Nieuws

9 oktober 2019

Nieuwe excretieforfaits voor bio?

In de zomer is door Biohuis samen met de sectorverenigingen gereageerd op een ontwerpregeling voor nieuwe excretieforfaits. Naast gedetailleerd commentaar op de cijfers, is ingebracht dat het niet verantwoord is om op korte termijn grote onverwachte veranderingen door te voeren. Voor veel biologische forfaits zou ook nog een andere berekeningssystematiek gaan gelden. Daar is veel voor te zeggen, maar zowel voor Skal als voor biologische ondernemers is meer tijd nodig voor de overgang naar andere forfaits. Gisteren kwam de brief van Carola Schouten waaruit blijkt dat naar onze inbreng is geluisterd. In 2020 veranderen alleen de biologische excretieforfaits voor geiten en schapen, wat vanuit de betreffende sectorverenigingen akkoord was. Voor de andere diersoorten zal er in 2021 waarschijnlijk wel wat veranderen, met meer bedrijfsspecifieke berekeningen van de mestproductie. Hierover zullen we de komende tijd overleg voeren met LNV. Aandachtspunten: voldoende tijd voor aanpassingen en evenwicht op de biologische mestmarkt. Voor de fosfaatexcreties van rundvee is het verhaal complexer ivm de fosfaatregelgeving.  Lees hier de Brief Actualisering excretieforfaits. Neem contact op met de sectorvereniging voor meer informatie.