Nieuws

11 oktober 2016

Acties tegen fosfaatkorting

Acties in Den Haag

De wetsvoorstellen om de uit de hand lopende mestproductie (fosfaat) in de melkveehouderij in te perken, dreigen veel biologische melkveehouders te duperen. Terwijl zij juist vrijwillig hebben gekozen om op een verantwoorde manier te produceren, met minder dieren en een lagere productie per dier. Het fosfaatrechtenstelsel moet de derogatie veilig stellen: derogatie betekent extra mest mogen toedienen. Biologische bedrijven hebben daar geen enkel belang bij. Biohuis en Natuurweide trekken er hard aan om deze voorstellen aangepast te krijgen. Hiervoor worden alle partijen in de Tweede Kamer benaderd. Vorige week konden we onze argumenten naar voren brengen in een rondetafelgesprek met Kamerleden. De uitgebreide schriftelijke versie daarvan vindt u hier. Maak gerust gebruik van de tekst om uw zorgen te delen met anderen, bijvoorbeeld uw politieke partij.

GRONDvest

Ook de gangbare grondgebonden melkveehouders willen ontzien worden, omdat het probleem veroorzaakt wordt door de intensieve bedrijven die veel vee houden op weinig grond. Biohuis en Natuurweide ondertekenden dan ook samen met netwerk GRONDig een manifest, dat op 6 oktober tijdens een manifestatie werd aangeboden aan kamerleden. Er waren ook veel biologische melkveehouders op af gekomen. Staatssecretaris van Dam kwam onverwacht kijken en werd nog even door Natuurweide voorzitter Teunis-Jacob Slob aangesproken.

boeren-en-burgers-in-actie-in-den-haag