Nieuws

5 augustus 2022

Verkennend gesprek met kabinet over stikstof

 

Vandaag schuift Biohuis aan bij het verkennende gesprek onder leiding van Johan Remkes met minister-president Rutte en de ministers Van der Wal (Natuur & Stikstof), Staghouwer (LNV) en Harbers (I&W).

De Nederlandse landbouw zit al drie jaar op een stikstofslot. Ongeveer de helft van de biologische boeren zit volgens het beruchte kaartje in gebieden met hoge reductiepercentages. Tegelijkertijd groeit het aantal wensen vanuit de maatschappij waaraan de boer zou moeten voldoen. Dit vergt echter een grote omslag die de landbouw slechts kan maken als de samenleving daar actief aan meewerkt en mee betaalt. Maar dan moet het gesprek nu niet beperkt worden tot losse problemen zoals stikstof. Maar het moet juist ook gaan over hoe de samenleving deze omslag mogelijk gaat maken.

Onze inzet

Biohuis zet in het gesprek met het Kabinet onder andere in op:

  • Steun voor de eisen vanuit collega landbouworganisaties met betrekking tot flexibiliteit rondom tijdspad, doelstellingen en kritische depositiewaarden.
  • De inzet van het stikstof beleid en bijbehorend budget moet leiden tot een blijvend duurzaam verdienmodel voor de Nederlandse boer. Er moet een effectief en geloofwaardig beleid komen voor duurzame Nederlandse landbouw. Een duurzaam verdienmodel voor een groter aandeel biologische landbouw hoort hier bij.
  • Het rijk moet ruimte bieden aan provincies voor maatwerk, om met boeren samen aan verbeteringen van natuur te werken. Daarbij moet biologische landbouw uitdrukkelijk één van de toe te passen mogelijkheden zijn in de provinciale gereedschapskist. Wel in samenhang met rijksbeleid dat een groeiende biologische afzet realiseert.
  • Er moet juridische erkenning komen voor lagere emissies door een biologische bedrijfsvoering.
  • Werk op korte termijn het perspectief uit voor duurzame verdienmodellen, inclusief biologische landbouw, in concrete beleidsinstrumenten. Doe dit samen met vertegenwoordigers van de landbouw sector, onder leiding van iemand die breed vertrouwen geniet in de hele sector.