Nieuws

10 januari 2014

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

In de Biohuis nieuwsbrief schreven we eerder over de plannen van de provincie Brabant voor het meten van duurzaamheid. Deze meting gaat  een rol spelen bij het verlenen van vergunningen.  Door de gekozen rekenmethode krijgen biologische bedrijven al gauw een lagere score dan intensieve bedrijven met wat groen op het erf. Dat kan niet de bedoeling zijn. De vakgroep biologisch van de ZLTO heeft daarom voor de Kerst nog hard gewerkt om inspraak te leveren aan de provincie. Dit is van belang omdat het zeker ook in andere provincies gaat spelen als het gaat om vergunning verlening aan veehouderijbedrijven. De brief aan de provincie kunt u hier lezen.

Dit en meer kunt u lezen in de Nieuwsbrief Biohuis 10 jan 2014