Nieuws

18 november 2016

Red de Biokoe

Red de Biokoe!

Red de Biokoe!

Biologische boeren starten actie

De biologische sector is vandaag een actie “Red de biokoe” gestart, om de politiek op te roepen een uitzondering te maken voor de biologische koeien.  Duizenden biologische koeien dreigen geslacht te moeten worden om het mestoverschot te verminderen en de derogatie te redden. Alle Nederlandse melkveehouders moeten daarvoor koeien inleveren, ook de biologische boeren die vanwege wettelijke biologische regels niet mogen meedoen aan die derogatie. Bij een derogatie mag een boer veel extra mest gebruiken.
Bij een derogatie mag een gangbare boer veel extra mest gebruiken en op die manier kan de grote mestproductie in stand blijven. De gangbare sector zet momenteel alles op alles om die derogatie te behouden. Biologische boeren doen per definitie niet mee aan de derogatie. Zij gebruiken veel minder mest.
Gerben Braakman, biologisch melkveehouder in Drenthe en bestuurslid van De Natuurweide: “ Onze koeien krijgen de ruimte, lopen veel in de wei, liggen in de stal op strooisel en krijgen biologisch voer. De koeien hebben een beter leven en mogen minder melk per koe geven. Op het biologische grasland komt veel minder mest. Kunstmest en chemische middelen zijn verboden. Moeten wij nu onze koeien laten slachten om de hoge mestproductie van onze gangbare collega’s in stand te houden? Dat is onvoorstelbaar en dieptriest.”
De afgelopen jaren is de vraag naar biologische melk sterk gegroeid. Een deel van de biologische melk moest zelfs uit het buitenland komen. Als biologische boeren koeien moeten slachten, komt die situatie weer terug.
De biologische belangenorganisaties Bionext, Biohuis en de Natuurweide roepen boeren, burgers en buitenlui op om Van Dam en de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen, via email, social media en een online petitie. De petitie kunt u hier ondertekenen. Gebruik op Twitter #reddebiokoe
Toelichting
Derogatie betekent dat een gangbaar melkveebedrijf 35 tot 47% meer mest op het land mag brengen dan normaal. Daardoor kan een gangbare boer veel meer koeien houden, zonder dat hij problemen krijgt met de overtollige mest. Zonder de derogatie kan deze mest niet meer allemaal op het land en ontstaat er een enorm probleem. Biologische bedrijven mogen geen derogatie gebruiken.
Een boer die omschakelt naar biologisch, moet tenminste anderhalf jaar op de biologische manier hebben gewerkt. Dan mag de melk pas als biologische melk verkocht worden. Alle regels voor biologische boeren zijn wettelijk vastgelegd in Europese regels en elk bedrijf krijgt tenminste eenmaal per jaar een inspecteur op bezoek voor een uitgebreide controle.
Door alle extra inspanningen en de lagere productie, is het duurder om een liter biologische melk te produceren. Maar steeds meer consumenten hebben dat er graag voor over. Er is daardoor regelmatig een tekort aan biologische melk.