Posts Tagged ‘ALV’


7 maart 2012

7 MAART Oprichtings ALV, Biohuis nu formeel van start

De oprichting van een onafhankelijke belangenorganisatie voor alle Nederlandse bioboeren is een feit. De statuten voor het Biohuis zijn getekend. De eerste Algemene Ledenvergadering is op 7 maart 2012 gehouden. Ongeveer 50 verse enthousiaste leden kwamen bij elkaar en kozen het nieuwe bestuur.

Aanleiding

Met het wegvallen van de jarenlange overheidssteun uit het convenant biologische landbouw ontstond in 2011 een acute situatie. Er was met name via Biologica enorm veel opgebouwd op het gebied van kennis, markt en regelgeving. Dit mocht niet verloren gaan. Achter de schermen ging een groep boeren hard aan de slag om te zorgen voor een nieuwe organisatie en financiering van de sector. Het gevolg: de nieuwe ketenorganisatie Bionext en de boerenorganisatie Biohuis.

Eerste algemene ledenvergadering

Het werkbestuur van het Biohuis in oprichting was op de ochtend van 7 maart langs notaris De Jong gegaan in Dronten, om de statuten te tekenen. De inkt was nog maar nauwelijks droog toen de algemene ledenvergadering begon.

Bestuursleden

De ledenvergadering koos vijf nieuwe bestuursleden, met als voorzitter Kees van Zelderen (melkveehouder). De overige functies worden verdeeld door de bestuursleden zelf, dit zijn Maria Buitenkamp (bessenteler), Douwe Monsma (akkerbouwer), Kees Schepens (varkens- en vleesveehouder) en Irene van de Voort (melkveehouder).

De overdracht van werkzaamheden van het oude werkbestuur naar het vers aangetreden bestuur zal eind maart plaatsvinden. Intussen oriënteren de nieuwe bestuursleden zich al door het bezoeken van bijeenkomsten van bioboeren en van Bionext.

Verslag ALV 7 maart 2012: Begroting en Bionext

Naast het kiezen van bestuursleden is  op 7 maart  door de ledenvergadering een begroting vastgesteld van 240.000 euro. Ook deze is te vinden op de website bij de agendastukken voor 7 maart (menu: organisatie, informatie). De helft van het bedrag gaat naar ketenorganisatie Bionext, zodat in de middag directeur Bavo van de Idsert van Bionext kwam uitleggen hoe Stichting Bionext ten dienste staat aan het Biohuis. De ketenorganisatie is een samenwerking met verwerkers, handel en winkeliers. Het bestuur van de stichting bestaat uit bestuursleden van de verwerkers (VBP) en van het Biohuis. Bionext haalt onderzoeksgeld binnen voor de sector en zet dat weer weg naar onderzoeksinstituten. Zij halen ook communicatieprojecten binnen, en zetten die weer uit in de sector en de markt, zoals de open dag voor de biologische landbouw, en adopteer een kip. Ook treden zij op als een soort biologisch “Bureau voor de Levensmiddelen” als er “stront aan de knikker is” met bio, zoals tijdens de Ehec en de fraude met bio in Italie.

Vastgesteld

Al met al een overtuigend verhaal. De vergadering vond de 120.000 euro een koopje, ook al drukt het bedrag zwaar op de bescheiden begroting van het Biohuis. De begroting van het Biohuis, met de 120.000 euro voor Bionext, werd goedgekeurd. Overigens met de afspraak dat dit geldt bij het geschatte aantal leden. Bij minder leden wordt 150 euro per lid overgemaakt.

Voor sectorale activiteiten via Bionext worden werkgroepen ingesteld, waarin ook leden van het Biohuis plaats gaan nemen.

Werkplan

Ook de opzet van het werkplan van het Biohuis werd vastgesteld tijdens de vergadering. Onderwerpen als kringlopen, energie, antibiotica, GGO, middelengebruik, en jongeren werden besproken. Hierbij werd vooral aangegeven dat de leden zelf aan het werk kunnen met ideeen en onderwerpen, omdat de lijst niet eindig is. Daarmee werd duidelijk wat het Biohuis is: een open organisatie, voor en door de leden. Dat we daarbij de sector gezamenlijk ontwikkelen, met een open vizier richting maatschappelijke organisaties en samenleving, zal ons in de toekomst veel opleveren. Met enthousiaste communicatie naar buiten, pikken we ook een extra graantje mee op de markt.

Lid worden

Alle nieuwe bestuursleden hebben er veel zin in en verwelkomen u graag als lid. Als u nog niets gehoord heeft van uw sectororganisatie (Natuurweide, Groene Geit, VBV, VBP, Prisma, NVPM, Boom en Sier) of regio-organisatie (NBLV, FBBF, biologische vakgroep LTO’s) zal dit vast zeer binnenkort gebeuren. Als u nog nergens lid bent kunt u rechtstreeks lid worden van het Biohuis.

U kunt u sowieso vast persoonlijk melden als lid, ook als u al lid bent van een biologische organisatie. U hoeft niet bang te zijn voor dubbele contributiebetaling. Dit wordt onderling goed geregeld.

Bioraad

De biologische organisaties zelf kunnen als rechtspersoon ook lid worden van het Biohuis. Samen vormen zij de Bioraad. Dit is het belangrijkste adviesorgaan van het bestuur. Dus als u lid wordt via een biologische organisatie, dan bent u ook vertegenwoordigd in de Bioraad. Daarnaast hebt u altijd uw persoonlijke stem in de Algemene Ledenvergadering. In de ledenvergadering, als hoogste orgaan, zijn alle leden gelijk.

Aan de slag

Het aftredende werkbestuur gaf aan dat de leden de vereniging maken. Waarna een nieuw bestuurslid concludeerde dat hij niet veel hoeft te doen… Al met al zal het heel veel werk zijn, waar we als nieuw bestuur met verve de schouders onder gaan zetten. U hoort van ons!