Nieuws

7 november 2019

Stikstof probleem: bio is echt anders!

De ontwikkelingen rond stikstof gaan erg snel. Biohuis en Bionext hebben een werkgroep van boeren en medewerkers gevormd en ook de nieuwe directeur van Bionext, Michael Wilde, is er gelijk mee aan de slag. Biohuis en Bionext bepleiten richting Den Haag en andere belangenorganisaties dat de biologische aanpak tot minder stikstofproblemen leidt. Doordat er minder dieren op meer land oppervlakte worden gehouden, er meer beweid wordt, minder bemest wordt en geen kunstmest stikstof wordt gebruikt. Daarnaast zijn er uiteraard ook nog de andere voordelen zoals geen chemische bestrijdingsmiddelen en meer dierenwelzijn. En veel biologische bedrijven doen actief aan natuurbeheer en vergroten van de biodiversiteit. We proberen zoveel mogelijk bewijsmateriaal aan te dragen over de voordelen van biologische landbouw in dit verband. Zo leggen we uit dat biologische landbouw niet alleen één van de antwoorden is op het stikstofprobleem van vandaag, maar ook op de uitdagingen van morgen.

Zie ook de Open Brief aan Minister Schouten van melkveeadviseur Kees Water.

Oproep Bomen planten voor bio

Een initiatiefgroep met het motto ‘De beuk erin’ wilde een positief signaal afgeven vanuit de biologische landbouw,  tegenover alle problemen die nu spelen in de landbouw. Men bedacht een boomplant actie. De groep roept alle biologische boeren op om mee te doen, tussen 23 november en 23 december 2019. De groep zal op 23 november de aftrap geven op de eigen bedrijven. Arie van den Berg, één van de initiatiefnemers:  “Als biologische sector zijn we goed voor 60 000 bomen. Een mooi teken door het hele land dat echt zichtbare verandering noodzakelijk en onontkoombaar is voor een mooie toekomst. Een toekomst waar de biologische sector dagelijks aan werkt.” Bekijk hier tips voor de boomplantactie.