Nieuws

6 augustus 2022

Teleurstellend gesprek met kabinet over stikstof

 

Gisteren was het verkennende gesprek onder leiding van Johan Remkes met minister-president Rutte en de ministers Van der Wal (Natuur & Stikstof), Staghouwer (LNV) en Harbers (I&W).
Namens het Biohuis waren Douwe Monsma (bestuurslid Biohuis) en Sybrand Bouma (voorzitter van de Natuurweide) aanwezig.
Remkes vroeg in eerste termijn om de sfeer aan te geven vanuit de verschillende organisaties.
Hierop heeft Douwe Monsma helder aangegeven hoe de huidige stikstofcrisis ook een aanzienlijk deel van de biologische bedrijven treft.

De tweede termijn ging meer over de inhoud. Vanuit het Biohuis is hierbij duidelijk onze inzet neergezet, zoals we dat gisteren al inĀ dit nieuwsbericht hebben verwoord.
Met name ons eerste punt met betrekking tot flexibiliteit rondom tijdspad, doelstellingen en kritische depositiewaarden – waarin wij gelijk optrekken met onze collega landbouworganisaties – bleek een zeer taai punt. Er is wel beweging, maar het kabinet wilde tijdens het overleg niet voldoende toezeggingen doen. Men heeft hier eerst meer tijd, overleg en voorbereiding voor nodig.
Net als de collega landbouworganisaties vinden wij dat de bal nu bij het kabinet ligt.