Nieuws

2 december 2014

Regiobijeenkomsten in december en januari

Voor alle biologische boeren en tuinders:
weten wat er speelt en opkomen voor uw belangen
.
De komende tijd bent u als biologische boer of tuinder welkom op één van de regionale bijeenkomsten van het Biohuis. Er zijn negen bijeenkomsten, van 4 december tot 15 januari, verdeeld over Nederland. Op alle bijeenkomsten kunt u met bestuurders van het Biohuis en aangesloten organisaties in gesprek over onze belangenbehartiging.
Onderwerpen zijn o.a. regelgeving, marktontwikkeling, promotie, het onderscheidend vermogen van biologisch. Per bijeenkomst is er daarnaast een eigen thema: plantaardig, melkvee of dierhouderij algemeen.
U bent op alle bijeenkomsten welkom, ook buiten uw eigen regio. De bijeenkomsten worden georganiseerd samen met LTO Nederland. De LTO’s vormen 3 van de 15 aangesloten organisaties van het Biohuis en leveren 3 van de 15 leden van de Bioraad, het centrale adviesorgaan van het Biohuis.
Kijk hier voor het programma.