Nieuws

19 december 2014

Slecht doordachte EU voorstellen afgewezen

EU Landbouwministers nemen bezwaren sector serieus

Op hun vergadering van 15 december jl. hebben de EU landbouwministers een wettelijk bindend deelakkoord over de eerste 19 artikelen van de voorgestelde nieuwe EU bio-verordening  verworpen, omdat de zorgen over het zwakke voorstel van de Commissie te groot waren. De lobby van Bionext, Biohuis en IFOAM EU heeft hieraan bijgedragen. IFOAM EU is de Europese lobby organisatie waarin Biohuis en Bionext vanuit Nederland vertegenwoordigd zijn.

In de bijeenkomst noemde landbouwcommissaris Phil Hogan biologisch een belangrijke sector, die in Europa nieuwe banen schept en met 9% per jaar groeit. Een ontwikkeling die ondersteund moet worden door de verordening. Hij vervolgde: “Niemand betwist het feit dat het huidige voorstel onacceptabel is”. Een dag later is de zogenaamde Timmermans lijst gepubliceerd met 80 overbodige wetsvoorstellen. Het nieuwe biologische wetgevingsvoorstel staat op deze lijst.

“Ik ben blij dat de Raad erkent hoe problematisch het oorspronkelijke Commissievoorstel zou zijn voor de biologische landbouw en voedselproductie,” zegt Bavo van den Idsert, directeur Bionext. “En ik ben nog blijer dat Commissaris Timmermans gehoor heeft gegeven aan onze oproep en het huidige voorstel op de lijst van ongewenste wetgeving heeft geplaatst. Hij heeft de landbouwcommissaris zes maanden gegeven voor de ontwikkeling van een goed voorstel. Als dat niet lukt gaat dit verhaal van tafel en moet er een nieuw voorstel komen dat wel acceptabel is.”

“Tien van de 11 richtlijnen die door het voorzitterschap zijn voorgesteld en bevestigd door de Raad komen overeen met de eisen van IFOAM EU en Bionext voor verbetering van de eerste 19 artikelen van het nieuwe wetgevingsvoorstel. Dit succes toont ook de kracht van de biologische sector, zegt Jan Jaap Jantjes, voorzitter van het Biohuis. “De Nederlandse biologische sector heeft direct een nationaal standpunt opgesteld, waarmee we als Biohuis samen met de LTO de overheid en volksvertegenwoordigers hebben kunnen overtuigen van onze zorgen. Ministers hebben de complexiteit van de verordening gezien en hebben verklaard dat niets goedgekeurd kan worden, totdat alles is goedgekeurd. En Timmermans heeft een duidelijke tijdslimiet gesteld om tot overeenstemming te komen.”

“Het Italiaanse voorzitterschap heeft voortgang geboekt, maar er is nog steeds veel  werk te doen om dit voorstel in wetgeving om te zetten die de ontwikkeling van biologische landbouw en voedselproductie in Europa echt ondersteunt,” vervolgt Jan Zomerdijk, voorzitter VBP. “Enkele van de meest moeilijke gebieden – controle, import en afkeuringsnormen – zijn nog niet aan de orde geweest. En we moeten niet vergeten dat de Commissie ook nog voldoende ruimte en energie moet vrijmaken om al lang spelende onderwerpen als verbetering van regels voor pluimvee en bedekte teelt op te pakken.”

De besluitvorming over het controversiële wetgevingsvoorstel bevindt zich komend half jaar dus in een beslissende fase. Bionext zal in IFOAM EU en in samenwerking met Biohuis, VBP en LTO er alles aan doen om de onzekerheid voor (biologische) boeren en ondernemers zo snel mogelijk weg te nemen en alleen functionele verbeteringen voor de biologische wetgeving te realiseren.