Nieuws

2 juli 2019

Kringlooplandbouw en bio

Vanuit de biologische keten is er een eigen inbreng over kringlooplandbouw naar het ministerie LNV gegaan. Deze inbreng behelst ook verschillende pilots, die de sector graag wil uitvoeren. Leden van de Bioraad van Biohuis hebben hierover uitgebreid gesproken en diverse voorstellen aangeleverd. Ook waren er gesprekken met LNV. De biologische sector loopt in veel opzichten al voorop, maar het kan nog beter. Onze ambitieagenda omvat vijf thema’s, om de kringlooplandbouw verder te ontwikkelen: 1. Verdere kringloopsluiting; 2. Robuuste systemen en rassen; 3. Herstel & bevorderen biodiversiteit; 4. Duurzaam bodembeheer & bemesting; 5. Eerlijke prijsvorming in de keten. Verder willen we een ‘Bio-check’ op nieuw beleid, om te zorgen dat dit de biologische regels en praktijk niet doorkruist. Bekijk de Ambitieagenda hier