Nieuws

21 augustus 2019

Mestzaken

 

A meststoffen

Het Biohuis heeft op basis van een onderzoeksproject over de biologische kringloop,  en na een uitgebreide bespreking met de vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen, aan Skal voorgesteld om het verplichte percentage biomest (A meststoffen) in 2020 van 65 naar 70% te brengen en het gebruik van gangbare mest op biologische veebedrijven nog verder te beperken. Ondertussen wordt een project voorbereid om de biologische kringloop verder te sluiten.

Nieuwe excretieforfaits

Half juli opende het ministerie LNV tot ieders verrassing een internetconsultatie over een nieuwe wettelijke regeling excretieforfaits per 1 januari 2020, vast te stellen per 1 oktober 2019. Het gaat om behoorlijk grote veranderingen.  De diverse dierlijke biologische sectorverenigingen hebben samen  met Biohuis een uitgebreide reactie opgesteld. Naast gedetailleerd commentaar op de cijfers, is ingebracht dat het niet verantwoord is om op korte termijn grote onverwachte veranderingen door te voeren. Voor veel biologische forfaits zou ook nog een andere berekeningssystematiek gaan gelden. Daar is veel voor te zeggen, maar zowel voor Skal als voor  biologische ondernemers is meer tijd nodig voor de overgang naar andere forfaits. De uitgebreide Biohuis reactie leest u hier.  Zie ook www.internetconsultatie.nl/excretieforfaits.