Nieuws

16 november 2019

Biohuis: betrek bio bij stikstofbeleid als deel van oplossing

Het Biohuis heeft Kamerleden en Provinciale Statenleden dringend verzocht om de biologische sector op korte termijn actief te betrekken bij de beleidsontwikkeling rond de stikstofproblematiek.
Onder andere doordat er minder dieren dieren worden gehouden, op een extensievere wijze, kan biologische landbouw deel van de oplossing zijn. De sector wijst erop dat een brede benadering van het hele landbouwsysteem nodig is, omdat problemen anders verplaatst worden of nieuwe ontstaan. De biologische landbouw heeft door haar brede benadering ook andere positieve effecten, zoals op de biodiversiteit, waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid en klimaatbestendigheid.
Veel biologische bedrijven bevinden zich in de omgeving van natuurgebieden. Betrokkenen in de sector, waaronder financiers, vrezen generieke maatregelen tegen alle landbouwbedrijven rond natuur. Als gevolg daarvan ervaren biologische bedrijven in of rond Natura 2000 gebieden nu al dat hun ontwikkeling “on hold” is gezet, en dat hun voortbestaan op de tocht staat. Maar gezien de voordelen van de biologische landbouw, hoort in het stikstofbeleid zeker geen waardedaling en opkoop van biologische bedrijven thuis. Integendeel, zo schrijft Biohuis, “men zou juist rondom Natura 2000 gebieden en andere belangrijke natuurgebieden moeten streven naar een cordon van extensieve biologische bedrijven en bestaande biologische bedrijven in en om deze gebieden moeten koesteren.”

Lees hier de Biohuis Brief over Stikstof en biologische landbouw