Nieuws

28 maart 2024

Inzet Biohuis om EU regels voor boeren te verminderen

Biohuis heeft onlangs via een topambtenaar van ministerie van LNV een reeks suggesties aangedragen om de Europese administratieve lasten van boeren te verminderen en de wet- en regelgeving te verbeteren. Deze zijn goed ontvangen en meegenomen naar Brussel.  

 

Met stip bovenaan stond het vereenvoudigen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Het invullen van de Gecombineerde Opgave is het toppunt van administratieve lastendruk. Boeren zijn er dagen mee kwijt. Ook het aanvragen van de subsidie voor landbouwers mag een stuk eenvoudiger. Biohuis heeft daarbij gevraagd biologische boeren automatisch te laten voldoen aan GLMC 4 die gericht is op waterkwaliteit en GLMC 8 die gericht is op de biodiversiteit. Uit onderzoek (Reganold & Wachter 2016) blijkt immers dat biologische boerderijen over het algemeen meer divers zijn in flora en fauna. Het aantal soorten ligt gemiddeld 50% hoger (Bengstsson et al. 2005).

Kredietaanvragen vereenvoudigen
Het vereenvoudigen van regels bij (kleine) kredietaanvragen van landbouwbedrijven is bittere noodzaak. Extreme eisen aan zekerheden voor banken maakt dat bedrijven ook voor kleine aanvragen telkens getaxeerd moeten worden. Makelaars kunnen het werk niet aan. Er ontstaan wachtlijsten en boeren draaien voor de kosten op. Onnodig omdat een gemiddeld landbouwbedrijf bijna niet failliet kan gaan vanwege de hoge waarde van alleen al de grond. Met enkele vuistregels en checks kan een bank eenvoudig bepalen wat de zekerheden zijn.

Biologisch aparte productgroep
Gevraagd is ook het mogelijk te maken een Producentenorganisatie (PO) en Brancheorganisatie (BO) te starten op basis van het biologisch certificaat. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft verschillende instrumenten om de landbouw in Europa te ondersteunen en te ontwikkelen. Eén van de instrumenten heeft als doel om producentenorganisaties te ondersteunen, in de sector groente en fruit. Dit gebeurt in de vorm van een subsidie: de zogenaamde Sectorale interventie Groenten & Fruit (SIG&F) (rvo.nl). Producentenorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen in het versterken van de positie van de boer in de keten. Producentenorganisaties zijn momenteel ingericht op basis van productgroepen (bijvoorbeeld aardappelen, uien, conserven). Als je in de biologische sector een producentenorganisatie wilt starten kost dit relatief veel tijd en moeite, zeker als je dit voor de gehele sector zou willen doen. Je moet voor elke productgroep een aparte PO starten. Voor de kleinschalige biologische sector is dit zoveel werk dat dit nooit van de grond zal komen. Daarom pleiten wij ervoor dat biologisch een aparte productgroep wordt. Hetzelfde geldt voor brancheorganisaties.

Bedragen de-minimisverordening verhogen
Het verduurzamen van de landbouw kan volgens Biohuis een stuk sneller en eenvoudiger wanneer de EU de bedragen in de de-minimisverordening verhoogt. Provincies en gemeenten mogen verduurzaming van de landbouw nu alleen op hele kleine schaal stimuleren door de criteria in deze verordening. Dit om staatssteun te voorkomen. Er is slechts een maximale vergoeding mogelijk van 20.000 euro over drie jaar voor bijvoorbeeld de aanleg van houtwallen, singels, poelen, beschutting in het landschap, etc. Dit terwijl er in andere sectoren bedragen van enkele honderdduizenden euro’s mogelijk zijn.

Andere thema’s
Andere thema’s waar Biohuis aandacht voor heeft gevraagd zijn de CSRD-richtlijn, de PEF-richtlijn, de Kaderrichtlijn Water en Nitraatrichtlijn. Boodschap: voorkom dat biologische boeren verzanden in regelgeving en administratieve lasten, terwijl zij de problemen niet veroorzaken. Ook de regelmatig voorkomende dubbele controles voor biologische certificering is geagendeerd. Biologische winkels en boerderijwinkels ervaren hierdoor onnodig veel administratie. Onlangs was dit nog in het nieuws.