Nieuws

5 januari 2015

Jaarlijkse ALV Biohuis op 21 januari in Zwolle

Leden welkom vanaf 10.00 uur, iedereen vanaf 12.00 uur

 

Het Biohuis nodigt alle leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, op woensdag 21 januari 2015, voorafgaand aan de Biobeurs.

Leden kunnen zich uiterlijk 16 januari aanmelden per e-mail, met in de titel ‘aanmelding ALV’, en verder vermelding van naam en sectororganisatie.

Zij ontvangen dan de vergaderstukken per e-mail. Klik hier voor de volledige uitnodiging en agenda.

AGENDA

10.00 Inloop en koffie/thee

10.30 Opening ALV: verslagen, financiën, bestuurs- en beleidszaken.

11.45 Sluiting besloten deel.

12.00 Openbaar deel: Bio Pioniers

In dit openbare deel van de vergadering (dus ook voor niet-leden) laten we ons inspireren door boeren en tuinders die een belangrijke rol vervulden in het verleden in de biologische en biologisch-dynamische landbouw. Er zijn 5 personen uitgenodigd op het podium, mannen en vrouwen, oud en jong. Met hen wordt ingegaan op vragen als: waarom ging jij biologisch produceren? Hoe dacht je toen over de toekomst? Wat is daarvan terechtgekomen en wat niet? Hoe ziet het eruit in 2030 en wat ga jij daar zelf aan doen?

13.00 Gezamenlijke lunch in het restaurant (op eigen kosten)