Nieuws

19 november 2016

Red de biokoe : doe nu mee

“Hoe oneerlijk kan het zijn?”
Lees het heldere betoog van bioboer Gerben

Biologische melkveehouder Gerben Braakman mocht in het reformatorisch Dagblad de actie ‘Red de Biokoe uitleggen’. Lees hier zijn verhaal.

Onderteken de petitie Red de Biokoe (op naar de 15.000 !) en mail de Tweede Kamer

Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer de aanpak van de fosfaatproblemen. Tot nu toe worden de biologische boeren en hun koeien niet gespaard. Help ons om de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen! Wat kunt u doen:

Teken hier de online petitie – u kunt daarbij zelf aangeven of uw naam voor anderen te zien is.

Deel de link naar de petitie met anderen.

Geef aandacht op Twitter of Facebook met #reddebiokoe

Stuur een email naar een Kamerlid. Informatie, tips en de belangrijkste mailadressen vindt u hier.

 

Waarom nu deze actie?

Alles is er nu op gericht om het aantal koeien in ons land te verminderen, om daarmee de derogatie voor de gangbare melkveehouderij te redden. Derogatie betekent dat een boer veel extra mest op het land mag brengen. Mede dankzij die derogatie konden er veel koeien worden gehouden en werd er veel mest geproduceerd. Biologische boeren mogen dit per definitie niet, zij werken met veel minder mest. De biologische rundveemest is gewild bij biologische akkerbouwers. Er is eerder een tekort aan. Dat geldt ook voor de biologische melk – de vraag groeit en er is in ons land nauwelijks genoeg biomelk. Biologische boeren houden zich aan veel extra bioregels, die zelfs in de wet zijn vastgelegd. Biokoeien lopen veel in de wei, krijgen biologisch voer en geven minder melk – en hebben dus een beter leven.

Waarom moeten bioboeren dan straks koeien laten slachten om hun gangbare collega’s uit de brand te helpen? Het meest gehoorde antwoord: ‘een biokoe produceert ook mest en er zijn intussen ook meer biokoeien bijgekomen.’ Reactie: Die bewering klopt, maar faalt als argument. De groei in het aantal biokoeien is een goede ontwikkeling voor natuur en milieu, en hun biomest en biomelk zijn zeer gewild. Als een op de drie gangbare melkveehouders zou omschakelen naar biologisch, dan was het fosfaatprobleem opgelost. Bioboeren moeten niet opdraaien voor het probleem van hun gangbare collega’s.

Deze actie wordt getrokken door De Natuurweide (bio melkveehouders) en Biohuis (bioboeren en tuinders)