodiversiteitsdoelen. Door de versoepeling krijgen EU-lidstaten meer ruimte bij de precieze uitwerking van de voorwaarden. Bijvoorbeeld bij de verplichte bodembedekking in bepaalde perioden van het jaar. De regel om 4% van je bouwland als niet-productief in te richten wordt vrijwillig. Pipie Smits van Oyen: “De regels ten aanzien van de bufferstroken blijven nog bestaan. We blijven ons ervoor inzetten dat biologische boeren hier automatisch aan voldoen. Voor kleine bedrijven en tuinderijen tot 10 hectare, is het goede nieuws dat is voorgesteld hen vrij te stellen van controles en sancties bij de naleving van vereisten.” De verwachting is dat besluitvorming plaatsvindt van 22 tot en met 25 april.