Nieuws

2 december 2016

Biokoe nog steeds in gevaar; petitie gaat door

Red de Biokoe!

Red de Biokoe! Teken de petitie HIER

Op 6 december stemde de Tweede Kamer over de fosfaatwet. Daarbij stemde men  voor het ontzien van grondgebonden bedrijven. Dit is een belangrijke stap voor het behoud van veel biologische koeien, maar lang niet alle biologische koeien worden hiermee gered. Het betekent nog steeds dat ruim 6000 biologische koeien naar de slacht moeten, om de derogatie (= extra mest geven) van de gangbare collega’s te behouden. 

Natuurweide, Bionext en Biohuis hebben de petitie Red de Biokoe, met  14.500 handtekeningen op 1 december aangeboden aan de woordvoerders van de Tweede Kamer.  We zijn teleurgesteld in de  opstelling van staatssecretaris van Landbouw, Martijn Van Dam (PvdA) en de meerderheid van de Tweede Kamer. Het ontzien van alle biologische bedrijven gaat maar om een piepklein deel (0,22 %) van de totale melkveefosfaatproductie.  De petitie blijft dus nog online zodat meer mensen kunnen tekenen. Vandaag, 6 december, staat de teller op ruim 15.500.

Gerben Braakman, biologische melkveehouder in Drenthe en bestuurslid van Natuurweide: “Het is écht een brug te ver om de derogatie voor gangbare bedrijven te redden door biologische bedrijven te offeren en failliet te laten gaan, terwijl juist zij geen gebruik maken van derogatie. Goed gedrag moet beloond worden: de samenleving zit op onze producten en productiewijze te wachten.”

De bioboeren zullen zich nu eerst richten op de behandeling in de Eerste Kamer.

Rode kaart van de Europese organic farmers 

De gezamenlijke biologische boerenverenigingen in Europa hebben een rode kaart afgegeven over de nieuwe Europese regelgeving. Ze willen dat er een einde komt aan het oneindige proces naar nieuwe bio-regelgeving. Dit proces, dat steeds niet tot besluitvorming komt, zorgt ervoor dat de biologische sector te lang in juridische onzekerheid verkeert over de regels die in de toekomst gaan gelden. Biohuis bestuurder Kees van Zelderen is ook bestuurslid van deze groep. Kees van Zelderen: “Een aantal voorbeelden van zaken die nu nog worden bediscussieerd zijn bv. het loslaten van de verplichte jaarlijkse inspectie, het de-certificeren van biologische boeren bij contaminatie van overgewaaide bestrijdingsmiddelen uit de gangbare landbouw, en het loslaten van het principe van grondgebondenheid. De concept regelgeving stelt daartegenover niets op het gebied van ontwikkeling of innovatie. Wij kunnen hier niet mee leven en roepen de lidstaten op bij de besluitvorming van 7 december de rug recht te houden, slechte voorstellen af te wijzen en eventueel terug te keren naar de oude regelgeving.” Zie de Engelstalige verklaring hier.